Jump to content
Sign in to follow this  
kobmejaure

Fritt fiske förbjudet?

Recommended Posts

Vad gäller egentligen när man är ute och fiskar längs våra kuster? Får man röra sig fritt längs strandkanten oavsett om det är hus i närheten? Får de sätta upp stängsel/taggtråd ända ner till vattnet trots att de inte har boskap? Jag har vid åtskilliga tillfällen blivit bortjagad trots att jag alltid håller mig på behörigt avstånd från husen och dessutom varit utvadad.

Lägger upp en bild från bloggen. Dessa är frekvent återkommande på ett flertal öringställen. Det kustnära fisket gäller även enskilt vatten. Får man sätta upp falska skyltar hur som helst?

2011-09-28+16.21.27.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Var det dummaste jag sett, man kan Väl inte äga vatten!!???!! Och vem är den till att spika upp en skylt att fritt fiske är förbjudet! Det är fritt fiske och någon enstöring till markägare kan spika upp hur många skyltar han vill.

Sånt här blir jag tokig på. Skall alla som inte har råd att köpa en svindyr strandtomt inte få vistas vid sin favoritvik? Inte ens utvadad?

Ser jag en sådan skylt så kommer jag knacka på markägaren och be honom ta ner den.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skriv ut information om allemansmansrätten. Du får till och med gå ut på en privat brygga och fiska så länge de inte är på bryggan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är sant att allemansrätten ger alla möjlighet att vistas i naturen enligt lag. Men det finns andra lagar också. Man får inte spankulera runt på tomter, fika på tomter eller vistas på privata bryggor.

Jag är osäker på vad de olika lagarna säger men jag TROR att man alltid har rätt att passera en tomt om man går längs vattenlinjen och man får fiska i båt utanför en tomt. När man är uvadad så är jag mer osäker. Räcker det att endast fotsulorna är i vattnet eller är det förbjudet att vara utvadad 30 meter?

Om någon orkar ringa polisen och ta reda på vad exakt som gäller och posta här vore det prima. Själv är jag lite för lat och är dessutom ej själv drabbad av problemet ;) .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är sant att allemansrätten ger alla möjlighet att vistas i naturen enligt lag. Men det finns andra lagar också. Man får inte spankulera runt på tomter, fika på tomter eller vistas på privata bryggor.

Jag är osäker på vad de olika lagarna säger men jag TROR att man alltid har rätt att passera en tomt om man går längs vattenlinjen och man får fiska i båt utanför en tomt. När man är uvadad så är jag mer osäker. Räcker det att endast fotsulorna är i vattnet eller är det förbjudet att vara utvadad 30 meter?

Om någon orkar ringa polisen och ta reda på vad exakt som gäller och posta här vore det prima. Själv är jag lite för lat och är dessutom ej själv drabbad av problemet ;) .

Såvitt jag vet har du rätt. Pratade med en tjej som jobbade på riksdagen och hade

lite koll på frågorna.

Tomtägare får inte bygga staket som hindrar förbipassage längs strandlinjen.

Man har alltså rätt att passera.

Utvadad 10 cm - midjan, är då givetvis lika lagligt. Ståendes eller gåendes.

Hade jag haft det problemet folk i tråden har med tomtägare hade jag haft

med mig en inplastad kopia på vederbörande lagparagraf.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Att sätta upp sådana skyltar är egenmäktigt förfarande, om man ska följa lagen dvs.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Många frågor i en , skylten är ju som sagt helt fel och är det fritt hanredskap fiske i området så kan man inte hävda det motsatta med en skylt , sedan gäller ju strandskydds rätten att man fritt skall kunna passera längs strandlinjen och det krävs tillstånd för bryggor och liknande som inskränker på detta.Passera i vattnet längs tomter har man ju alltid rätt till men däremot kan man inte gå över tomten eller bryggor om man inte frågar om lov vill säga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tomt

I övrigt är det (enligt 12 kap. 4 §) förbjudet att gå

1. Till fots i naturenöver tomt. Här spelar det ingen roll om marken riskerar att skadas eller ej; det får bara betydelse för

passage över ”annan äga”. Allmänheten får alltså

inte snedda över berghällar och skogsmark på

tomtområde, hur oskyldig passagen än kan synas.

Vad är då tomt? Detta begrepp har central betydelse för allemansrättens del, men dessvärre är det

svårt att precisera det.

