Jump to content

kockin

Edgemember+
 • Content Count

  894
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

kockin last won the day on June 28

kockin had the most liked content!

Community Reputation

27 Excellent

About kockin

 • Rank
  Advanced Member

Information

 • Kön
  Male
 • Bostadsort
  Kiruna

Kontakta medlemmen

Recent Profile Visitors

3,358 profile views
 1. Vi går mot lek tider för öring och laxen, de är nu vi kommer att se hur illa det är. Om ni hittar död lax kolla om de har rom i sig fota.
 2. https://www.facebook.com/events/383661719006400/
 3. TIAMINBRIST I VÅRT EKOSYSTEM Föreningen Save The Baltic Salmon arbetar för att stå upp för Jordens begränsade resurser som främst berör vatten frågor. Vi vill göra människor medvetna om vad som pågår under vattenytan. Påverkan av gifter och kemikalier, gruvor, vattenkraft dammar, övergödning av jordbruk och fiskodling. En av dessa stora viktiga frågor vi vill lyfta är den alarmerande tiaminbristen. https://www.minabibliotek.se/sv/event/varför-dör-djuren-i-våra-hav
 4. Betesbyggar kurs med start den 29 september 2019.Lär dig grundläggande betesbygg från tanke till verkstad. Vi bygger beten anpassade för öring, lax, abborre, gös med flera. Från micro beten typ geting ismopuppor till gäddbeten. Kursen hålls på Söndagar och är i fabriken i Hörnefors med möjlighet till att verka där fler dagar i veckan, i samverkan med studiefrämjandet och savethebaltic. Kostnader för kursen är 100 kr medlems avgift per år, samt en självkostnad för matrial. Ca 30- 65 kr wobbler beroende på storlek. Även färdig svarvat kommer att finnas. Lokalen är utrustad med airbrush, bandsågar och utsåg. En startkostnad för kursen är 200 kr på då förbrukningsmatrial köps in, rakblads knivar sandpapper mm.
 5. Detta är exackt de som Lennart Balk blivit utsatt för. Förnekelsen hotar inte Lennarts forskning dock minskar chansen att rädda något till våra kommande generationer. De vi kan idag göra är att bli medlem och på så sätt stödja forskningen. Miljödepartementet rekommenderade Stellan Hamrin och Lennart Balk att skapa en opinion för en forskning som är vetenskapligt granskade av oberoende forskare. Nature och Pnas. Torsken är den fisk som är mest drabbad av alla undersökta arter. Den artikeln kommer när granskningar är klara. Har du inte de ekonomiska bitarna för att stödja oss , så kan man dela bjuda in folk till gruppen. De jobbet är minst lika viktigt..köp en t-shirt.https://www.facebook.com/groups/253945969895/ Kenneth https://www.sfpo.se/nyheter/pratar-inte-forskarna-pa-stockholms-universitet-med-varandra-?category=
 6. När är våra fiskar dör! När vår mångfald faller sönder! När insekter dör! När är frågan är på allas tungor då först kan vi börja göra något för framtiden. Fiske är sekundärt om vi tvingas stå vid betong bassänger och fiska. Skogen vattnet lever i symbios, de ger våra lungor syre, de gröna ger vår fauna tiamin. Utan tiamin är vi borta på 10 sekunder mot utan syre några få minuter. Frågan kvarstår? Är fiske så viktigt då älgar fåglar och fiskar dör i samma fenomen? Frågan är din vad gör vi? Bli medlem😘 https://www.facebook.com/groups/253945969895/
 7. Hoppas innerligt att folk vaknar snart innan vildlax är spår på stranden. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/rivaliserande-alger-kan-va-orsak-till-fageldod
 8. Hej Daniel Holmquist ! Med förvåning såg jag din relativt korta film angående problemen med restaureringen av Vindelälvens vattendrag häromdagen, och de nu (?) observerade problemen för laxens reproduktion trots dessa, ofta mycket kostsamma, insatser som du arbetar med. Lyssnade även på ditt föredrag på fiskmässan i Stockholm, Älvsjö för nu drygt två år sedan, med samma ämne. Bakgrunden till att vi aldrig kommer få en regelbunden lyckad lek/reproduktion hos laxen är att den drabbas av tiaminbrist (vitamin B1) i ett mycket tydligt episodiskt mönster, som har hållit på i många år nu. Faktum är att tiaminbristen har upprepats på detta sätt under så många år, så vi riskerar nu uppenbart att för all framtid förstöra laxens unika genetiska egenskap för de respektive laxförande älvarna. En art tål helt enkelt inte att pressas genom en så kallad ”genetisk flaskhals” i den här utsträckningen regelbundet. Att förneka den kemiska och biokemiska störningen som tiaminbristen utgör hos laxen är absolut ingen lämplig väg att gå, ty det kommer högst sannolikt att leda till dess utrotning/försvinnande med tiden. Vi ser det tydligt hos ett antal andra arter, mer än 30 olika idag, som vi också vet är drabbade, eftersom de är undersökta kemiskt och biokemiskt för deras tiaminstatus. Trots detta så är det många som inte kan ta till sig den vetenskapliga informationen som vi har om denna störning i miljön idag. Det beror nog på flera saker, en är dock att det rör sig om en brist, och inte en förgiftning/kontaminering i miljön som vi nu har lärt oss att vi åtminstone bör försöka undvika. Vidare uppfattades tiaminbristen, när den upptäcktes under mitten på 90-talet, som en reproduktions-sjukdom, enbart. Nu vet vi att det bara var ”toppen på isberget”, ty hela laxens samtliga nödvändiga livsfunktioner