Jump to content

Dött I Torne- Och Kalixälv


Recommended Posts

Vad tror ni nu då?

När tas den första blanka nystigna laxen i kalix/torneälven? B)

Jag tror dom kommer ganska tidigt i år ^_^

Jag tror inte någon kommer att rapportera in sin fångst i maj pga dom nya reglerna. Laxfiske är tillåtet från 1 juni till 30 aug i gränsälven.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 429
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Jag tror inte någon kommer att rapportera in sin fångst i maj pga dom nya reglerna. Laxfiske är tillåtet från 1 juni till 30 aug i gränsälven.

Är de bara på lax eller gäller de öring också?

Hörde att de var ganska hårda kontroller efter torneälven just nu.

Link to post
Share on other sites

Hittade en text som jag kopierade.

Men jag svär inte att detta är den slutgiltiga stadgan.

11 § Fiskesäsongen och fredningstiderna

Fiske efter lax och öring är förbjudet om inte annat sägs i denna paragraf.

I älvområdet är allt fiske förbjudet från och med den 15 september till och med den 15 december med undantag för fiske efter nejonöga med mjärde.

Fiske efter lax och öring med handredskap är tillåtet från och med den 1 juni till och med den 31 augusti. Sådant fiske efter lax och öring är dock förbjudet mellan söndag kl. 19 (18 svensk tid) och måndag kl. 19 (18).

Fiske efter lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 2

1) med håv under midsommarveckan från måndag kl. 19 (18) till söndag kl. 19 (18), och

2) med flytnät och kullenät under midsommarveckan från och med tisdag till och med torsdag och de två efter midsommar följande veckosluten från fredag kl.19 (18) till söndag kl. 19 (18).

Fiske efter andra arter än lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 2

1) med håv endast från midsommarveckans måndag kl. 19 (18) till och med den 14 september, och

2) med flytnät och kullenät endast från och med den 15 juli till och med den 14 september.

I havsområdet är fiske med fasta redskap efter andra arter än lax och öring tillåtet från och med den 11 juni till och med den 31 oktober. Fiske med fasta redskap efter öring är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till och med den 31 augusti. Fiske med fasta redskap efter lax är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till och med den 15 september.

Respektive avtalspart får genom nationella bestämmelser för olika fiskar-kategorier fastställa senare startdatum än de som nämns i sjätte stycket, dock så att yrkesfisket eller annat fiske med fasta redskap inleds senast den 29 juni. Sådana nationella bestämmelser får avse även redskapsbe-gränsningar.

Pålning och förankring av fasta redskap får påbörjas innan fiske är tillåtet. Utsättande av ej fiskande ledarmar får påbörjas tidigast sju dygn innan fisket är tillåtet.

25

12 § Minimimått och återutsättning av fisk 26

Det är förbjudet att fånga eller döda lax eller öring som är mindre än 50 centimeter samt harr som är mindre än 35 centimeter. Måttet tas från käkspetsen till den uträtade, sammanpressade stjärtfenans spets.

Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet, levande eller död.

Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas tillbaka i vattnet om den

1) fångats under fredningstid,

2) fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod, eller

3) är en övervintrad lax.

Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax och öring enligt 11 § sjätte stycket, innan fiske efter lax och öring är tillåtet, måste dagligen vittja alla fiskhus och varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.

Särskilda bestämmelser för spöfiske och fiske med håv

13 § Fiskekvot

Det är tillåtet att fånga och behålla en lax eller öring per fiskare och dygn vid fiske med spö och drag eller håv.

14 § Användning av båt vid fiske med drag

Fiske efter lax och öring med handredskap från förankrad båt får inte störa andras fiske.

Vid fiske med drag från båt är det förbjudet att använda motor, utom i lugnvattnen nedströms bron mellan Övertorneå i Sverige och Aavasaksa i Finland. Det är förbjudet att använda motor närmare forsområdena än 200 meter. Förbudet i detta stycke gäller inte personer med funktionsned-sättningar som försvårar användningen av båt utan motor.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och Fiskeriverket får efter ansökan i det enskilda fallet var för sig besluta om undantag från för-budet i andra stycket, om det finns särskilda skäl. Myndigheterna ska underrätta varandra om sådana meddelade beslut.

