border=
 border=
%PM, %27 %945 %2010 %23:%aug

CDC Sedge

Skrivet av
Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

 

Som tidigare påpekat finner jag glädje i att under en sommarkväll få beskåda naturens skådespel i form av den myriad av nattsländor som så typiskt brukar dansa över fiskfyllda strömmar. 

Just nattsländan är av särskilt intresse för flugfiskare i våra svenska vatten då drygt 200 arter av nämnda insekt står att finna inom rikets gränser. Nattsländor finns dessutom under i stort sett hela aktiva fiskesäsongen då den först kan beskådas i april för att sedan ge hädan i september/oktober - och det efter en förhoppningsvis lyckad sommar för såväl fisk som fiskare. 

Trots detta mönsters något långa utförande vill jag dock påpeka att jag finner det mycket enkelt, och den åsikten delas även av de personer jag visat mönstret för.

Flugan binder jag på torrflugekrok (både böjt och rakt skaft) i storlek 10-14. Flugan består till största del av CDC, en fjäder som dels är naturligt impregnerad men också på grund av dess struktur lätt binder luft. CDC är alltså inte bara roligt att använda, utan även ett ytterst passande material för just torrflugor. Mönstrets färger kan med fördel varieras – det finns inga måsten med detta mönster!

Krok: VMC National Dryfly, storlek 12.
Tråd: Gordon Griffiths Sheer 14/0. 
Kropp: Guloliv CDC-fjäder.
Vingar/huvud: Två brungråa CDC-fjädrar samt en naturfärgad rapphönefjäder.
Specialutrustning: Marc Petitjean Magic Tool

Saknar du material? - Klicka på materialet för direktlänk till webshop. 


Bild 1.
Fäst kroken i bindstädet, bind in och arbeta dig bakåt till där krokböjen tar vid.


Bild 2.
Välj ut en CDC-fjäder med tämligen långa fibrer.


Bild 3.
Lägg 1-2 bindvarv tråd över CDC-fjäderns rot alltmedan du bibehåller jämnt tryck på bindtråden.


Bild 4. 
Dra nu försiktigt fjädern bakåt samtidigt som du håller bindtråden spänd. Fortsätt dra tills enbart ett fåtal millimeter kvarstår av fjäderns fibrer.


Bild 5.
Säkra nu med ett par extra trådvarv och arbeta dig framåt tills ca 1/3 av krokskaftet kvarstår. Kläm fast CDC-fjädern i en hackeltång och tvinna denna några varv så att fjädern tar en repliknande form.


Bild 6.
Linda härefter fjädern framöver alltmedan du håller den klämd i hackeltången. Mellan varje varv du lindar kan du gott tvinna fjädern lite ytterligare.


Bild 7.
Ibland beroende på hur fjädern ser ut kommer en del fibrer att sticka ut. För att inte binda ner dessa stryker du helt enkelt bak fibrerna mellan varje lindat varv. 


Bild 8.
När du nått den kvarvarande tredjedelen av krokskaftet binder du in fjädern. Klipp bort eventuellt överskott och säkra inbindningen med ett par extra trådvarv.


Bild 9.
Hur man väljer att frisera flugans kropp är personligt, men jag själv föredrar att klippa bort samtliga utstickande fibrer från flugans undersida. Dessutom klipper jag även bort några av fibrerna på flugans ovansida för att inte göra flugans vinge alltför tät. Detta moment kan med fördel utföras efter det att flugan är färdig för att lättare anpassas efter personligt tycke.


Bild 10.
Om du har en MP Magic Tool (särskilt verktyg avsett för CDC) rekommenderar jag dig att använda den. Själv ”laddar” jag den med två mörka CDC-fjädrar, och emellan dessa en rapphönefjäder. Rapphönefjädern tillför knappast någon större aspekt till flugans uppförande eller hur väl den fångar fisk, men jag tycker onekligen att den blir snyggare med denna.Bild 11.
Med verktygets tillhörande materialklämma klämmer du nu fast fibrerna från CDC- och rapphönefjädrarna och klipper bort de tillhörande fjäderstammarna från dessa.


Bild 12.
Klyv bindtråden eller förbered en bindtrådsögla.


Bild 13.
För in materialklämman i öglan och kläm fast fibrerna i denna. 


Bild 14.
Ögla laddad med diverse fjäderfibrer.


Bild 15.
Tvinna nu öglan väl så att fibrerna spretar åt alla håll.


Bild 16.
Linda nu tråden/öglan med det tvinnade materialet runt krokskaftet. Mellan varje lagt varv stryker du framåtliggande fibrer bakåt för att inte binda ner dessa.


Bild 17.
När du nått krokögat stryker du samtliga fibrer bakåt för att avsluta med en whipfinish-knut.


Bild 18.
Stryk merparten av fjäderfibrerna uppåt längs huvudet/vingen. Huruvida man väljer att klippa bort de kvarvarande fibrerna från flugans undersida är dock personligt.


Bild 19.
Flugan är nu färdig. Jag hoppas att den tillför dig lika bra fiske som den gör för mig.

Läs 4005 gånger Senast ändrad %PM, %23 %938 %2013 %22:%nov
Mer i denna kategori: Skinnvingade flugor »
Foruminlägg