Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/25/2018 in all areas

  1. 1 point
    Jag fiskar rätt mycket med streamers och har haft bl.a. Radian #6, Bankrobber #6, Loop Evotec MF #6, Red truck Diesel #6 och numera Clutch Archipelago #6 (och #7). Alla har funkat men generellt håller jag med Lill-Niklas, stenhårda/riktigt snabba kustspön är inget jag föredrar till streamers. De spön jag gillat bäst har en del flex i toppen som gör att de funkar fint på kort distans OCH funkar bra till strip jerks (med stenhårda spön blir det lätt halvmetersryck). Dessutom blir det lättare att få med kraften i butte på den typen av spön. Å andra sidan finns det folk som tycker helt annorlunda... Gällande linor så gillar även jag Vision Vibe 85 i olika densiteter. De vänder över det mesta, håller bra och kostar inte en förmögenhet.
  2. 1 point
    Prøv at binde nogle af disse her ..... mvh Allan Wermuth
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...