Huvudtanken bakom regeln i 12 kap. 4 § är ganska klar. I stort sett blir det utslagsgivande, hur

långt markägarens hemfridsintresse rimligen kan

anses gå. På det området är han skyddad. En tomt i

lagens mening är alltså vidsträckt omkring bostadshus, men betydligt mindre runt ekonomibyggnader,

båthus och badhus. Den förekommer knappast alls

vid till exempel ängslador. Tomt finns vidare i princip bara kring byggnader. Markägaren kan normalt

inte räkna med skydd för området vid badbryggor,

trampoliner etc., än mindre för en badplats som

saknar sådana anordningar men som han vill anse

som sin privata. Det är inget hinder att hoppa i vattnet t. ex. från annans badbrygga om den inte för

tillfället används av ägaren eller hans familj. Ligger

han och solar sig där bör han däremot få vara ifred.

Hur långt skyddet når från byggnaderna varierar

med hänsyn till omständigheterna i det enskilda

fallet, särskilt terrängförhållandena. Träd, buskar

2. Till fots i naturenoch bergknallar som hindrar insyn mot bostadshus

medför att man kan passera ganska nära huset

– sällan dock närmare än 10–15 meter, om man

inte följer vägar som tydligen används också av

grannar och andra utomstående. Är insynen fri, får

man hålla sig på längre avstånd. Men den som går

förbi en villa på 60–70 meters håll lär i allmänhet

inte kunna straffas för att han tagit väg över tomt.

Om huset är omgivet av parkanläggning eller liknande kan dock tomten gå längre (jfr nedan sid.

27). Vid andra byggnader än bostadshus minskar

som sagt det skyddade området och är åtminstone

omkring båt- och badhus obetydligt.

Vidare har det betydelse om byggnaden vid tillfället är befolkad. Det är tvivelaktigt om man alls kan

straffas för passage vintertid intill en synbarligen

obebodd sommarstuga, ifall man går på mark som

inte riskerar att skadas. Men för straffrihet fordras

nog i så fall att byggnaden tydligt står tom; det räcker inte att invånarna tycks vara ute mera tillfälligt.

Invid andra tomma byggnader än bostadshus får

man antagligen passera, om marken inte kan skadas, eftersom där inte finns någon hemfrid att störa

Utdrag från miperts andra länk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du får fiska från stranden (undantaget ovanstående inlägg om avstånd till hus), utvadad eller från båt så länge området faller under tilläget om det fria handredskapsfisket i Fiskelagen. Undantaget fredningsområden.

Allemansrätten ger dig rätten att tillfälligt angöra annans brygga eller nyttja den för bad. Allemansrätten ger INGA rättigheter ifråga om fiske, du får alltså INTE nyttja annans brygga för fiske utan tillstånd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Många bra svar.

Som jag tolkar det från skrivelserna får man fiska på folks privata mark om man håller sig utom synhåll från bebodda bostadshus vilket kan vara 10-15 meter från huset om det är berg eller buskage emellan, annars 60-70 meter om det är fri sikt och det inte är anlagt som tomtmark hela vägen(typ kortklippt gräsmatta, hammockar mm?).

På vägen till fiskeplatsen får jag alltså hoppa över stängsel ,bryggor och båthus mm så länge jag inte korsar tomten(anlagd tomtmark i anslutning till bostadshus) eller odlingar.

Tydligen får de alltså inte sätta upp skyltar sådär. Bara för att varna om verkliga faror mm. Annars krävs tillstånd.

Men gör strandskyddet det möjligt att alltid gå längs strandlinjen även om det ligger bebodda bostadshus precis vid vattnet?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enligt Per Nilsson på naturvårdsverket (expert på allemansrätt) gäller följande:

Samma princip som för båt och annat. När du rör dig inom den så kallade hemfridszonen bör du ha tillstånd för att befinna dig och fiska eller annat. Det räknas annars som intrång på privat område.

Annars är det fritt fram att befinna dig på bryggan och göra det du vill göra, tills ägaren anser att "nu vill jag fiska/bada/äta/sjunga... här" och ber dig avlägsna dig.

Hemfridszonen kan även gå ut i vattnet, att vada i vattnet inom den zonen kan också vara fel.

Edited by mipert

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet kobben pekar på har ganska lite med allemansrätt och lagar att göra.

Kobben refererar till stockholms skärgård vilket måste anses som, i alla fall i min mening, det ogästvänligaste området i landet.

