Jump to content
Sign in to follow this  
DraupneR

Den siste kustfiskaren

Recommended Posts

Spjutspetstyckande är att anse att jag har rätt, andra har fel.

Min linje är förmånligast oavsett konsekvenser för andra.

Sånt höll det ärade Torne, Muonio och Lainioälvars förening på med i över tio år.

Var är dom nu? Kusten vägrar prata med dom, de får inget gehör hos varken länspolitiker eller

lokala kommunalråd ens. Alla, även sportfiskarna har dragit öronen åt sig för deras åsikter.

So called narrow minded people.

För att förstå kustnära fisket så kan jag se på min egen verklighet.

Jag har jakträtt på marker, som bl a Naturvårdverket vill göra till reservat.

För att allmänheten ska få se orörd natur.

Visst fasen slåss jag med alla medel för att behålla min jakträtt.

Den är intjänad av min farfar med blod svett och tårar.

Inte ger jag frivilligt bort den för snuspengar.

Men kommer de med ett bud som är mer värd än jakten på den specifika marken, då är vi i ett annat läge.

Och godtar jag det så behöver jag inte gnissla tänder i framtiden.

Den synen på saker och ting har även kustfisket.

En rätt som på något sätt är intjänad och av stor ekonomisk och känslomässig värde för den enskilde.

Det är sånt som vi måste ta hänsyn till i framtida fiskepolitiska förhandlingar.

Vi behöver inte tycka om det, men så är verkligheten.

Man måste ha en förmåga att sätta sig in i motpartens sits.

Det går inte bara bunta ihop och slå ihjäl.

Bra att du nu hoppar över ”skiten” och går direkt till kärnfrågan som du pratar om. Det var alltså det ditt spjutspetstänkande gick ut på och där skon klämde då du har ett ben i varje ”läger” och om inte du får tillräckligt betalt för dina marker då skall yrkesfisket få fortsätta som förut med sitt ohämmade fiske. Trots att även du själv starkt oroar dig för ett lika dåligt skitfiskeår 2011som 2010 då laxen ev hinner gå rakt i fällorna (inl 93).

Snacka om att min linje är förmånligast oavsett konsekvenser för andra.

Som det verkar är inte Jim eller kustfiskarna över huvud taget intresserade av någon ändring utan vill fortsätta som förut och överlämna detta icke hållbara fiske till sina barn oavsett konsekvenser för lax, havsöring och samhället i övrigt. Det är detta jag hoppas politikerna kommer att stoppa till nytta för det stora flertalet medborgare vare sig man använder sig av ersättningar eller expropieringsrätt som man ibland måste för att kunna utveckla samhället (vägar, bothniabanan, industrier, gruvor, nationalparker mm mm).

Ditt sätt att se på dom du kallar ”so called narrow minded people” och förmåga att sätta sig in i motpartens sits verkar tyvärr enkelriktad och som vanligt enbart ekonomiskt egoistiskt betingad.

Ex

I 10 års tid har Fiskmiljö i Nilivaara arbetat med att restaurera vattendrag i Kalix älvs vattensystem. Delar av biflöden till Kalixälven har restaurerats, sten har återutsatts och lekbottnar för både havsöring och lax har iordningställts.

Totalt har vi återställt 23 lax- och havsöringsförande vattendrag. Åtskilliga km forssträckor har restaurerats, där sten lagts tillbaka och ca 800 lekbottnar iordningställts.

Tätheterna av både öring- och laxungar har ökat i nästan samtliga vattendrag men inventering efter leken har visat att det på många platser främst är mindre stationär öring som lekt, trots att vattendraget är havsöringsförande. I områden där även laxen leker nyttjas också allt för få bottnar pga att det helt enkelt inte finns fler laxar som kommer upp för lek.

Vi har även iordningställt lekbottnar och inventerat lek under höstarna i några av Torne- Muonio och Lainioälvens biflöden och sett vilka fantastiska möjligheter det finns för havsöringen och laxen.

