Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/31/2018 in all areas

  1. 1 point
    Inga som helst problem med 250 grain och 12’ spetsen. Fiskar de på mitt method 906-4. snarare så att det e enklare med längre spets än kortare. Då klumpen redan är kort som den är så är det lätt att ”blow the anchor” jag har fiskat samma 12’ tip på min 150grain lina för klass 3. Dock på ett snabbt spö och inte helt optimalt ( kör nu för tiden mest torrt o 10’ flytande tip på den setupen ) Men som regel stämmer opst’s Viktangivelser. Har man ett mkt mjukt spö så gå ner ett steg på viktklassen. Annars så är det bara att köra. P.s har du tänkt använda linan till underhandskast så rekommenderar jag att man går ner 50 grain från ord vikt, det blir galet mkt mer njutbart då. Och man kan fortfarande köra underhandskast som en chef
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...