Jump to content

Mr Brown

Members
 • Posts

  299
 • Joined

 • Last visited

About Mr Brown

 • Birthday 08/06/1986

Information

 • Kön
  Male
 • Bostadsort
  Göteborg

Kontakta medlemmen

Mr Brown's Achievements

Advanced Member

Advanced Member (3/5)

3

Reputation

 1. Jag har haft kontakt med gänget som satte ihop filmen tidigare. Kanske värt att ta upp den tråden igen och se om de vill komma över :-) Kanske en Älvräddarfilmfestival, där vi mobiliserar miljö- och fiskevänner. /A
 2. Tycker den ska upp på bioduken. Vad säger du John?
 3. I onsdags invigdes fiskräknaren vi Köpingebro i Nybroån.Nu finns en unik möjlighet att följa Skånes havsöringar. Genom WebAri kan man följa fiskens vandring i Nybroån med hjälp av livebilder, videos och historik som uppdateras kontinuerligt. Miljöövervakning har aldrig tidigare varit så här tillgänglig! http://webari.fvt.se Här kan ni läsa mer om invigningen: http://blogg.fiskevardsteknik.se/ Ha en go helg! /Alex
 4. Några uppköpta fallrätter och utrivna dammar.
 5. Härligt! Många intressanta förslag och väl motiverade! Men har ett litet frågetecken kring ett av dom.. Ett höjt minimimått innebär en hårdare selektion mot större individer. Vill man uppnå motiveringen som du skriver bör man införa ett maximimått. Selektion mot större individer gynnar i regel tidigare könsmognad och minskar därmed tillväxten. /alex
 6. Studier på C&R visar att fisken inte får några beteendestörningar och återgår till sitt naturliga territorium i jakt på föda efter att ha återutsatts. Idag så hittar vi ofta de starkast bestånden i resaturerade och reglerade vatten. Att enbart restaurera ett vatten funkar inte om inte reglerna låter fisken att bli gammal. Och tvärtom gäller att enbart regler hjälper inte en flottningsrensad å att återfå sin öringstam. Så vart vill jag komma? Jag tycker reglerna bör anpassa efter vad bestånden tål. Självklart ska man inte köra No kill på bestånd som inte tål det men där det funkar kan det vara ett bra sätt att visa folk vilka värden som finns och även stimulera fler att hjälpa till och vårda våra vattendrag. Där beståndet tål ett viss uttag av matfisk så ska det självklart finnas möjlighet till det. i somras betalade jag 990:- NOK för två dagars fiske för fiske i Hemsila, Norge. Där kör de med fönsteruttag som är så snävt att det i princip kan likställas med C&R. Jag har för mig att enbart fiskekorten omsätter 1 miljon NOK årligen. När dessa värden hotas är det kanske det ekonomiska värdet av att bevara som behövs vägas emot värdet av att exploatera. När det gäller djurplågeridebatten så varför skulle det vara bättre att plåga och sen slå ihjäl istället för att bra plåga och sen släppa tillbaka. När hela fiskeindustrin bygger på att fisk som fångas där av syrebrist så blir diskussionen om fisken plågas vid C&R ointressant. Vi vet idag inte om fisk känner smärta.. Den värsta plågan för fisken är i mina ögon för hårt fisketryck, vandringshinder och flottningsrensade vatten. Vi behöver mer folk som bryr sig. Därför behöver vi livskraftiga bestånd. Idag är vi nere på botten. Det goa är att då kan det bara bli bättre Sen finns det ju positiva exempel som havsöring på västkusten. Rivna vandringshinder och hårdare regler ger effekt. Om man får drömma lite så hade ett maximimått suttit fint också men det är en annan historia. Sen så är ju faktiskt minimimått, maximimått och No Kill varianter på C&R. Frågan är ju bara vilken del av populationen du återutsätter.
 7. Samma tidning tar också upp fiskevårdsarbetet som görs i biflöden till Vindelälven och intervjuar även mannen bakom högaktualla filmen Damnation. Skitkul! Kul att se att både norska och svenska tidningar skriver mer och mer om fiskevård. Sen har jag svårt att se att det springer runt en drös med folk med gps:er och jagar harr, en fisk som i de flesta norrmänns ögon står väldigt lågt. I Rena väljer många att inte ens kasta på den. En guide till de bästa fiskeplatserna i ett välkänt, välfrekventerat vatten med förhoppningsvis vettiga regler är det verkligen så kontroversiellt. Sen kan man ju förstå att GPS-punkter kan sticka lite i ögonen. Som det ser ut idag så verkar det som att en bild eller en film från ett hemligt vatten gör att folk hittar dit på något sätt. Vinklingen och inledning lämnar lite att önska. Men förhoppningsvis är det en smula ironi inblandat.
 8. Jag tycker fortsatt att vi ska bevara kantzoner närmast vattnet helt intakta. Ur ett samhällsperspektiv är det mer ekonomiskt och hållbart och inte ett hot mot de areela näringarna. Genom att låta naturen rena vårt vatten, låta våra vatten producera fisk, öppna vandringsvägar så blir det lättare av att leva vad naturen ger. Precis som de du beskriver försöker göra Är det några som hade tjänat på intakta och fungerande kantzoner så är det jordbruket, skogsbruket och samerna.
 9. Tänk vilken makt man har som skogsägare. Hur du gick tillväga är föredömligt men hade du kännt för att hugga ner kantzonen hade du med stor säkerhet gjort det ostraffat. Vad jag vet så har ingen fällts för brott mot skogsvårdslagen. /jagvillhafel