Link to post
Share on other sites

Hittade en text som jag kopierade.

Men jag svär inte att detta är den slutgiltiga stadgan.

11 § Fiskesäsongen och fredningstiderna

Fiske efter lax och öring är förbjudet om inte annat sägs i denna paragraf.

I älvområdet är allt fiske förbjudet från och med den 15 september till och med den 15 december med undantag för fiske efter nejonöga med mjärde.

Fiske efter lax och öring med handredskap är tillåtet från och med den 1 juni till och med den 31 augusti. Sådant fiske efter lax och öring är dock förbjudet mellan söndag kl. 19 (18 svensk tid) och måndag kl. 19 (18).

Fiske efter lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 2

1) med håv under midsommarveckan från måndag kl. 19 (18) till söndag kl. 19 (18), och

2) med flytnät och kullenät under midsommarveckan från och med tisdag till och med torsdag och de två efter midsommar följande veckosluten från fredag kl.19 (18) till söndag kl. 19 (18).

Fiske efter andra arter än lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 2

1) med håv endast från midsommarveckans måndag kl. 19 (18) till och med den 14 september, och

2) med flytnät och kullenät endast från och med den 15 juli till och med den 14 september.

I havsområdet är fiske med fasta redskap efter andra arter än lax och öring tillåtet från och med den 11 juni till och med den 31 oktober. Fiske med fasta redskap efter öring är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till och med den 31 augusti. Fiske med fasta redskap efter lax är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till och med den 15 september.

Respektive avtalspart får genom nationella bestämmelser för olika fiskar-kategorier fastställa senare startdatum än de som nämns i sjätte stycket, dock så att yrkesfisket eller annat fiske med fasta redskap inleds senast den 29 juni. Sådana nationella bestämmelser får avse även redskapsbe-gränsningar.

Pålning och förankring av fasta redskap får påbörjas innan fiske är tillåtet. Utsättande av ej fiskande ledarmar får påbörjas tidigast sju dygn innan fisket är tillåtet.

25

12 § Minimimått och återutsättning av fisk 26

Det är förbjudet att fånga eller döda lax eller öring som är mindre än 50 centimeter samt harr som är mindre än 35 centimeter. Måttet tas från käkspetsen till den uträtade, sammanpressade stjärtfenans spets.

Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet, levande eller död.

Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas tillbaka i vattnet om den

1) fångats under fredningstid,

2) fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod, eller

3) är en övervintrad lax.

Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax och öring enligt 11 § sjätte stycket, innan fiske efter lax och öring är tillåtet, måste dagligen vittja alla fiskhus och varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.

Särskilda bestämmelser för spöfiske och fiske med håv

13 § Fiskekvot

Det är tillåtet att fånga och behålla en lax eller öring per fiskare och dygn vid fiske med spö och drag eller håv.

14 § Användning av båt vid fiske med drag

Fiske efter lax och öring med handredskap från förankrad båt får inte störa andras fiske.

Vid fiske med drag från båt är det förbjudet att använda motor, utom i lugnvattnen nedströms bron mellan Övertorneå i Sverige och Aavasaksa i Finland. Det är förbjudet att använda motor närmare forsområdena än 200 meter. Förbudet i detta stycke gäller inte personer med funktionsned-sättningar som försvårar användningen av båt utan motor.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och Fiskeriverket får efter ansökan i det enskilda fallet var för sig besluta om undantag från för-budet i andra stycket, om det finns särskilda skäl. Myndigheterna ska underrätta varandra om sådana meddelade beslut.

Alltså är de förbud på öring också!

Då är de ju ingen ide att fara till torneälven nästa helg. Lite svårt att förklara för tillsyns mannen att man fiska gädda med 2-handsspö mitt i forsen :unsure:

Link to post
Share on other sites

Citat från ovanstående:

"Fiske efter lax och öring med handredskap är tillåtet från och med den 1 juni till och med den 31 augusti. Sådant fiske efter lax och öring är dock förbjudet mellan söndag kl. 19 (18 svensk tid) och måndag kl. 19 (18).

