Sign in to follow this  
Followers 0
Fredrik-flugarn

Kastdobb? Hur funkar det?

7 posts in this topic

Fyra HÖ-helger i rad har blåst bort för att jag är en så rutten stormkastare.

Inte är väl jag den ända som känt mig ovanligt blåst denna vinter?

-Kan någon vänlig själ posta en liten noob-guide så att jag kan blöta mina nybundna vinterflugor med dobb och haspel  istället när vädret trilskas?

Vikt? Färg? Tafslängder/material? Antal flugor man kan riva iväg på samma gång utan alltför mycket trassel?

Och förstås andra vettiga synpunkter...

-Jag looovar träna flugkastet minst lika många timmar som jag slungar dobben! ;)

mvh.Fredrik-flugarn

Share this post


Link to post
Share on other sites
blir det inte ett helvetiskt tvinn när linan och tafsen rivs iväg?

tycker tafsen borde slå sig runt linan?! Går det att lägga en sjunkande dobb i änden och lägga nån svettig räka som upphängare och nåt fult litet fiskyngel som upphängare strax bakom? Då kan man ju bogsera hem dobben över sanden och det ser ut som om räkan blev förföljd av en envis liten fisk?

Tänker jag helt fel nu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du knyter fast taperade tafsen i ett lekare som du sen fäster i huvudlinan genom dobben.

Tafsen slår runt och kommer trassla det är oundvikligt men om du säter lite tyngd  vid änden och bromsar in linan innan nedslaget så tafsen sträcker sig så ska det gå bättre.

Haha ja precis som flugfiske bara annat sätt att få ut det  ;):)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Körde ganska mycket med dobb på Skånekusten under några år. En modell som i alla fall funkade för mig var långt spö (underlättar när man har lång tafs) , haspelrulle, Fireline (som ger hyfsad kontakt med grejorna 70-80 m ut och dessutom flyter), flytande blyad trädobb, gummipärla som glidstopp, trevägslekare, polytafs 10 fot intemediate el. slowsink och en meter fluokarbonspets runt 0,25, små flugor modell Ullsock fast bundna på plasttub 1-3 cm och en riktigt vass liten trekrok storl. 12-14 intryckt i tuben.

Kasta mjukt, bromsa upp ekipaget innan nedslaget så tafs o fluga vänder över och ta hem mycket långsamt. Den lilla trekroken gör att fisken oftast krokar sig själv - man fortsätter helt enkelt att veva till man känner fiskens tyngd utan att göra mothugg med spöet. Drilla försiktigt, dobben kan ibland orsaka lite problem när fisken rusar och hoppar.

Ingen höjdare i frisk pålandsvind men har ofta varit helt överlägset i lite lugnare väder då man ibland kan se vakande fisk långt bortom flugavstånd. Vid några gyllene tillfällen har jag stått inklämd mellan dragfiskare och plockat fisk efter fisk medan andra gått bom.

Nackdelar: det är verkligen inte flugfiske och kräver ett visst tålamod-att fiska in ett långt kast tar en bra stund.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har också haft problem med vind. Men det beror nog på att jag är värdelös på kasta när de blåser motvind :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Topics

