Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/19/2016 in all areas

  1. 1 point
    Så är det fortfarande här hemma hos mig. Tv’n har vit ram och svart skärm, telefonen är fortfarande fastknuten ute i hallen. Men när jag trycker på knapparna brukar det hända saker, granna färger på skärmen, massor av kanaler. Ljud bliver det fortfarande i luren, funktion för det mera moderna ”hands-free” och "memory" finst ochså. Idag behöver man 500m backing på laxrullen, tidligare föltes det liksom safe med 120m dacron även om man kanske fick löpa 20m om man enbart hadde rum 100m på rullen. Vilken utväkling !
  2. 1 point
    Engelbrekt 3/0 senaste modell
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...