"

Men fasta fisket i mynningsområdet får fiske enddå ????

Om det är så är det ju även mer sinnesrubbade regler än förväntad...

Helt sjukt!!!

laxfiskehälsningar

Rasmus

Link to post
Share on other sites

Citat från ovanstående:

"Fiske efter lax och öring med handredskap är tillåtet från och med den 1 juni till och med den 31 augusti. Sådant fiske efter lax och öring är dock förbjudet mellan söndag kl. 19 (18 svensk tid) och måndag kl. 19 (18).

"

Men fasta fisket i mynningsområdet får fiske enddå ????

Om det är så är det ju även mer sinnesrubbade regler än förväntad...

Helt sjukt!!!

laxfiskehälsningar

Rasmus

Ja, vad jag förstår så är det inget fredningsdygn i havet.

En lite positivare sak är att finska kusten inte börjar sitt fiske förrän 27 juni med max 2 fällor per fiskande.

Men jag kan ha förstått eller hört fel.

Edited by Coach
Link to post
Share on other sites

Helt sjukt hörde att dom visst fått dispens i år igen att lägga ut fällorna tidigare? Vad fan håller länstyrelsen på med, det kommer bli katastrof med sen lax uppgång pga vattenläget och då är de kört när fällorna kommer ut, perfekt till när vattnet stiger och laxen ska vandra.

Samma jävla visa varje år tills sista laxen är fångad

Link to post
Share on other sites

Så helt otroligt ofattbart att ett sådant älv / laxturist / lokalt ekonomisk potential skal fiskas upp av fällor i mynningsområdet (och på dispens i "fredningsområden" !!!!!)...

Även om det finns dioxin i laxen så den inte borde forsäljes måste den fiskas upp av husbehovs och yrkesfiskare (dispens igen)...

Visst finns det reglar om att man inte får använda dioxinlaxar till djurmat, ha,ha... sjukt :rolleyes:

Ha,Ha,Ha...!!!! det är så extremt sjukt att det inte ger mening... !

år 2011... ????

Sinnessjukt !!!

Laxfiskehälsningar

Rasmus

:rolleyes:

Link to post
Share on other sites

Jag läste lite på http://www.rktl.fi/svenska/

Finland har tydligen haft 18 st laxälvar med utlopp i östersjön.

Nu finns de bara 2 älvar med laxbeståndet kvar :o

Känns ju inte så lovande inför framtiden med tankte på hur dom tänker med regler och så för bla fasta redskapen i mynningsområdet.

Edited by Lille
Link to post
Share on other sites

Är de samma regler för mounioälven som för torneå? Dvs Inge fiska efter lax/öring förren 1 juni? Eller har mounio egna regler?

japp

Link to post
Share on other sites

Nu jävlar börjar de bli vatten i älven :)

Märkligt! ..har synts snöflingor idag & igår(+ kallt hela v.), borde ju stanna upp endel..

Dock är det vitt i fjällen, men hur MYCKET det kommer att ge vid kommande värme är det svårt att sia om.

Få väl hoppas på någorlunda högt vattenst. vid Laxpremiären.

Edited by Ismo
Link to post
Share on other sites

Jo de har stigit rejält nu så de verkar bli bra, och ännu när de smälter i fjällen, eventuellt att 10-15laxar tar sig förbi fällorna i happis, iaf om dom väljer finska sidan vilket jag hoppas för den är inte igenbommad.

Link to post
Share on other sites

yes hoppas dom sen simmar över och upp längs svenskasidan, så kanske man har en liten chans att dom simmar förbi just min fluga. Förutsatt att dom tar sig förbi alla sänken i matkakoski;) DÅ!!?!!

De har ju blivit nya regler i matkakoski, dom har bla infört ett flugfiske dygn :rolleyes:

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...