Jump to content

gurchan

Members
 • Content Count

  170
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

gurchan last won the day on January 18

gurchan had the most liked content!

Community Reputation

49 Excellent

1 Follower

About gurchan

 • Rank
  Advanced Member

Information

 • Bostadsort
  Estocolmo

Kontakta medlemmen

 • E-mail
  gustavskan@gmail.com
 • Telefon
  0734345627

Recent Profile Visitors

1,051 profile views
 1. Fluo gillar även av öringarna här på ostkusten. Flugan som visas i länken nedan har varit särskilt framgångsrik. Kallar den Gnagarn efter mitt lag, som även fått färgsätta flugan. Ser att många kör orangea ögon, inte haft framgång med dessa än, annat än på abborre. Nu när Englandsresan verkar grusas får man väl kalibrera om bindstädet från torrisar till kustflugor.. http://teamconkeso.blogspot.com/search?updated-max=2016-09-18T13:54:00-07:00&max-results=7&start=7&by-date=false
 2. Kan tycka att egenintresset, i det här fallet intresset för fisk och fiske, är mer relevant än allmänna rättviseargument på ett forum som är dedikerat just till det nämnda egenintresset. Därmed inte sagt att jag tycker du har fel i sak i fråga om vad som är rättvist i relationen stat - samer. Poängen är närmast att det inte är särskilt konstigt att diskussionen kretsar kring egenintresset just i detta forum. Vad gäller vem som är bäst lämpad som förvaltare, staten eller många små privata aktörer, så blir det nästan en ideologisk fråga. Ganska säker på att det finns nationalekonomer och exempel ur verkligheten som pekar åt olika håll.
 3. Skulle behöva gräva djupare för att kunna ge ett säkert svar men ja så tolkar jag det baserat på det jag läst.
 4. Tillsyn utövas av fisketillsynsmän som getts förordnande (34 § fiskelagen). Beslag av redskap, fångst m.m. får tas av tillsynsmän och sådana befattningshavare hos Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen som har uppgifter där det ingår att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske. Därutöver av den som innehar fiskerätten eller den som företräder honom eller henne (se 47 § 1-3 st fiskelagen). Av förarbetena till lagen (prop. 1992/93:232 s. 61) framgår att rätten till att ta beslag tillkommer den som innehar fiskerätten eller dennes "folk" (mina citationstecken). Känns lite som ett sidospår att dyka ner i arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljölagen och regler kring principalansvar m.m. men spontat tycker jag att "folk" torde inkludera även andra än de som är arbetstagare eller uppdragstagare i förhållande till fiskerättsinnehavaren. Att vara jurist är dock lite som hur jag tänker mig att det är att vara en tekniker. Inte nödvändigtvis så att en flygplanstekniker är lämplig för att laga en dator. Summan av kardemumman är att vi inte rör oss på min hemmaplan. Hoppas att mitt svar gav någon någonting meningsfullt i vart fall.
 5. Ja den rödingen, WOW! Helt enig vad gäller relationen makt - ansvar. Så vitt jag vet finns ingen skyldighet för en enskilt sameby att underordna sig ex. vis sametinget i dessa frågor. Att alla skulle kunna enas under ett paraply med ett sammanhållet system för upplåtelse torde således vara långt ifrån självklart. Att Lst skulle ingå någon typ av samarbete är kanske inte uteslutet men spontant känns det osannolikt. Varför staten skulle bistå ekonomiska föreningar med att tillhandahålla t.ex. tjänster för försäljning, kartor osv har jag svårt att se. Är det jag menat tidigare med risken för fragmentering.
 6. Tänker att det är så enkelt att HDs dom gäller omedelbart och genom domen försvinner statens, och däremed lst:s rätt att upplåta jakt och fiske. Eller tänker du på något jag missar? Det kluriga för lst blir nu att ta ställning till hur myndigheten ska göra med försäljning av rätt att fiska och jaga i andra byars områden. I just det beslutet avgörs mycket iom att ett ställningstagande att sluta sälja kort avseende andra byars område bara torde kunna angripas av staten, något som inte lär hända. Beslutet blir ett bra exempel på myndigheters makt då det inte kommer att prövas av domstol. En parallell är t.ex. när Migrationsverket drar mer långtgående slutsatser av ett avgörande från MiÖD än vad som egentligen följer av domen. Om besluten som fattas med tillämpning av den domen är gynnande kan de besluten aldrig överprövas. Blev en liten utvikning men tycker ändå det är relevant.