slås ut i samband med tiaminbristen. Genom detta vet vi också att de nivåer för att avkomman inte skall dö direkt (på ägg eller larvstadiet) är alldeles för låga och därmed ofullständiga för att laxen skall klara sig på sikt. (Tidigare kallades det M74 och är på många sätt en felaktig beskrivning av bristsjukdomen, se vetenskaplig litteratur bifogad; Balk et al.2016. Sedan den direkta dödligheten vid kompensationsodlingarna på 90-talet konstaterades att ligga vid 0.54-3.9 nmol/gram ägg så vet vi nu att koncentrationerna i äggen måste vara mycket högre för att producera frisk och livskraftig avkomma. J.D Fitzsimons konstaterade att laxlarverna inte ens kan växa naturligt vid koncentrationer under 8.3 nmol/gram ägg, vidare studier har visat att det troligtvis behövs minst 17-19 nmol tiamin/gram lax-ägg, för att producera frisk avkomma. [Balk et al. 2016, och referenser däri]) Faktum är att vi nu gör om samma fel i samhället som vi gjorde tidigare (dock nu med mycket mer allvarliga konsekvenser för vår yttre miljö), typ på tidigt 60-tal, dvs. vi började förstå att kemikalier inte bara orsakade direkt död, utan vi fick också upp ögonen för såkallade subletala skador (”icke direkt dödande skador”), dvs kemikalier framkallade effekter som leder till allvarliga biologiska effekter med tiden, såsom immunsystemskador, hormonstörningar, cancer m.m. m.m.. Exakt samma sak är det med tiaminbristen, den framkallar ett mycket stort antal effekter hos fiskarna som med tiden dödar dom i denna bristsjukdom, förutom den direkta dödligheten på avkomman som man kan se vid kompensationsodlingarna där man inte behandlar med tiamn. Mot slutet på filmen säger du att det nu är viktigt att ”gå till botten med vad det här egentligen är”, här håller jag verkligen med dig att det just är det som måste göras. Det finns nu hundratals vetenskapliga artiklar som har påvisat tiaminbristen i laxfiskar, det finns tusentals artiklar som har publicerats de senaste 50 åren om vad tiamin och tiaminbrist innebär för olika djur. Det som omedelbart behövs göras nu är att fokusera på undersökningar som kan resultera i att vi förstår mekanismen och ansvarig(a) substans(er) som orsakar dessa mycket allvarliga störningar i vår miljö. Det är först då vi eventuellt får ”verktyget” som kan användas för att förhindra denna tiaminbrist i vår miljö. Och det är ju som du själv säger, allt övrigt arbete när det gäller restaurering av Vindelälven, och även andra vattendrag, blir ju delvis meningslöst. Med detta e-mail sänder jag över ett antal av våra vetenskapliga artiklar (peer review) som just påvisar det som jag skrivit om ovan. 1.Havet.pdf är en sammanfattande populärvetenskaplig artikel om tiamin och tiaminbrist. Sedan följer ett antal vetenskapliga artiklar 2.-5. Slutligen får du några arbeten om tiamin och tiaminbrist som presenterades förra månaden i USA, vid PRIMO20 mötet. (from PRIMO20.pdf) Med vänliga Hälsningar Styrelsen för savethebaltic
 9. Katastrof enligt forskningen om tiaminbristen. Arbetet är berömvärt med restaureringen ...de finns hopp. Bra film.. Att påstå att man inte vet är fatalt misstag då vattenfall tagit beslut om att behandla alla sina kompensations odlingar med tiamin. De undersökningar som är gjorda är inte efter de man refererar till nämligen Lennart Balk forskning. För lite tiamin nmol gram per kg fisk är rätt. Inte heller Slu internationella övervakning håller måttet. Man utgår från bristande kunskap från Finland. Varför är då frågan de man påstår i filmen är nonsens och skulle man göra så i Usa och Canada där man sen 90 talet behandlat laxen med tiamin. För dåligt och för lite kompetens inom ramen för de man håller på med.Varför ens referera till den forskning i världen som kommit längst och inte ta med Stockholms universitet forskning hela vägen, jag och vi anser att ni gör graverande fel. Troligtvis ej reparerbara. https://www.facebook.com/vindelalvsfiske/videos/2301952283225048/
 10. Glad midsommar från oss på savethebaltic och en liten extra hälsning från grundare av Loop och de moderna flugfiskets fader Göran Andersson med fru samt Erik Ericksson .
 11. Lennart motager 20 000 kr för forskningen och dessa pengar skall gå till Hans Östbom filmatisering av tiaminbristen. Sammanlagt fick Lennart 385 000 kr från boken och av naturskyddsföreningen.
 12. Märkligt utspel av Hav som står som undertecknad forskare , anmäl märkligt är hänvisad etablerad forskning som motsvarar 85 års forskning av 21 av ettablisamangets etablerade granskade artiklar. Som visar tydligt en vitaminbrist. Balk sneglade på siffrorna och peka med hela handen se här hur tydligt som helst..när hav sedermera använder universitetens loggor och en annan myndighet speglar bara myndighetsmissbruk i den högre skolan. Men fortsätt ni och restaurerara leklokaler och lös in mera fällor så ska vi se om några år om vem som hade rätt..jag vet vad framtiden har att ge och de är de vi ser i litauen och i en del Scotska älvar. Tömma älvar med varken smolt eller vuxen fisk. I Litauen är de så illa tom att hanarna dör..förvånande förbannade?
 13. Nu till salu..stl small-medium-large-xl-xxl-xxxl
×
×
 • Create New...