Jump to content

Jumping Jack Flash

Members
 • Content Count

  5
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

About Jumping Jack Flash

 • Rank
  Newbie

Information

 • Kön
  Man
 • Bostadsort
  Nacka
 • Intressen
  flugfiske, resor, rockmusik

Kontakta medlemmen

 • E-mail
  jj.flashabou@gmail.com
 • Telefon
  0708838528

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Intressant diskussion som somnade in. Man kanske ska skilja på lax/havsöringsvatten och inre strömvatten och för det tredje sjöar och tjärnar. Jag ska bara beröra inre strömvatten. Strömvatten och sjöar finns normalt i samma system. Strömvatten med dåliga bestånd verkar i sin tur vara det på grund av att dammanläggningar eller andra vandringshinder förhindrar migration mellan sjö och ström. Voxnan brukar anges som en älv som har dåligt med större fisk och det hävdas förmodligen med rätta att det beror på att det inte finns några sjöar i den övre delen. Är vi inte ofta benägna att skylla dålig fiskebestånd på fisketrycket när det egentligen är miljöpåverkan som är orsaken? Därmed inte sagt att man inte bör ha fångstregler och också se till att de efterlevs. Mitt favoritströmvatten i Jämtland där fuskas det rejält och fvo ser igenom fingrarna med minimimått, maskmete etc, etc. Ändå finns det gott om fisk av alla storlekar. Orsaken är tror jag en omfattande insektsproduktion som gör att öring vandrar in från sjön för att förse sig. Som diskussionen antydde kan man misstänka att FVO ibland höftat till reglerna. I Ljungan har man fönsteruttag på 30-40 cm på harr efter att tidigare ha haft minimimått 35 cm. Det kan låta logiskt eftersom harren anses leka vid omkring 28 cm. Men i Mellanljusnan har man fönsteruttag på 25-30 cm. Leker fisken där vid mindre storlek? I några åar söder därom får man i stället behålla en under 35 cm och en över 45 cm. Det senare är det närmaste jag har sett att tillåta att bonka ihjäl småfisk. Kanske ska man i stället ha att man får bara behålla en fisk per fiskekort oavsett storlek, den varianten har hag faktiskt inte sett. Catch and release verkar attrahera en del flugfiskare som förväntar sig ökade möjligheter att fånga större fisk. Själv tror jag att ju fler som får tillfälle att ta del av vilken superb matfisk som öring och harr utgör kan få fler att vilja slå ett slag för bättre vattenmiljöer inklusive andra än flugfiskare. Eller ska man se catch and release som en tillfällig åtgärd eftersom utmaningen är för stor att få bort vandringshinder och förbättra vattenbiotoperna?
 2. Det är bara vattenkraft och kärnkraft som erbjuder reglerkraft. Någon gång i framtiden kommer man säkert kunna lagra vind- och solenergi på ett ekonomiskt försvarbart sätt men där är vi inte nu. När man lagt ned ytterligare kärnkraft och vi fått en kall vinter som gör att man tvingas koppla bort konsumenter så kommer det resas krav på att bygga ut såväl orörda älvar som resterande småskaliga vattenkraftsresurser. Dessutom kommer nedläggningen av kärnkraft leda till att man kommer att rucka på krav om minitappning mm. till förfång för fiskebestånd. Så mina vänner vi kommer att få kämpa länge än för våra vattendrag!
 3. Hej igen, Ni får ursäkta om jag är överentusiastisk med mitt postande men jag har vid flera tillfällen för något år sedan försökt registrera mig på Edgeflyfishing utan att lyckas. Hedströmmen har jag varit vid ett flertal ggr men inte varit särskilt framgångsrik. Jag tillhör den sortens flugfiskare skolade i Lennart Bergquists anda som kör med små flugor imiterande fiskens mat. Som en tillsyningsman vid Hedströmmen förklarade för mig: i den typen av vatten med utsättningar och frekvent fiske ska man försöka bryta mönstret. Ofta får man framgång med stora flugor som inte liknar det andra har. Kul att höra att det finns naturligt reproducerande öring där. Bigsalmon, var det i Bernshammar du fick dom eller någon annan del av Hedströmmen. Frank: Jo, det är nog betydligt mer öring i Västsverige än i östra delarna. Jag är väl lite förvånad att så få letar. Är det bekvämligheten eller tålamodet som brister? Och finns inte fiskekort får man väl fråga fiskerättsinnehavaren? Har inte Länsstyrelsen inventerat vattnen i Västra Götaland? I