Både Kalix- och Torneälvens vattensystem har en hög potential och vi är övertygade att om fler laxar och havsöringar fick möjlighet att vandra upp i älvarna och reproducera sig skulle bestånden inom några år ha ökat betydligt, vilket skulle ha stor betydelse för speciellt fisketurismen i älvdalarna. Av den anledningen vill vi bidra med en summa pengar till att lösa in mynningsfisket.

Vår sponsring tillfaller Kalix älv ekonomisk förening.

Mikael Nilsson

Fiskmiljö i Nilivaara

Aldrig förr har så få förstört så mycket för så många

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu väntar jag bara med spänning på att en skeppare på en yrkesfiskebåt i Östersjön påstår att han är sportfiskare för att han fiskar med spö från båten i hamn. Dessutom att han skyller på kustfisket, andra sportfiskare, sälar, skarvar, skrakar, minkar och uttrar för att lax och havsöring är på gränsen till utrotnng.

<_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu väntar jag bara med spänning på att en skeppare på en yrkesfiskebåt i Östersjön påstår att han är sportfiskare för att han fiskar med spö från båten i hamn. Dessutom att han skyller på kustfisket, andra sportfiskare, sälar, skarvar, skrakar, minkar och uttrar för att lax och havsöring är på gränsen till utrotnng.

<_<

Det är just denna typen av fördomar och kommentarer som gör att det finns motsättningar mellan två grupper. Tråkigt, och även ganska löjligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är ju Jolly som har rätt och ingen annan!

Ja jag är rädd att ingen lax kommer upp.

De fiskas i uppväxtområden, finska kusten, våran kust, wobblerroddarna nedströms mig.

Varför inte förbjuda alla ovannämnda att fiska.

Laxen borde ju vara unnat mig som har flugspö.

Nä du Jolly, jag tror du är bara lite enkelspårig och trångsynt i ditt sätt att tänka.

Tvång och förbud är din linje. Fram med storknosan bara!

För att citera en styrelsemedlem i Kalixälv Ekonomiska förening: "positionerna är så låsta inom våran förening att laxfrågan aldrig kommer att få sin lösning"

Jag behöver inte ha en sko i varje läger, för att jag kan vara lyhörd och dra parallella liknelser i livet.

Förklaring: Jakträtt/Fiskerätt ganska lika!

Kustfisket är inte ekonomiskt förmånligt för mig, vad fick du det ifrån?

Vem har sagt att kustnära yrkesfiske inte kan bli ekologiskt hållbart.

Finns flera goda exempel bl a i Skottland.

Hur kan dom och inte vi? Regelrätta förhandlingar kanske? Som sig bör i en demokrati.

Och för att kunna förhandla så bör du känna din motpart.

Sammanfattat så håller jag mer med Dino´s uppfattning, än med Jolly Roger´s.

Urklipp kan du bespara mig. Gammal skåpmat för mig som hållit på och varit engagerad i fiskevård i nästan 30 år.

Jag ser nog resultat i negativa termer efter sportfisket också, med upptrampade stigar och utfiskade vattendrag.

Under tillsynsuppdrag hittas ibland nät i småbäckar, sportfiskare som har konsumkassen halvfull med "foreller".

Men du anser nog att det är bättre att slåss med grannen, än att gemensamt ta itu med den risiga staketet mellan er.

Edited by Coach

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är just denna typen av fördomar och kommentarer som gör att det finns motsättningar mellan två grupper. Tråkigt, och även ganska löjligt.

Att du vill kalla det som inte faller dig på läppen för fördomar är väl precis det jag förväntade och det tråkiga här. Det löjliga är att du inbillade dig att alla skulle köpa ditt resonemang rakt av.

Edited by Jolly Roger

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är ju Jolly som har rätt och ingen annan!

Ja jag är rädd att ingen lax kommer upp.

De fiskas i uppväxtområden, finska kusten, våran kust, wobblerroddarna nedströms mig.

Varför inte förbjuda alla ovannämnda att fiska.

Laxen borde ju vara unnat mig som har flugspö.

Nä du Jolly, jag tror du är bara lite enkelspårig och trångsynt i ditt sätt att tänka.