 • Posts

  • Comprar licencia de conducir, pasaporte, ((wottenkelly79@gmail.com)) ((WhatsApp 237679499813))) Certificado de nacimiento y Otros Documentos ((((wottenkelly79@gmail.com))
   Comprar licencia de conducir, pasaporte, ((wottenkelly79@gmail.com)) ((WhatsApp 237679499813))) Certificado de nacimiento y Otros Documentos ((((wottenkelly79@gmail.com))
   Ofrecemos licencia, tarjetas de identidad, pasaportes, visados, certificados de matrimonio de conducción, tarjetas de bautismo, diplomas de todo tipo para la venta, ((WhatsApp 237679499813))
   Obtener registrada IELTS, TOEFL & Gr Certificado ((wottenkelly79@gmail.com)))
      Producimos pasaportes originales de alta calidad, licencia, tarjeta de identificación de conducción .Database registrados y no registrados. Todos los documentos están registrados en la respectiva bases de datos gubernamentales. También ofrecemos la tarjeta siguiente: los números de seguridad social, archivos de crédito y tarjetas de crédito, diplomas, grados escolares en todo un nuevo nombre emitido y registrado en el sistema de base de datos del gobierno. . Utilizamos alta equipos y materiales de calidad para producir documentos auténticos y falsos. Todas características secretas de estos documentos se duplican cuidadosamente para nuestros documentos. Somos el único productor de falsa calidad y los documentos registrados. Nosotros sólo ofrecemos pasaportes originales de alta calidad registradas y no registradas, licencias de conducir, tarjetas de identificación, sellos, Visa, Valores escolares y otros productos para una número de países como EE.UU., Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Italia, Finlandia Francia, Alemania, Israel, México, Países Bajos, Sudáfrica, España, Reino Unido y muchos más países CONTACTO Apoyo general: <<<<<<<<<<<<<<<<< wottenkelly79@gmail.com Contacto <<<<<<<<<<<<<<<<, +237679499813 Skype <<<<<<<<<<<<<<<<<fastdocuments1
   DOCUMENTOS DE UNIVERSAL PODEMOS presenten un pasaporte, permiso de conducir, DNI y todos los demás documentos para los siguientes países  ESPAÑA
    INGLATERRA
    ITALIA
    RUSIA
    Estados Unidos
    CANADÁ
    BRASIL
    FRANCIA
    PAÍSES BAJOS
    SUECIA
    NORUEGA
    BÉLGICA
    CROACIA
    AUSTRIA
    BULGARIA
    DINAMARCA
    FINLANDIA
    ALEMANIA
    GEORGIA
    HUNGRÍA
    ISLANDIA
    IRLANDA
    LITHAUNIA
    LETONIA
    POLONIA
    PORTUGAL
    RUMANIA
    SUIZA
    AUSTRALIA
    PAÍSES DEL SUR AMERICA
   Apoyo general: >>>>>>>>>> wottenkelly79@gmail.com Soporte >>>>>>>>>>>>>> wottenkelly 79@gmail.com Póngase en contacto con >>>>>>>>>> +237679499813 Skype >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> fastdocuments1    Registrada y no registrada pasaporte. visados ??de todo, pasaportes biométricos, grados, licencias, certificados de conducir ID cards.Training M GCSE, A-niveles de secundaria, Certificados diploma, GMAT, MCAT y los certificados de examen LSAT, matrimonio y defunción, pasaportes y paquetes nueva identidad, replicados, Grados reales / Diplomas de la mayoría de las instituciones de educación superior de todo el mundo (Con más de 4000 plantillas en el archivo) todos diseñados para parecerse 100% idéntica a original. impresión personalizada (si no tenemos el archivo de plantilla - envíenos un correo electrónico de vuelta y podemos hacer cualquier alteración / modificación con arreglo .SECOND direcciones), ciudadanía, identidad, documentos de identificación, diplomático, Nuestros trabajadores son ex investigadores privados, consulados, el personal del gobierno mayores y los expertos experimentados con experiencia, que tienen fuertes conexiones con
   el personal superior en todas las áreas de los documentos de registro de propiedad y pasaportes en A cambio de estos países están vinculados a la agencia de pasaportes en cada uno de estos países y con la ayuda de sus conexiones a todos nuestros clientes que requieren un documento o pasaporte países son 100% segura y garantizada la recepción de muy alta calidad genuina documentos inmobiliarias registradas y que no pueden ser identificados como falso !! Ni siquiera una experiencia funcionario de aduanas o de la máquina nunca se dictan falsa documento ya que el documento no es diferente de un verdadero gobierno emitió! Todo nuestro documentos de registro de bases de datos auténticos de ciudadanía reales tienen su personal los datos registrados en el sistema de base de datos y el 100% de lectura mecánica. No dude en obtener información detallada acerca de nuestros servicios.