mitt eget letande efter strömvatten har jag råkat på fantastiska inventeringar bland annat flera över de flesta strömvatten i Gävleborgs län. Det är när man läser igenom de rapporterna som man inser vidden av flottledsrensningarna och ovanpå det kvarnar, dammar och kraftstationer. I Stockholms län finns en massa rapporter om havsöringens lek och här har vi regelbundna elfiskundersökningar av en rad bäckar som visar öringtätheten av både bebisar och 0+ öringar. Fascinerande att öringarna kan övervintra i dessa små bäckar. Jag vet inte hur många bäckar i Stockholms län som idag misstänks ha öringlek, det måste vara ett femtiotal. De lite större ligger på Södertörn plus ett par som jag aldrig varit vid som rinner ut söder om Södertälje. Elfiskena visar i alla fall att även om det finns upp till 12 fiskarter i bäckarna så är öringen den i särklass mest frekventa. Det finns ett större vattensystem där man faktiskt får fiska och som skulle kunna hålla öring (bortsett från Stockholms Ström som faktiskt är en ursprunglig laxlokal, det fiskades lax där på medeltiden) och det är Tyresåns vattensystem som inkluderar de efter Mälaren största sjöarna i länet med några strömmar emellan sjöarna. Fram till på 90-talet angavs att det fanns öring i fiskekorten där men jag gissar att det var effekt av utsättningar. Dock finns det ett vattenkraftverk i systemet Uddby kraftstation samt ett vandringshinder i den nedre delen av systemet.
 4. Man ska ha klart för sig att frånvaron (i stort sett) av öring och harr söder om Norrland och Dalarna beror på människans vårdslösa framfart där miljöintressen i stort sett varit helt negligerade fram till idag. Vi har harr i Danmark och i Storbritannien. Öring finns på talrika ställen på den europeiska kontinenten inte bara i Alpregionen utan ända ner till Sicilien (i och för sig underlättat av kalla kalkströmmar). Tydligen lite bättre situation i Västsverige än i östra Sverige. I alla fall ingen öring i Katrineholmstrakten har jag fått lära mig. Men om den fanns där skulle den leka tidigast i andra hälften av oktober skulle jag tro. Omsorgen om öringens lek gör att tyvärr många vatten i Norrland stänger 31 augusti, dock alls inte alla. Jag har själv letat strömvatten som har öppet i oktober och det finns. Men det är inte många. En del som Mellanljusnan fredar öringen men det är OK att fiska harr fram till 31/10. Tyttbo i Dalälven var öppet till 31/10 när Sportfiskarna drev det och jag fiskade där varje höst. Kan man återställa strömvatten i Västsverige kan det bli en magnet för många av oss flugfiskare som vill fiska på hösten.
 5. Vilket roligt projekt! Och vad kul att läsa om det. Har lärt mig lite västsvensk geografi på kuppen. Kan presentera mig själv. Har flugfiskat i ca 25 år, men började egentligen allt för sent i livet. Har snöat in på att flugfiske i Sverige ska bedrivas i strömmande vatten på självreproducerande fisk och fiskar mest i Jämtland men försöker hitta strömvatten på närmare håll för kortare utflykter. Har dock funnit att så gott som alla andra flugfiskare i den här delen av landet främst verkar vara intresserade av att fiska i vatten med utsatt fisk. Har också dille på att kolla in nya bäckar och åar. I Stockholmstrakten har vi väl den fördelen att det med bil inte är alltför långt norröver till strömmar som är fullt fiskbara även om det är glest mellan större fiskar. Hade ett tag en hypotes om att hitta ett bra strömvatten som ingen annan hittat men har chockats av hur kraftindustrin eller skogsindustrin alltid verkar ha varit många steg före. Hemmavid I Stockholms län finns en mängd bäckar där havsöring går upp (och generellt fiskeförbud i alla bäckar med undantag av Norrtäljeån som ju är lite större). För att fiska öring och harr i strömvatten får man bege sig upp till Dalälven alternativt Gävleborgs län eller strömmar med utsatt fisk i Västmanland som Hedströmmen, en resa på trots allt bara 1,5-2 timmar med bil. I sydväst har vi Sörmland som ju är ett något höglänt landskap som man tycker borde hysa stationär öring någonstans. Men det enda jag hört talas om är Eskilstunaån där det handlar om utsatt fisk. Det ska bli kul att följa era forskningsfärder!
×
×
 • Create New...