 10. Hej! Det jag försökte få fram var att jag tycker att området närmast våra vattendrag ska bevaras från exploatering och att man borde kunna ålägga jordbruket och skogsbruket att bevara området närmast vattnet liksom man ålägger privatpersoner att inte bygga hus där. Det är inte alls samma krav på en skogsbrukare eller jorbrukare då de får uppföra ekonomibyggnader inom strandskyddat område (dessutom bedriver skogsbruk hela vägen ner till vattendraget även om de är ålagda annat enligt skogsvårdslagen som inte fungerar och jordbruket som måste röja kantzoner för att få bidrag). 15:e paragragen MB; Inom ett strandskyddsområde får inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532). 16:e paragrafen MB; Förbuden i 15:e paragrafen; gäller inte 1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet, 2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som omfattas av ett tillstånd enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, 3. byggande av allmän väg enligt en fastställd arbetsplan enligt väglagen (1971:948), eller 4. byggande av järnväg enligt en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lag (2009:532). Du som privatägare är också en juridisk person Aktiebolags ansvar upphör vid konkurs har jag för mig men som privatperson måste man dö Det är inte meningen att diskutera vem som har rätt eller fel juridiskt även om jag dök in i den debatten Jag vill bara få fram att jag tycker att lagstiftning och rättspraksis bör se ut så att vi bevarar miljöerna längs våra vattendrag och sjöar för att de är ovärderliga. Här tycker jag Sveriges lagstiftning brister. /alex
 11. http://www.havochvatten.se/5.64f5b3211343cffddb2800022440.html Kan varmt rekommendera denna.
 12. Tjena Huckis! Lite överdrivet så är det faktiskt idag större risk att straffas om man plockar fridlysta blommar än att göra avverkningar som strider mot skogsvårdslagen. Artikeln som tråden handlar om berör detta, När det gäller strandskydd så tycker jag vi kan ställa krav på industrin som vi idag gör på privatpersoner, dvs ett större hänsynstagande av att bevara miljöerna kring våra vattendrag och sjöar. Strandskyddet i sig är bra då intakta miljöer runt våra vattendrag och sjöar är väldigt viktigt. Men att inte jordbruk- och skogsbruksektorn berörs är väldigt olyckligt då det kostar samhället mycket. Vad är egentligen giftfri fisk, rent vatten och intakta miljöer värt? Undersökningar värderar värdet av ekosystemtjänsterna till minst det dubbla av den globala BNP'n. Det är något vi måste ta hänsyn till innan vi bygger ett kraftverk eller kalavverkar? /alex
 13. Sen att vi har ett strandskydd på 100 meter eller upp till 300 meter på vissa sträckor för privatpersoner men där skogsbruket och jordbruket inte behöver spara en millimeter är i mina ögon väldigt kontroversiellt. Ett utdrag från "Ekologisk restaurering av vattendrag" av Erik Degerman: "I en sammanställning över befintlig forskning (Bishop & Åkerblom, 2006), samt i ett ännu opublicerat internationellt konsensusdo- kument av Bishop m.fl. kring skogsbruk och dess påverkan i form av läckage av Hg och metyl-Hg dras slutsatsen att i genom- snitt 25 % av fiskars kvicksilverinnehåll är orsakat av åtgärder knutna till föryng- ringsavverkning. Om körning och drivning i samband med gallring också påverkar i motsvarande omfattning är bidraget från skogsbruk förmodligen kring 40–50 %." Så vad gör man då åt detta? Tyvärr ingenting. Eller vi har ju faktiskt sett till så att Sverige inte behöver ha kvicksilverhalter under gränsvärden för att nå upp till Vattendirektivets mål. Vattenkraften bidrar också till ökade kvicksilvernivåer. Hade gärna sett studier på halter uppströms och nedströms kraftverk i Sverige. Kantzoner på 30 meter hade kunnat minska kvicksilvernivåerna avsevärt. Kan man införa ett strandskydd på 100 meter för privatpersoner så borde man väl kunna ålägga industrin att också spara åtminstonde 30 meter. I det långa loppet så ger det intäkter..
 14. http://www.esd.ornl.gov/benefits_conference/nature_paper.pdf 33,3 trilljoner dollar producerar våra ekosystem årligen iform av ekosystemtjänster. Det är en ofantlig summa som motsvarar det dubbla världet av den jordens globala BNP. Det vill säga att värdet av vad våra ekosystem producerar är det dubbla av vad vi själva förmår att producera. I Sverige har man som markägare rätt att utrota ett helt ekosystem eller stänga av en hel älv. I Sverige har vi råd att vara utan dessa 33,3 trilljoner dollar. I Sverige är fungerande ekosystem en utgift.
 15. En död fisk är en död fisk oavsett vem som får titeln judas. Visst är det fantastiskt att vi har ett bestånd på västkusten som tål att beskattas. Vill slå ett slag för den ideela fiskevården som sätter grunden för havsöringbeståndet. Se till att slänga i några stenar gärna en för varje luftkast och gå med i Älvräddarna. Utan lekbäckar och med torrlagda fåror har havsöringen inte en chans! Som många tidigare var inne på så tycker jag inte vi ska skylla på utländska medborgare utan snarare se det som en ynnest att de vill komma och fiska i Sverige. Bara det är ju en kvalitetsstämpel. Idag blir det fiske i norra!! Skitfiske till er alla!
×
×
 • Create New...