Jump to content

Norrbaggen

Members
 • Content Count

  685
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Norrbaggen last won the day on August 10 2019

Norrbaggen had the most liked content!

Community Reputation

42 Excellent

About Norrbaggen

 • Rank
  Advanced Member

Information

 • Kön
  Man
 • Intressen
  flugfiske efter lax

Kontakta medlemmen

 • E-mail
  nbaggen@online.no
 • Telefon
  47 91379076

Recent Profile Visitors

1,446 profile views
 1. Även Norrbaggen har numera fått ha lite mer ordning i sina linor. (jävlar för linor det har blivit). Bilmeta har en produckt som fungerar bankers https://www.biltema.se/fritid/fiske/forvaring/tackelvaska-2000041181 en sådan väska eller två til varje spö borde holda. mått på väskan 24 x 22cm, 10 stk plastpåsar som passar perfeckt til normala skjutklumpar 10-14m
 2. Stänga Orkla?? Vart kommer sådana visjoner ifrån? Orkla är en regulerad elv, dom har lykkast med att köra minste vattenförning genom hela den nedbörsfattiga delen av sommaren. Lika så har dom släppt lite vatten från botten av kraftdammarna så att dom har sänkt vattentemperaturen i elven när den annars hadde stigit til över 20grader. Jag vil häller föreslå att man stoppar alt C&R fiske när vattentemperaturen överstiger 18grader, önskar man fiska under sådana förhållande så får man ta det ansvar att avliva sin fångst, den kommer mest troligt inte att överleva att bli ”motionerad på krok och lina” Att isolerat se på uppgifter om innsig av lax, subjektiv upplevelse av egen fångst vid besök i elven, samt plocka isär fångststatistik för jamnförning med tidligare tiders fångsttoppar passar dårligt. Lika så det att angripa fiskare som fiskar på privata streckor. Om man tittar på dagens siffror så har det blivit innrapporterat ca 15 ton lax i denna sesong. Av detta så har 58% blivit satt tilbaks, 65% av laksen har blivit fångat på fluga, 21% på mask. Är det riktigt att man skal motionera lax enbart för nöyets skuld? Tror man värkligen att romstinna honor orkar med att leka efter att blivit motionerat på krok och tunn lina i uppemot en timme? Visst ger man fisken en tveksam sjans, alternativet brukar vara säkert. Det påstås att det fifflas med fångster, mest troligen görs detta av personer med olika motiv så som: pinsamt att fiska en hel vecka utan att få fisk, då för man häller upp et par tre C&R laxar för att imponera kompisar. Nogra för upp C&R laxar på streckor dom inte har fiskat på givet tidspunkt, detta med en enda hensikt att få upp efterfrågan och priserna på streckan. Sän har vi dom som låter bli att rapportera, skriver ner storleken på fisken som är fångat. Summan går troligen ihop på statistiken. Det bästa enligt många vore nog att man satte kvoter til 1 lax pr dygn, 8 lax pr år varav 4 stk kan vara över 80cm. Decimeringen av hanar har vel inget med god förvaltning att göra, vem är vi som skal styra naturenpå sådant vis? Innom fjöslax industrin styr man detta med vattentemperaturen. Man kan inte jamnföra fångster gjorda 10-20 år tilbaks i tid när kvoterna var 3 storlax i dygnet i juni, stora kortvatten som Vormstad och föreningsvatten i Meldal och Orkla JFF vart det såldes obegrensat dygn , vecka og sesongkort. Vormstad (Ljökel) har idag et mycket begrensat antal stänger til jamnföring emot ca 100-150 fiskare pr dygn tidligare. Meldal och Orkdal JFF har vel knappast nogra streckor kvar. Om man stikker ett finger i marken så upptecker man att det finnst inte så stor etterfrågan etter laxvatten numera. Sjölva har jag fiskat i Orkla et tjugotals år, tidligare såg man unga fiskare strömma til älven, idag så upptecker man att dom fiskare som kommer til älven har blivit ett år äldre.
 3. Hej!

  Har du fått tag på något GASS 6120 ?

  Har ett som knappt är använt.