  • Buy Driver's License, Passport, ((wottenkelly79@gmail.com)) ((whatsapp +237679499813)))id card,Birth Certificate and Other Documents((((wottenkelly79@gmail.com))
   Buy Driver's License, Passport,  ((wottenkelly79@gmail.com)) ((whatsapp +237679499813)))id card,Birth Certificate and Other Documents((((wottenkelly79@gmail.com))
   We offer driving license, ID cards, Passports, Visas, marriage certificates, baptism cards, diplomas of all kinds for sale , ((WHATSAPP +237679499813))    
   Obtain Registered Ielts,Toefl & Gre Certificat ((wottenkelly79@gmail.com)))
      We produce high quality genuine passports, driving license, ID card .Database registered and unregistered. All documents are registered in the respective government databases. Also we offer the following card: social security numbers, credit files and credit cards, school diplomas, grades all in a completely new name issued and registered in the database system of government. . We use high quality equipment and materials to produce genuine and false documents. All secret features of these documents are carefully duplicated for our documents. We are the only producer of quality fake and registered documents. We offer only original high-quality registered and unregistered passports, drivers licenses, identification cards, stamps, Visa, school Securities and other products for a number of countries such as USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italy, Finland France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, UK and many more countries CONTACT General Support: <<<<<<<<<<<<<<<<< wottenkelly79@gmail.com Contact <<<<<<<<<<<<<<<<, +237679499813 Skype <<<<<<<<<<<<<<<<< fastdocuments1
   UNIVERSAL PAPERS WE ARE ABLE TO PRODUCE PASSPORTS, DRIVER'S LICENSE, ID CARD AND ALL OTHER DOCUMENTS FOR THE FOLLOWING COUNTRIES  SPAIN
    ENGLAND
    ITALY
    RUSSIA
    USA
    CANADA
    BRAZIL
    FRANCE
    NETHERLANDS
    SWEDEN
    NORWAY
    BELGIUM
    CROATIA
    AUSTRIA
    BULGARIA
    DENMARK
    FINLAND
    GERMANY
    GEORGIA
    HUNGARY
    ICELAND
    IRELAND
    LITHAUNIA
    LATVIA
    POLAND
    PORTUGAL
    ROMANIA
    SWITZERLAND
    AUSTRALIA
    SOUTH AMERICA COUNTRIES
   General Support: >>>>>>>>>> wottenkelly79@gmail.com Support >>>>>>>>>>>>>> wottenkelly 79@gmail.com Contact >>>>>>>>>> +237679499813 Skype >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> fastdocuments1    Registered and unregistered passport . visas all, biometric passports, degrees, driver's license, ID certificates cards.Training M GCSE, A-levels, high school diploma Certificates, GMAT, MCAT and LSAT examination certificates, marriage and death certificates, passports and new identity packages, replicated, Real Degrees / Diplomas of most higher education institutions around the world (with more than 4000 templates in the file) all designed to look 100% identical to original. Custom printing (if we do not have the template file - just email us back and we can make any alterations / modifications as addresses) .SECOND, citizenship, identity, identification documents, diplomatic, Our workers are former private investigators, consulates, senior government staff and experienced experts with experience, we have strong connections with
   higher personnel in all areas of property registration documents and passports in exchange for these countries They are linked to the passport agency in each of these countries and with the help of his connections to all our customers who require a document or passport countries are 100% safe and guaranteed receipt of very high quality genuine estate documents recorded that can not be identified as false !! Not even a custom official experience or machine never dictate false document since the document is no different than real government issued! All our documents Registered real genuine citizenship data bases have their personal data recorded in the database system and 100% readable machine. Feel free to get detailed information about our services.  
