Jump to content

Lennart Grann

Members
 • Posts

  474
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Lennart Grann last won the day on July 20 2018

Lennart Grann had the most liked content!

About Lennart Grann

 • Birthday 06/21/1943

Information

 • Bostadsort
  Jönköping

Kontakta medlemmen

 • E-mail
  lennartgrann@comhem.se
 • Telefon
  0706878616

Recent Profile Visitors

2,383 profile views

Lennart Grann's Achievements

Advanced Member

Advanced Member (3/5)

74

Reputation

 1. Vi åkte in vid Stöen via Sälen och Granfjällsstöten den 2/7 med covidpass. Ingen kö vid gränsen. Vi åkte ut den vanliga vägen via Långflon i lördags och där var ingen kontroll, men infarten till Norge var stängd.
 2. Problemet ligger i att få våra fiskerimyndigheter att erkänna att signalkräftorna gör skada i ekosystemet. Det gäller inte bara i Vättern, jämför insektlivet i våra öringbäckar. Hur mycket nattsländor finns det nu jämfört med för 20 år sedan?
 3. Vi funderade inte på om det blev fler småkräftor. Vi konstaterade att påståendet om att signalkräftorna inte är aktiva vid så låga vattentemperaturer som det är när harren leker (det var relevant för flodkräftorna som levt tillsammans med harren i 8´000 år) inte stämde. Vi fick signalkräftor i början av april med is i strandkanten och en vattentemperatur på 2,2 grader. Det vi kunde observera var att när vi decimeringsfiskade före under och efter leken tills rommen var kläckt så föddes det en ny generation harr. Det är väl den spillra som finns kvar nu. Jag var tillsammans med Daniel Melin som du hade haft kontakt med (numera på Jordbruksverket) initiativtagare till att provfiska med flugutter. Ett gammalt allmogeredskap som tillhör förra århundradet, men ett skonsammare alternativ än provfiske med nät. Tanken med provfisket var att kartlägga: var finns det fortfarande harr, hur ser storleksfördelningen ut alltså finns det fungerande lekplatser i närområdet. De "faktarapporter" som Länsstyrelsens konsult har presenterat har rubriken standardiserat provfiske med flugutter och handlar om hur långa och hur grova tafsar har man på en flugutter. Hur långt är det mellan flugorna och hur driver man båten ror, elmotor eller bensinmotor. Bryr sig harren om det? Det är en härskarteknik för att dölja fakta och inget annat. Konsulten är naturligtvis nöjd med att på en tioårsperiod kunnat kamma hem en miljon av Hav och Vattenmyndighetens fiskevårdbidrag som ersättning för brödtexten, men vilka framsteg har man gjort. De här tre bifogade filerna presenterade jag när jag var med och var sekreterare i den Harrgrupp som Vätternvårdsförbundet bildade. Det var inte populärt och avfärdades som "för litet underlag för att ta fasta på". Filen storleksfördelad fångst per sträcka redovisar alla harrar som fångats vid provfisket med flugutter och fördelningen mellan äldre och yngre harr. Frekvensprotokollen Bymarken och Munkaskog är de fångster som Dan Lilliegren i Habo fått på sträckan mellan Bankeryd och Habo och jag fått på sträckan mellan Jönköping och Bankeryd. Det sticker ut alltför väl att 2014, året efter "kräftsaneringen" av tre åar i området fick vi 1+ harr. Det går inte rädda Vätterns ekosystem genom effektiv "kräftsanering", det skulle man gjort för 20 år sedan, men det går "kräftsanera" harrens lekplatser i åarna så att det föds nya generationer. Storleksfördelad fångst per sträcka.docx Bilaga 4.3 Frekvensprotokoll Bymarken.docx Bilaga 4.2 Frekvensprotokoll Munkaskog.docx
 4. Skillnaden mellan flodkräfta och signalkräfta är att flodkräftan är inte aktiv när det är så kallt i vattnet som det är när harren leker, därför kunde de leva ihop i 8´000 år. Jag har hört argument från fiskeritjänstemän att signalkräftorna inte är aktiva vid låga temperaturer. 2013 när vi decimeringsfiskade signalkräftor i lekåarna fick vi signalkräftor i början av april när det låg is i strandkanten och vattentemperaturen var 2,2 grader.
 5. 2013 gjorde vi (som jobbat ideellt) en stor insats med decimeringsfiske i sex åar runt Vättern varav två i Habo och en i Jönköping. 2014 fick Dan i Habo och Jag i Jönköping gott om små harr c:a 25 cm, som är 1+ alltså födda 2013. Att det skulle finnas ett samband mellan att vi plockade bort signalkräftor före under och efter harrleken fram till dess att rommen var kläckt förnekades med alla medel av Länsstyrelsen. Samma år (2013) sattes det ut lådor med befruktad harrom i två av de åar vi decimeringsfiskade i. En låda med 6 boxar x 25 romkorn som var åtkomliga för signalkräftorna och 6 likadana med höga kanter som inte kräftorna kom åt rommen i. En medlem i Habo SFK träffade Länsstyrelsen tillsyningsman när han tog upp lådorna och räknade romkorn och frågade naturligtvis om det var några romkorn kvar. Han fick till svar "det kan jag inte svara på men det kommer att skrivas en rapport". Jag ringde den då (det har varit några genom åren) "Harransvarige" på Länsstyrelsen och fick samma svar! När "Faktarapporten" publicerades nästan ett år senare står det att "det var signifikant färre romkorn i de lådor som var åtkomliga för signalkräftorna". Var har du fått uppgiften om att harren har fina lekområden i 25 åar? Vätternvårdsförbundets "Förvaltningsplan för Fiske 2017- 2022" sätter som mål att det skall vara lek i minst 16 åar. i år har vi sett lek i 7 och då har det varit ett enstaka par i två. Hur intressant är det att skapa en ny lekplats i Motala Ström när det finns hundratals platser där harren lekt sedan inlandsisen drog bort? Problemet är inte att det saknas lekplatser, problemet är att det saknas harr på de lekplatser som finns.