 4. Numedalslågen är en trögtflytande elv bortsätt från dom övre streckorna . Annars trögtflytande til nästa foss, sän trögtflytande igjen. Visst kan man fiska lax på hela den laxförande sträckan från Larvik til Hvittingfoss, men flugfiske er nog på dom övre sträckorna. Nedanför Brufoss finnst : Stubben, Grini, Rien öst och vest, nedan för detta finnst streckor som är hyrt av fiskföreningar. Dessa sträckor har bra flugfiske. Bærum sportsfiskare och Sandefjord Jeger och fisk förrening, dessa brukar salja dygnkort i begränsade tidsrum. Visst finnst där korta streckor som går att fiska med fluga på vissa vattenstånd, men dom senaste 10-15 åren har dom ökat vattenförningen i elven på sommaren så att dessa platser fiskar sällan bra med fluga numera. Flugfiske i Numedalslågen är juli och august. Detta är en mkt varm humus elv 18-20+ gradigt vatten är mkt vanligt.
 5. Visst är det helt fel att fiska enbart för att motionera fisken. Jag tvivlar på om det vil bli aksepterat at man jagar vilt i skogen med hundar och skjuter med bedövningspiler eller paintball, just enbart för att jaga med no kill. Personligen plasserar jag detta tämligen likt. Visst kan man låta bli att skjuta likesom man kan låta bli att fiska. Då med garanterat no kill som resultat. Kvoter för motionering av fisk bliver tämligen svårt att kontrollera, men om din dygnskvot är 1 lax tycker jag man får vara nöyd med det. Man får heller välja om man frisläpper sin fisk eller bonkar. -din dygnskvot är fyllt oansätt. På det sätt undviker man selektivt fiske på fiskar med längd 79,5cm. Helt klart går det fram av dessa laxbörser att vissa vald skrivs upp kraftigt, detta med enda syfte att dra til sig fiskare. En ting skal man alltid komma ihåg : ” Lita aldrig på en laxfiskare”.
 6. Hej igjen Prinsen. Visst kan man undra på hur detta förvaltningsstyret tänker. Dom tydligen innehar den tro at dom skal skapa en laxälv där man skal kunna gå torrskodd på laxryggarna när man önskar att kryssa älven. Visst tyks det vara en önskotänkning för många sportsfiskare med, mkt troligt grundat at dom inte innehar det tålamod laxfisket egentligen kräver. Med frånvaro av tålamod menar jag at dom inte står ut med att fiska i dagar, veckor, ja til och med hela sommrar utan fångst eller et drag i linan. Nödvendigtvis är det inte alltid det är grundat mångel på fisk, snarare häller at fisken rätt och slätt inte är interesserat av våra redskap. Dom långt flesta går i den tro at om det är betydligt mkt mer fisk i älven så är man garanterat fångst. Garanterat fångst är man aldrig men det hjälper på motivasjonen om man vet at där finnst bra med fisk i älven. Det enda som gäller är : rätt plats til rätt tid. För Orklas del så ser man ur siffrorna att det i 2016 fångades 19548 kg , av detta frisläpptes 12847kg. Enligt detta frisläpptes 66% ???? -vilket får man att undra på om dessa siffror egentligen är förankrat til väkligheten. För egen del rapporterade jag mina bonkade fiskar, men fiskar jag släppte grundat kön och storlek samt kvot och matvärde blev inte rapporterat. Visst finnst ochså fiskare som tycker det är svårt att beretta att dom inte fångade lax, derav mkt enkelt att ochså skryta på sig en ”rökare mann fick släppa”. Grundägarnas enda hensikt med rapportering och inlämming av frisläppt fisk i statistiken måste vara enbart som påskudd för att öka priset på streckan man hyr. Om man ser på antalet fiskare som dom senare år besöker Orkla jamnfört med besök man hadde fram til reglerna ändrades kan man gjöra sig nogra tankar om hur mkt fisk det egentligen finnst i Orkla idag jamnfört med tidligare. Detta sett i perspektiv av att långt färre fiskare med mkt stränga kvoter fångar mer fisk enn ett år man tykte låg över et medelår tidligare. För 2017 har dom altså gjord nålöglan betydligt trångare för de av oss som fiskar i juni när vi vet at över 70% av fisken som stiger upp i älven på denna tiden är honor. 2017 bliver sommaren där rognstinna stora honor frekvent bliver motionerat av oss laxfiskare i våran sökan på dom långt färre hanfiskar.. Om inte det vore nog så förventar vi att dessa honor ochså skal orka med att hungriga och slitna stå kvar i älven tills novembermånad for så att leka. Sjölva tyker jag nog att man borde stoppa denna motioneringen av lax vid att man tar sin fisk och häller fredar älven från 1. Augusti. Oansätt så kommer jag med dagens regler att ta mina lagliga fiskar för så att hoppa til nästa älv med nya frecha kvoter.