Tvång och förbud är din linje. Fram med storknosan bara!

För att citera en styrelsemedlem i Kalixälv Ekonomiska förening: "positionerna är så låsta inom våran förening att laxfrågan aldrig kommer att få sin lösning"

Jag behöver inte ha en sko i varje läger, för att jag kan vara lyhörd och dra parallella liknelser i livet.

Förklaring: Jakträtt/Fiskerätt ganska lika!

Kustfisket är inte ekonomiskt förmånligt för mig, vad fick du det ifrån?

Vem har sagt att kustnära yrkesfiske inte kan bli ekologiskt hållbart.

Finns flera goda exempel bl a i Skottland.

Hur kan dom och inte vi? Regelrätta förhandlingar kanske? Som sig bör i en demokrati.

Och för att kunna förhandla så bör du känna din motpart.

Sammanfattat så håller jag mer med Dino´s uppfattning, än med Jolly Roger´s.

Urklipp kan du bespara mig. Gammal skåpmat för mig som hållit på och varit engagerad i fiskevård i nästan 30 år.

Jag ser nog resultat i negativa termer efter sportfisket också, med upptrampade stigar och utfiskade vattendrag.

Under tillsynsuppdrag hittas ibland nät i småbäckar, sportfiskare som har konsumkassen halvfull med "foreller".

Men du anser nog att det är bättre att slåss med grannen, än att gemensamt ta itu med den risiga staketet mellan er.

Finner ingen mening att kommentera dina inlägg mer. Dom och detta talar för sig själv.

Ibland kanske man bara får vara enig om att man helt enkelt inte är eller blir enig.

Rädda Östersjölaxen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå, jo jo... vi säger väl så

Share this post


Link to post
Share on other sites

Naturskyddsföreningen

Dioxiner tillhör världens giftigaste ämnen. Ett EU-undantag innebär att Sverige kan tillåta så höga halter att de är ett hot mot hälsan, framför allt hos kvinnor och barn. Vi uppmanar regeringen att tänka om och stoppa dioxinfisken.

Sverige har i ett decennium genom ett undantag tillåtit försäljning av fisk med giftiga dioxiner. Halterna är över de gränsvärden som satts på EU-nivå för att skydda människors hälsa. Nu ska frågan omprövas och regeringen står inför ett viktigt vägval.

Dioxiner tillhör världens giftigaste ämnen och människor som utsätts för dioxiner kan bland annat få försämrad inlärningsförmåga, minskad förmåga att få barn, samt förhöjd risk för cancer, diabetes och benskörhet. Barn är särskilt känsliga. Livsmedelsverkets egna beräkningar visar att ett barn som äter vildfångad lax en gång per månad överskrider det tolerabla intaget.

Få känner tilll kostråden

En förutsättning för undantaget var att Sverige garanterade att konsumenterna får fullständig information om de kostråd som gäller för att minska hälsoriskerna. I en rapport visar emellertid Livsmedelsverket att endast 17 procent av de tillfrågade småbarnfamiljerna vet att verkets kostråd gäller Östersjöfisk.

Strömming och lax från Östersjön innehåller så höga halter av dioxin att den inte ens får ges som djurfoder, men med dagens undantag tillåts fisken att säljas som matfisk. Undantaget för Sverige löper ut i år och inför EU:s omprövning förbereder regeringen nu en svensk ståndpunkt.

Livsmedelsverkets bedömning är att en förlängning av undantaget skulle öka risken för tiotusentals kvinnor och barn att förgiftas av dioxin. Livsmedelsverket anser inte att ett slopat undantag skulle innebära försämrad folkhälsa till följd av minskad fiskkonsumtion, eftersom tillgången på fisk i affärerna inte kommer att påverkas.

Fiskerinäringen klarar sig

80 procent av strömmingen landas i Danmark där den blir foder och genom processer avgiftas. Av de 20 procent som äts ligger 94 procent under gränsvärdet. För lax bedömer Fiskeriverket att färre än 150 yrkesfiskare har mer än 20 procent av sin omsättning från laxfisket.