  • Buy Driver's License, Passport, ((wottenkelly79@gmail.com)) ((whatsapp +237679499813)))id card,Birth Certificate and Other Documents((((wottenkelly79@gmail.com))
   Buy Driver's License, Passport,  ((wottenkelly79@gmail.com)) ((whatsapp +237679499813)))id card,Birth Certificate and Other Documents((((wottenkelly79@gmail.com))
   We offer driving license, ID cards, Passports, Visas, marriage certificates, baptism cards, diplomas of all kinds for sale , ((WHATSAPP +237679499813))    
   Obtain Registered Ielts,Toefl & Gre Certificat ((wottenkelly79@gmail.com)))
      We produce high quality genuine passports, driving license, ID card .Database registered and unregistered. All documents are registered in the respective government databases. Also we offer the following card: social security numbers, credit files and credit cards, school diplomas, grades all in a completely new name issued and registered in the database system of government. . We use high quality equipment and materials to produce genuine and false documents. All secret features of these documents are carefully duplicated for our documents. We are the only producer of quality fake and registered documents. We offer only original high-quality registered and unregistered passports, drivers licenses, identification cards, stamps, Visa, school Securities and other products for a number of countries such as USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italy, Finland France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, UK and many more countries CONTACT General Support: <<<<<<<<<<<<<<<<< wottenkelly79@gmail.com Contact <<<<<<<<<<<<<<<<, +237679499813 Skype <<<<<<<<<<<<<<<<< fastdocuments1
   UNIVERSAL PAPERS WE ARE ABLE TO PRODUCE PASSPORTS, DRIVER'S LICENSE, ID CARD AND ALL OTHER DOCUMENTS FOR THE FOLLOWING COUNTRIES  SPAIN
    ENGLAND
    ITALY
    RUSSIA
    USA
    CANADA
    BRAZIL
    FRANCE
    NETHERLANDS
    SWEDEN
    NORWAY
    BELGIUM
    CROATIA
    AUSTRIA
    BULGARIA
    DENMARK
    FINLAND
    GERMANY
    GEORGIA
    HUNGARY
    ICELAND
    IRELAND
    LITHAUNIA
    LATVIA
    POLAND
    PORTUGAL
    ROMANIA
    SWITZERLAND
    AUSTRALIA
    SOUTH AMERICA COUNTRIES
   General Support: >>>>>>>>>> wottenkelly79@gmail.com Support >>>>>>>>>>>>>> wottenkelly 79@gmail.com Contact >>>>>>>>>> +237679499813 Skype >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> fastdocuments1    Registered and unregistered passport . visas all, biometric passports, degrees, driver's license, ID certificates cards.Training M GCSE, A-levels, high school diploma Certificates, GMAT, MCAT and LSAT examination certificates, marriage and death certificates, passports and new identity packages, replicated, Real Degrees / Diplomas of most higher education institutions around the world (with more than 4000 templates in the file) all designed to look 100% identical to original. Custom printing (if we do not have the template file - just email us back and we can make any alterations / modifications as addresses) .SECOND, citizenship, identity, identification documents, diplomatic, Our workers are former private investigators, consulates, senior government staff and experienced experts with experience, we have strong connections with
   higher personnel in all areas of property registration documents and passports in exchange for these countries They are linked to the passport agency in each of these countries and with the help of his connections to all our customers who require a document or passport countries are 100% safe and guaranteed receipt of very high quality genuine estate documents recorded that can not be identified as false !! Not even a custom official experience or machine never dictate false document since the document is no different than real government issued! All our documents Registered real genuine citizenship data bases have their personal data recorded in the database system and 100% readable machine. Feel free to get detailed information about our services.  
  • Compra patente di guida, passaporto, ((wottenkelly79@gmail.com)) ((whatsapp +237679499813))) carta d'identità, certificato di nascita e altri Documenti (((wottenkelly79@gmail.com))
   Compra patente di guida, passaporto, ((wottenkelly79@gmail.com)) ((whatsapp +237679499813))) carta d'identità, certificato di nascita e altri  Documenti (((wottenkelly79@gmail.com))
    