 6. Hade vi varit lika bra organiserade som jägare och ornitologer hade detta aldrig fått ske. Men det som döljs under vattenytan bryr sig ingen om.
 7. Våra myndigheter tänker tvärtom. Minimimått på signalkräfta, en främmande invasiv art, på 10 cm. Då har den hunnit föröka sig minst en, troligen två gånger. En 10 cm hona föder 100 levande småkräftor!
 8. Det är inte vad man gör, det är vad man gjort under 2000-talet.
 9. Det är för sent att göra något nu. Flugfiskeklubbarna och båtklubbarna runt Vättern har gjort stora ideella insatser till ingen nytta. Vi har försökt få med Sportfiskarna på banan men de är mer mån om att vara sams med myndigheterna som finansierar deras verksamhet än att värna sina medlemmar.
 10. När jag satt med i den sk. Samförvaltning Fiske 2018, som representant för båtklubbarna runt Vättern, var det en punkt på dagordningen där vi skulle diskutera och besluta om Hav och Vattens hanteringsplan för invasiva arter. Då presenterade Länsstyrelsens tjänstemän en tre år gammal rapport som vi tidigare lyckats stoppa genom att reservera oss. Den rapporen, upprättad av SLU hette "Hållbar förvaltning av signalkräfta i Vättern". Då ställde jag frågan "står det inte på dagordningen att vi ska diskutera en hanteringsplan för en invasiv art som hotar ekosystemet"? Länsfiskekonsulentens svar var "signalkräftan är en viktig ekonomisk resurs som skall förvaltas hållbart så länge det inte finns bevis för att den gör skada". Så kan man säga om man sitter i en position där man kan röja undan alla bevis som kommer fram. Lodjurs konstaterande är klockrent. Det som inte ger några pengar till yrkesfisket är inget värt, även om det är ett unikt fiskbestånd. Det kanske var några av er som såg ett kort inslag på Rapport i somras från ett starandnära nätprovfiske vid Motala. Fångsten på 500 meter nät var ett 50-tal fiskar, mört, abborre och gärs. Det borde också varit med harr och öring i fångsten, men det var det inte det var 3´000 signalkräftor! Resultatet från det provfisket är ännu inte redovisas och kommer förmodligen inte heller att göra det.
 11. Det kan förstås påverka att Vättern också är invaderad av skarv, men den stora orsaken är att harrens lekplatser är invaderade av signalkräftor. En art som de "förvaltande myndigheterna" betraktar som en viktig ekonomisk resurs som skall förvaltas hållbart. Nu är det på gång att fisket efter röding ska begränsas ytterligare för att "fisketrycket är för högt". För 30 år sedan hade Vättern 31 yrkesfiskare som fiskade med 9000 meter nät i sjön 365 dagar om året, 50 laxfällor och 10000-tals långrevskrok. Varför är rödingen hotad nu när yrkesfisket efter röding inte finns? Det kryllar av signalkräftor på rödingens lekplatser, men där klarar sig fortfarande några romkorn från att bli uppätna av kräftorna för att de ramlar ner mellan stenarna. Harrens rom ligger helt öppet på botten.
 12. Det började startas trådar för tio år sedan Vätterharr 2011 osv. av en energisk fiskare som tillbringade varenda ledig timme i flytring på Vättern och levererade bilder på det han fångade. Han försvann för tre år sedan, förmodligen med insikten att det blir svårare och svårare att fånga en harr i Vättern. Jag har under många år följt upp harrens lek i de åar som harren leker i, och det är deprimerande. Vätternvårdsförbundet (borde stå inom situationstecken) presenterade en förvaltningsplan för fisket i Vättern 2017-2022. Där står det att i referensåarna Hornån och Röttleån ska man se minst 30 harrar per besök under lekperioden. Det var fjärran från verkligheten när det skrevs, och än mer fjärran idag. I Hornån observerades det en (1) harr i fjol och en i år. I Röttleån var det 9 ifjol och 5 i år. Hur kan det få ske i Sverige på 2000-talet? Det står också i "förvaltningsplanen" att minst 16 åar skall utnyttjas för lek, i år har vi sett harr i 9 åar, men vi har inte sett lek i alla, den ensamma harren i Hornån t.ex. hade ingen att leka med. Det står också i "förvaltningsplanen" att andelen -30 cm harr, alltså yngre än 3 år skall vara större vid provfisken än tidigare perioder. Jag slog larm till Länsstyrelsen i Jönköping redan i slutet av 1990-talet att jag såg störningar i harrens reproduktion för att andelen små harrar minskade.
 13. Men vem skall få de resurser (pengar) som avsätts till havet? Att ta bort det fria handrepskapsfisket och låta fiskevattenägarna bilda fiskevårdsområden skulle nog fungera. Vi som fiskar för nöjes skull har ingen organisation som driver våra frågor.
 14. Varför är det inte så många nya trådar numera om vi har fler besökare? Det är därför jag tror att vi är färre på forumet. Man kan ju också fundera över hur vi tänker om vår hobby. De flesta nya trådar här och på andra sociala medier handlar om redskap och kastteknik. Det är få som verkar bry sig om hur våra fiskbestånd, om vi undantar P&T-vatten mår.
 15. Ungefär hälften så många som förra gången. Det beror väl på att antalet besökande har halverats?
×
×
 • Create New...