– Ett slopat undantag skulle klart gynna folkhälsan utan att slå hårt mot fiskenäringen. Varken surströmmingen eller svenskarnas konsumtion av lax och annan fisk hotas. Tvärtom kan ett gränsvärde gynna trängda laxbestånd och den lokala ekonomi som kan utvecklas kring sportfiske och besöksnäring. Sverige får då även bättre möjlighet att exportera fisk, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson, som uppmanar alla att höra av sig till regeringen för att påverka. Den svenska regeringen ska fatta ett beslut som ligger till grund för hur de ska agera i EU.

Författare: Eva-Lena Neiman Uppdaterat: 2011-03-23 Tipsa en vän

Aldrig förr har så få förstört så mycket för så många

Share this post


Link to post
Share on other sites

I dioxin frågan är vi helt överens!

Vägrar äta fet Östersjöfisk, hellre snusar jag.

Även om jag inte fattar vad Mikael Karlsson menar på slutet.

"– Ett slopat undantag skulle klart gynna folkhälsan utan att slå hårt mot fiskenäringen. Varken surströmmingen eller svenskarnas konsumtion av lax och annan fisk hotas. Tvärtom kan ett gränsvärde gynna trängda laxbestånd och den lokala ekonomi som kan utvecklas kring sportfiske och besöksnäring. Sverige får då även bättre möjlighet att exportera fisk, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson, som uppmanar alla att höra av sig till regeringen för att påverka. Den svenska regeringen ska fatta ett beslut som ligger till grund för hur de ska agera i EU."

Edited by Coach

Share this post


Link to post
Share on other sites

Att du vill kalla det som inte faller dig på läppen för fördomar är väl precis det jag förväntade och det tråkiga här. Det löjliga är att du inbillade dig att alla skulle köpa ditt resonemang rakt av.

Märker hur du verkligen anstränger dig för att vända och trixa på ord, men det blir tyvärr bara mer barnsligt.

Själv väljer jag att köpa ett av dina citat rakt av:

"Finner ingen mening att kommentera dina inlägg mer. Dom och detta talar för sig själv"

Tack för mig!

Edited by Dino

Share this post


Link to post
Share on other sites

Märker hur du verkligen anstränger dig för att vända och trixa på ord, men det blir tyvärr bara mer barnsligt.

Själv väljer jag att köpa ett av dina citat rakt av:

"Finner ingen mening att kommentera dina inlägg mer. Dom och detta talar för sig själv"

Tack för mig!

Tack för det!

Share this post


Link to post
Share on other sites

peter.kadhammar@aftonbladet.se Fler kolumner

Publicerad: 2011-04-13

Vi äter gift – för att rädda yrkesfiskarna

Kan någon föreställa sig att tobaksindustrin skulle vara tung remissinstans när vi diskuterar faran med rökning? Tänk er om chefen för Marlboro skulle tas på allvar när han protesterar mot restriktioner i cigarettförsäljning:

– Alla får ju inte cancer!

Eller tänk om ledningen för Volvo varit emot bältestvånget och protesterat med argumentet:

– Bara några få krockar!

En yrkesgrupp tillåts år ut och år in komma med den typen av argument. Politiker och myndigheter hukar och tar skitpratet på allvar: Jaså, får inte alla cancer? Ja, det kanske är onödigt med säkerhetsbälten ...

Yrkesgruppen saknar betydelse för svensk ekonomi. Näringen omsätter försumbara 0,03 procent av bruttonationalprodukten, men dess ytterligt få utövare – 1 400 personer – tillmäts orimlig betydelse.

Som om de vore forskare i färd med att uppfinna säker kärnkraft eller ersättning för bensin.

Jag talar om yrkesfiskarna.

Är torsken nära att utplånas? Då kommer yrkesfiskarnas representanter rännande och säger att det är inte så farligt, forskarna har fel, torsken mår bra. Den

bara skojar med oss och gömmer sig.

Och alltid, alltid, publicerar de följsamma morgontidningarna och SVT ett reportage om en fiskare som det är synd om.