                Offriamo la patente di guida, carte d'identità, passaporti, visti, certificati di matrimonio,
   carte di battesimo, diplomi di tutti i generi per la vendita, ((WHATSAPP +237679499813))    
   Ottenere registrato Ielts, Toefl & Gre Certificat ((wottenkelly79@gmail.com)))
    
                    Produciamo i passaporti genuini di alta qualità, patente, carta d'identità. Database
   registrati e non. Tutti i documenti sono registrati nelle rispettive
   database di governo. Inoltre offriamo la seguente scheda: numeri di previdenza sociale,
   gradi di credito file e carte di credito, diploma di scuola superiore, tutto in un nuovo nome
   emesso e registrato nel sistema di database del governo. . Usiamo alto
   attrezzature e materiali per produrre documenti autentici e falsi. Tutti i
   caratteristiche segrete di questi documenti vengono duplicati con attenzione per i nostri documenti.
   Siamo l'unico produttore di documenti falsi e registrati di qualità. Offriamo solo
   originale qualità registrati e non registrati di passaporti, patenti,
   carte di identificazione, francobolli, Visa, scuola degli strumenti finanziari e altri prodotti per un
   numero di paesi come USA, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Italia, Finlandia
   Francia, Germania, Israele, Messico, Olanda, Sud Africa, Spagna, UK e molti
   più paesi
   CONTATTO
   Supporto generale: <<<<<<<<<<<<<<<<< wottenkelly79@gmail.com Contatto <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<+237679499813 Skype <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< fastdocuments1
   DOCUMENTI UNIVERSALE
   SIAMO IN GRADO DI PRODURRE PASSAPORTI, CARTA DEL CONDUCENTE, ID DI LICENZA E TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI PER I SEGUENTI PAESI
    Spagna
    INGHILTERRA
    Italia
    Russia
    STATI UNITI D'AMERICA
    Canada
    Brasile
    Francia
    Paesi Bassi
    Svezia
    Norvegia
    Belgio
    Croazia
    Austria
    Bulgaria
    Danimarca
    Finlandia
    Germania
    Georgia
    Ungheria
    Islanda
    Irlanda
    LITHAUNIA
    Lettonia
    Polonia
    Portogallo
    Romania
    Svizzera
    Australia
    PAESI DELL'AMERICA DEL SUD
   Supporto generale: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> wottenkelly79@gmail.com Supporto >>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>wottenkelly 79@gmail.com Contatto >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> +237679499813 Skype >>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> fastdocuments1
      Registrati e non registrato di passaporto. visti, passaporti biometrici, gradi,
   patente di guida, carte di certificati ID. Formazione M GCSE, maturità, liceo
   Certificati di diploma, attestati di esame GMAT, MCAT e LSAT,
   matrimonio e morte certificati, passaporti e nuovi pacchetti di identità, replicati,
   Real gradi / diplomi della maggior parte delle istituzioni di istruzione superiore nel mondo
   (con più di 4000 modelli nel file) tutto progettato per apparire identico al 100%
   Originale. Stampa personalizzata (se non abbiamo il file di modello - basta inviarci indietro
   e possiamo fare tutte le alterazioni / modifiche come
   indirizzi). SECONDO, identità, cittadinanza, documenti di identificazione, diplomatici,
   I nostri operai sono ex investigatori privati, consolati, governo senior staff
   ed esperti con esperienza, abbiamo forti connessioni con
   personale superiore in tutte le aree di proprietà registrazione documenti e passaporti in
   cambio per questi paesi che sono legati all'agenzia di passaporto in ciascuna delle
   questi paesi e con l'aiuto delle sue connessioni a tutti i nostri clienti che
   richiedono un passaporto o un documento paesi sono 100% sicuro e garantito
   di altissima qualità autentica tenuta documenti registrati che non può essere identificato
   come false!! Non c'è nemmeno una macchina o personalizzata esperienza ufficiale mai dettare false
   documento poiché il documento non è diverso da vero governo rilasciato! Tutti i nostri
   documenti registrati vera genuina cittadinanza basi di dati hanno le loro personali