 7. Flera frågor blir intressanta att följa framöver. - Kommer LST inta en principiell hållning i förhållande till övriga samebyar eller kommer de olika byarna prövas fall till fall. En prinipiell hållning ger domen fullt genomslag direkt medan den andra hanteringen riskerar att skapa ett lapptäcke (ursäkta ordvalet) där vissa delar kontrolleras av staten och andra av byarna. - Vilka skyldigheter om några kommer ställas på samebyarna i fråga om förvaltning av vattenmiljöer. Om lapptäcken uppstår där staten upplåter vissa stycken men olika byar upplåter angränsande, vilka friktioner kan uppstå där. - kommer de olika samebyarna genom ex. vis sametinget kunna enas om ett gemensamt synsätt, förvaltningsplan, försäljning osv? - kommer reglering införas i syfte att begränsa kortsiktiga ekonomiska intressen i syfte att värna långsiktiga miljövärden. osv..
 8. Rätt skött blir det mesta bra, det är för att man lägger in det man själv tycker i "bra". Men jag ska tagga ner. Sannerligen inte ute efter att gå i polemik med någon annan här.
 9. Jonas, Jag delar inte alls din optimism. Säkerligen kan det på vissa platser, i vissa fall blir långt mycket bättre än idag. Som helhet har jag svårt att se det. Ser inget i ditt resonemang som vi som grupp, eller fisken för den delen, skulle gynnas av och som inte hade varit möjligt att åstadkomma om rättsläget var samma som när jag vaknade imorse. Däremot håller jag med dig om att det kan vara klokt att sitta lite still i båten och inte dra förhastade slutsatser, det senare något som jag själv bidragit till ovan. Å andra sidan smids järn lämpligen när det fortfarande är varmt och om bara 10% av mina farhågor visar sig stämma kommer vi ha en ordning som inte alls är i linje med vad jag tror är bra för kollektivet fiskare eller kollektivet fiskar. Staten är sannerligen inte perfekt men jag vågar tro att kunskaper om förvaltning av fisk samt frågor om samordning blir lidande i och med att statens roll övergår på enskilda.
 10. Jag har inget emot samer alls, knappt träffat någon, sörlänning som jag är. Min oro, som jag gav uttryck för ovan, grundar sig i en övertygelse om att individen (läs de enskilda samerna) inte är bäst lämpad att lösa en så komplex fråga som en förvaltning som gynnar fisken. Också en övertygelse om att alla borde ha samma grundläggande möjligheter att ta del av svenskt friluftsliv. För att svara på frågan tidigare i tråden - Jag är jurist men har bara skummat domen än så länge. Pressmeddelandet på HD:s hemsida är en bra ingång om man vill läsa en komprimering som ändå får fram nyanserna. Konsekvenserna av domen tror jag inte ska underskattas. Effekterna torde bli en otrolig fragmentering och ett utestängande av fiskare från stora områden överlag, andra små öar reserverade för de rikaste och andra öar av sönderfiskade bestånd.
 11. Total katastrof för oss icke-samiska fiskare. Kommer bli helt fragmenterat och svårt att förstå om och var vi får fiska. Största förlusten drabbar givetvis fisken. Förvaltningen av ett komplext sammanhängande ekosystem överlåts nu på enskilda aktörer som inte behöver ta hänsyn till allmänna värden utan bara deras egna.
 12. Fått ett par fina tips i PM, tack till er! Kanske sätter mig och knackar på en reseberättelse från i fjol, annars lovar jag en efter vårens resa!
 13. Kalas! Ska gräva. Tack! Någon som skulle vara intresserad av en reseberättelse och lite från Lake district?
 14. Tack Snigel! Mitt mål är dock försöka hitta ett spännande öringprojekt då jag tror att vi sammantaget får det mer skoj då. Gäddfisket i hans hemmavatten är sinnessjukt av det han delat med mig så svårt att imponera även där..
×
×
 • Create New...