Havets saltstänkte ädling hotas av utplåning, intetorsken. Det är budskapet.

Lax och stor strömming i Östersjön innehåller så mycket dioxin att de inte får exporteras. Dioxin är ett gift som lagras i kroppen och som bland annat framkallar cancer, hudsjukdomar och nedsatt fertilitet.

Ynkryggen till landsbygdsminister, Eskil Erlandsson, har trixat fram ett undantag från EU:s regler. Andra stater försöker skydda sina medborgare från farliga gifter. I vårt land är det förbjudet att mata hönsen med Östersjölax men den går bra att ge till barnen.

Röster i Eskil Erlandssons Sverige:

Det blir ugnsbakad dioxin till middag, ungar!

Ät upp dioxinet så får du efterrätt.

Hemma hos oss är dioxin en självklarhet på julbordet.

Ordföranden för yrkesfiskarna, Henrik Svenberg, kommenterade efter Erlandssons insats:

– Det är ju inte all fisk som innehåller gift.

Bjud gärna barnen på en cigarett efter middagen också. Alla får ju inte cancer.

Peter Kadhammar

Edited by Jolly Roger

Share this post


Link to post
Share on other sites

:lol: :lol: :lol:

Bullseye!

Share this post


Link to post
Share on other sites

:lol: :lol: Härligt att fler ser att kejsaren är butt-naked! :rolleyes:

Dessutom är väl den aktuella gruppen fiskare (de som fiskar i Östersjön) enligt svinaherde Eskilsson själv inte större än 400 pers?! :wacko:

Edited by jani

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trodde inte det var sant när jag läste Peter Kadhammars krönika i Aftonbladet :o

Ska bli kul o se kommentarerna på den ^_^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är väl bara låta bli att köpa östersjö lax om man är rädd för dioxiner. Jag köper inte östersjö lax och inte cigaretter fast man får det. Tydligen känner sig Kadhammar sig tvungen att köpa allt som är lagligt att köpa. :blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Inlägg