   i dati registrati nel database sistema e 100% leggibile macchina. Sentitevi liberi di
   ottenere informazioni dettagliate sui nostri servizi.
  • Köp körkort, pass, ((wottenkelly79@gmail.com)) ((whatsapp 237.679.499.813))) ID-kort, födelsebevis andra dokument ((((wottenkelly79@gmail.com)) Vi erbjuder körkort, ID-kort, pass
   Köp körkort, pass, ((wottenkelly79@gmail.com)) ((whatsapp 237.679.499.813))) ID-kort, födelsebevis andra dokument ((((wottenkelly79@gmail.com))
   Vi erbjuder körkort, ID-kort, pass, visum, vigselbevis, dop kort, diplom av alla slag till salu, ((WhatsApp 237679499813))
   Skaffa Registrerad IELTS, TOEFL & Gre Certificat ((wottenkelly79@gmail.com)))
      Vi producerar högkvalitativa äkta pass, körkort, ID-kort .Database registrerade och oregistrerade. Alla dokument är registrerade i respektive statliga databaser. Dessutom erbjuder vi följande kort: personnummer, kredit-filer och kreditkort, diplom skola, graderar alla på ett helt nytt namn utfärdats och registrerats i databasen systemet av regeringen. . Vi använder hög kvalitet utrustning och material för att producera äkta och falska dokument. Alla hemliga funktioner i dessa dokument noggrant dupliceras för våra handlingar. Vi är den enda tillverkaren av kvalitet falska och registrerade dokument. Vi erbjuder endast ursprungliga hög kvalitet som är registrerade och oregistrerade pass, körkort, id-kort, stämplar, Visa, skol Värdepapper och andra produkter för en Antalet länder som USA, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Italien, Finland Frankrike, Tyskland, Israel, Mexiko, Nederländerna, Sydafrika, Spanien, Storbritannien och många fler länder KONTAKTA Allmän Support: <<<<<<<<<<<<<<<<< wottenkelly79@gmail.com Kontakt <<<<<<<<<<<<<<<<, +237679499813 Skype <<<<<<<<<<<<<<<<< fastdocuments1
   UNIVERSAL PAPERS Vi kan producera pass, körkort, ID-kort och alla andra handlingar för följande länder  SPANIEN
    ENGLAND
    ITALIEN
    RYSSLAND
    USA
    KANADA
    BRASILIEN
    FRANKRIKE
    NEDERLÄNDERNA
    SVERIGE
    NORGE
    BELGIEN
    KROATIEN
    ÖSTERRIKE
    BULGARIEN
    DANMARK
    FINLAND
    TYSKLAND
    GEORGIEN
    UNGERN
    ISLAND
    IRLAND
    LITHAUNIA
    LETTLAND
    POLEN
    PORTUGAL
    RUMÄNIEN
    SCHWEIZ
    AUSTRALIEN
    SYDAMERIKA LÄNDER
   Allmän Support: >>>>>>>>>> wottenkelly79@gmail.com Support >>>>>>>>>>>>>> wottenkelly 79@gmail.com Kontakta >>>>>>>>>> +237679499813 Skype >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> fastdocuments1    Registrerade och oregistrerade pass. visum allt, biometriska pass, grader, körkort, ID-certifikat cards.Training M GCSE, A-nivå, high school diplom Certifikat, GMAT, MCAT och LSAT typintyg, äktenskap och dödsattester, pass och nya identitetspaket, replikerade, Verkliga grader / diplom de flesta högre utbildningsinstitutioner runt om i världen (Med mer än 4000 mallar i filen) alla är utformade för att se 100% identisk med original. Anpassad utskrift (om vi inte har mallfilen - bara maila oss tillbaka och vi kan göra några ändringar / modifieringar som adresser) .SECOND, medborgarskap, identitet, identitetshandlingar, diplomatisk, Våra arbetare är tidigare privata utredare, konsulat, höga regerings personal och erfarna experter med erfarenhet, har vi starka kopplingar till
   högre personal inom alla områden av dokument fastighetsbildning och pass i utbyte mot dessa länder De är kopplade till passbyrån i var och en av dessa länder och med hjälp av sina förbindelser till alla våra kunder som kräver ett dokument eller pass länder är 100% säker och garanterad kvitto av mycket hög kvalitet äkta egendom dokument som registrerats som inte kan identifieras som falskt !! Inte ens en egen officiell erfarenhet eller maskinen aldrig diktera falsk dokument eftersom dokumentet är inte annorlunda än verklig regeringen utfärdade! All vår dokument registrerade verkliga äkta medborgarskap databaser har sin personliga uppgifter som registrerats i systemdatabasen och 100% läsbar maskin. Känn dig fri att få detaljerad information om våra tjänster.