 7. Nya regler för fiske i Orkla 2017 är nu fastsatt. http://www.avisa-st.no/nyheter/2016/12/19/Slipper-å-gjenutsette-laks-over-én-meter-13951958.ece Som det framgår så kan man i 2017 behålla sin trofefisk om det är en hane. All honfisk bliver fredat från 1.juni, altså nålöglan blivit betydligt trångare att kunna behålla en rökare til julfrukosten.
 8. En av mina fiskkompisar arbetar med kyl och frys reparationer. Han gjorde et rökskap ut av et stort kylskåp av typ Coca-cola skåp ved att gjöra hål nere med galler för luft inn, samt hål i taket på skåpet och satt dit et rör med en datorfläkt som skorsten. Elda på rökspån i en burk nede i skåpet samtidigt som han körde med kyleffekt på skåpet för att holda låg temperatur. Visst finnst där varianter.
 9. Jag såg et matprogram med Jamie Oliver på TV'n och kaldrökning av lax var en av deras tema för dagen. Mkt enkelt rökhus dessa killarna gjorde, tydligen med bra resultat för dessa är relativt kräsna innom mat. En kartong, tape, en träbit, lite nätting, kniv och blikksax samt liet røkspon och tändstickor. http://www.channel4.com/explore/jamie-and-jimmy-friday-night-feast/cold-smoker.pdf
 10. Det ser mkt bra ut, faktisk bättre änn på länge. http://www.nina.no/Milj%C3%B8overv%C3%A5king/Lakseinnsig-til-fjordene
 11. Så är det fortfarande här hemma hos mig. Tv’n har vit ram och svart skärm, telefonen är fortfarande fastknuten ute i hallen. Men när jag trycker på knapparna brukar det hända saker, granna färger på skärmen, massor av kanaler. Ljud bliver det fortfarande i luren, funktion för det mera moderna ”hands-free” och "memory" finst ochså. Idag behöver man 500m backing på laxrullen, tidligare föltes det liksom safe med 120m dacron även om man kanske fick löpa 20m om man enbart hadde rum 100m på rullen. Vilken utväkling !
 12. 4:an har samma bredd som 3W, Utvändig spoldiameter 120mm på 4:an, 110mm på 3W och 3:an. Innv spoldiameter samma på alle tre.
 13. Jag skrev i denna tråd i 2012 om mina erfarenheter med att sluta med tobaksrökning. I 2015 fick jag föla på senskader med tobaksröning, i slutet på september blev det en omfattande hjärtbehandling av både höger och vänster kransarterie med totalt 7 stycken stentar (totalt dryga 12 cm stål). Jag lyckades få behandling i rätt tid, detta utan akut infarkt men mkt mkt nära. Hadde jag stått i älven och flugfiskat för så få en akut infarkt så hadde det vore slut. Jag är i alla fall tacksam som fick en ”restart” i stället för ”game over” som brukar vara det andra alternativet. Lång tids tobaksrökning bidrog säkerligen til tätta ådrar. Detta sjölv om jag har vore rökfri sedan februari 2004.
 14. Ja så har laxfisket blivit i en tid hvor sosiala medier styr all aktivitet och vart all aktivitet skal til alla dygnets tider dokumenteras och publiseras på dessa medier. Tidligare var det lite mystikk och hämlighäter rundt laxfisket, och spesielt rundt flugfiske efter lax. Inte sto vi midt på platsen och utbasunerade våran fångst, ej häller telefonerade vi tidningar och andra nyhetskanaler. Vi rent av höll detta för oss sjölva och innom dom närmaste fiskekompisar. Med tiden kom laxbörsen som ett nytt sätt att publisera sin suksess innom laxfisket. Til en början var denna frivillig och man sto fritt om man vilja registrera sin fångst där, sän har denna blivit tvungen. Med dagens regler om at även frisläpt lax skal registreras så har det blivit otroligt lätt att ljuga på sig lax på lik linj med att enkelta ljög på sig fruntimmer förr i tiden. Dessa selfies är möjligens deras bevis för att dom inte har tagit en ”Göran (eller en Trond som vi kallar det i Orkla) Sjölva vil jag nog föredra tiden utan inblandning av sosiala medier och laxbörser. Om man skal utföra C&R tycker jag man skal utföra detta på fiskens premisser med fokus på det och inte för eget ego glisande i sosiala medier.
 15. Kork som levereras av Meiser är av mkt hög kvalite. Dom kör med stora grova snake ringar, stor toppögla, stripper guides är deras egen design dessa også grova och stora (onödig stora i mina ögon, lite lika med et haspelspö). Storleken beror möjligens på fiske med falukorvar (skagit linor). Har före mig att dessa ringar kan vara onödigt tunga, och spesielt när dom kör på med vansinnigt tjocka epoxy lindingar. Man kan nog spara lite vikt på både lindingar och ringar, deras rullfeste är mkt bra. Sjölvfallet kan man ochså spara lite vikt på korkgreppet med att välja bort detaljer av rubber burl.
×
×
 • Create New...