  • Rätt skött blir det mesta bra, det är för att man lägger in det man själv tycker i "bra". Men jag ska tagga ner. Sannerligen inte ute efter att gå i polemik med någon annan här.
  • Jodå, det är sant, man ska inte måla fan på väggen. Det kommer säkert bli bättre för gubbfiskare som oss som kan lägga en slant på exklusivare fiske. Det är ju bara risk att möjligheten till "äventyrsfisket" man ägnade sig åt när man var ung försvinner, man köpte länstyrelsens kort, parkerade bilen och gick utav helvete till random ställen. Det var ju därför man åkte till Norrbotten, var mycket friare där än i tex Västerbotten.  
  • Jonas, Jag delar inte alls din optimism. Säkerligen kan det på vissa platser, i vissa fall blir långt mycket bättre än idag. Som helhet har jag svårt att se det. Ser inget i ditt resonemang som vi som grupp, eller fisken för den delen, skulle gynnas av och som inte hade varit möjligt att åstadkomma om rättsläget var samma som när jag vaknade imorse. Däremot håller jag med dig om att det kan vara klokt att sitta lite still i båten och inte dra förhastade slutsatser, det senare något som jag själv bidragit till ovan. Å andra sidan smids järn lämpligen när det fortfarande är varmt och om bara 10% av mina farhågor visar sig stämma kommer vi ha en ordning som inte alls är i linje med vad jag tror är bra för kollektivet fiskare eller kollektivet fiskar. Staten är sannerligen inte perfekt men jag vågar tro att kunskaper om förvaltning av fisk samt frågor om samordning blir lidande i och med att statens roll övergår på enskilda.
  • Det här är ju bara i sin linda. Det kommer med största sannolikhet behövas en organisation eller motsvarande som har en övergripande roll i bakgrunden och det tar säkert tid innan man hittat en bra lösning. Det finns väl inget som säger att det inte skulle kunna vara exempelvis länstyrelsen administrerar om man föredrar dem i några områden? Jag tycker det är för tidigt att spekulera kring eventuella försämringar i dagsläget då vi inte vet hur man tänker. Och vad är det som säger att Länstyrelsen inte ska hjälpa till med exempelvis fiskevårdskompetens även fortsättningsvis? så fungerar det ju för alla andra FVO i Sverige? Man får ju även möjligheten att komplettera specifika områden med striktare regler osv om man vill bibehålla kvalitet och maximera fiskevärdet i ett visst område. Jag har svårt att se att man skulle vilja verka för att försämra för de turistfiskare som gillar besöka fjällen. Det är ju väldigt kontraproduktivt ur ekonomisk synvinkel? Jag tror att många, både privatpersoner och även fisketurismföretagare, skulle se det positivt om man visste att man kunde få ett område på kartan exklusivt under den veckan man är ute. Dvs slippa risken att man plötsligt måste dela ett område med flera andra som haft samma plan ovetande om varandra. En övergripande organisation har potentialen att kunna styra fiskare i betydligt bättre utsträckning än idag. En ny lösning kan skapa den här typen av möjligheter och man kan även snabbare avlysa vatten som riskerar för högt tryck osv.  Har man hyrt en sjö av en sameby en vecka kan man vara säker på att de inte nätfiskar just den veckan. Det är positivt och ökar exklusiviteten för de som besöker vattnet. Jag tror inte det skulle behöva bli så dyrt heller? Vad tycker ni skulle det skulle vara värt att veta att man hade några kvadratkilometer för sig själv en vecka? Jag tänker att en grupp fiskare som delar på kostnaden kanske skulle kunna tänka sig att dela på och betala 2000-3000kr extra för den möjligheten? Redan där har man fått in betydligt mer än man får från normala kortavgifter och de som besöker vatten är garanterat supernöjda. Sen ska självklart inte alla områden se ut så men det hade varit väldigt intressant att avlysa ett antal vatten för just den möjligheten, i alla fall under några veckor varje år? det måste ju inte bli ett svart/vitt läge? Rätt skött tror jag det här skulle kunna bli jättebra?
  • Jag har mailat Sportfiskarna och Fiskejournalen. Jag vill se att de täcker det här ärendet från olika infallsvinklar, Girjas Sameby skall självklart få komma till tals, men jag hoppas att tidningarna inte blir skitnödiga i att ta upp det känsliga, men ack så kontroversiella, i att nu en liten klick skara människor ska bestämma över naturens öde, inte utbildat folk på Länsstyrelsen, samt sportfiskares förutsättningar att bedriva det vi älskar.  
  • Det kommer ju bli fantastiska bråk internt bland samerna eftersom de renägande samerna är en väldigt liten skara. De icke renägande samerna (som är många fler) blir ju utan rättigheter de också, lär nog bli livat på nästa sameting.  
  • https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2019/t-853-18.pdf 1. Girjas sameby får utan hinder av 31–34 §§ rennäringslagen upplåta rätt till småviltsjakt och fiske på området utan statens samtycke. 2. Staten får inte upplåta rätt till småviltsjakt och fiske på området. Blir intressant att se hur det blir med tex Tjuonajokk som ägs av utsockens, antar att de kan bli förbjudna att sälja fiske om samebyn vill jäklas? 
  • Jag har inget emot samer alls, knappt träffat någon, sörlänning som jag är. Min oro, som jag gav uttryck för ovan, grundar sig i en övertygelse om att individen (läs de enskilda samerna) inte är bäst lämpad att lösa en så komplex fråga som en förvaltning som gynnar fisken. Också en övertygelse om att alla borde ha samma grundläggande möjligheter att ta del av svenskt friluftsliv. För att svara på frågan tidigare i tråden - Jag är jurist men har bara skummat domen än så länge. Pressmeddelandet på HD:s hemsida är en bra ingång om man vill läsa en komprimering som ändå får fram nyanserna. Konsekvenserna av domen tror jag inte ska underskattas. Effekterna torde bli en otrolig fragmentering och ett utestängande av fiskare från stora områden överlag, andra små öar reserverade för de rikaste och andra öar av sönderfiskade bestånd.
 • Ämnen

 • Images

×
×
 • Create New...