Skylten på bilden liksom surgubbars gnällande, bortschasningar o liknande handlingar är uttryck för en enda gemensam sak;

De vill inte ha oss där.

Oavsett tomtgränser, insyn, att havsöringsfisket pågår vintertid osv. De vill inte ha oss där helt enkelt.

MEN under alla mina år i skärgården har det aldrig utmynnat i mer än ytterst sporadiska hätska diskussioner. Ingen ringer polisen, polisen skulle för övrigt inte bry sig ett ögonblick, och surgubbarna är endast ihärdiga om du provocerar. Går man snällt undan, de ytterst få gånger man blir tillsagd, så händer sällan något mer.

Fiska på, ta skyltarna med ett leende och var hänsynsfull så länge sträckan du skall fiska verkar intressant. Om den inte är det, kan du gott kosta på dig att ge dem fingret innan du lämnar platsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Synd att hemfridszonen är så diffust definierad bara. Men det verkar vara så att den normalt inte gäller längre än 60-70 meter från bostadshus.

Stockholms skärgård är inge trevligt i det avseendet. Trots att man uppträder respektfullt blir man tillsagd. Som halster säger det är sällan det blir arga diskussioner men jag får då ingen ro att fiska längre på den platsen vilket känns tråkigt och resten av fiskepasset blir lidande. Anledningen till att de inte ringer polisen är väl att 9 av 10 inte följer strandskyddet. Var och varannan sätter ju upp nya friggor och bryggor precis vid vattnet utan tillstånd. Sen kan jag inte tänka mig att de får smygutöka tomten heller mot vattnet genom att flytta utemöbler,gungställningar, gjutna grillar mm allt närmare strandkanten.

En annan sak jag har tänkt på. Det är vanligt att man ser folk med eget eller arrenderat enskilt vatten som lägger massor av nät precis intill land, ibland så grunt att övertelnen ligger och flyter på ytan. De har näten nästan hela tiden, åker ut då och då och river ur öring på öring och slänger i nätet igen. Får de göra så som "fritidsfiskare"? finns det lagar om det?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så länge de fiskar på eget vatten finns nog inga begränsningar. Vi har ju ingen 3-metersregel såsom i norr, tyvärr.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns något som heter strandskydd och det innebär, utom när länstyrelsen godkänt undantag, att du är i din fulla rätt att följa en strand ohindrad.

Men det finns som bekant de som tror sig ha all rätt i världen att hävda sin ensamrätt. I mina trakter har vi haft stugägare som sprungit över 100m ut på vinterisen för att tjafsa med pimpelfiskare, vid åtminstone ett tillfälle stal man isborren och sprang tillbaka till stugan. vilket resulterade i vilt slagsmål med ägaren till borren.

I stockholms skärgård finns en ö med en adelsdam som definierar sin privata zon med "ett hagelskotts avstånd".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror vi har lite oklarheter angående strandskydd och allemansrätter.

Mig veterligen finns det tomter som går hela vägen ner till vattnet och till och med ut i vattnet. Så ja, man kan äga vatten.

Strandskydd och allemansrätten är relativt nya påfund och det finns äldre tomter/fastigheter som har rätt att spärra av strandlinjen. Man måste skilja på strandskydd för de som söker nu och för befintliga fastigheter.

Exempel på det är stenungsön, där tomterna skall gå halvägs ut i sundet enligt vad jag har fått berättat.

Och som Mipert var inne på, allemansrätten ger inte rätt att ta sig väg över tomt som det så vackert heter.

Jag står med fötterna på båda sidor, önskar så stor frihet som möjligt, men samtidigt möter jag personer som tror att allemansrätten ger frihet att göra vad tusan som helst.

Inte så kul när personer kommer klampande när man äter middag..

"Jag skall bara..."

Svar: Det skall du så fan heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du har med andra ord själv en sjötomt?

Nej, men med natur/hav nära så det var ett exempel på att vissa tror man kan göra vad man vill.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Viktigt att inte blanda ihop tomt i hemfridzons mening och tomtmark. Man kan tex ha 200*100 meter tomtmark och då får allmänheten gå på den så länge man håller sig på rimligt avstånd från huset och inte går på mark som kan skadas...

Sen fattar jag inte folk som har hus nära vattnet i direkt anslutning till en stad på 600 000 invånare och på fullaste allvar surar över att det är folk som rör sig 50m + från huset. Kanske läge o tänka om o flytta till fjällen? (detta syftar inte på dig nocke utan sura husägare jag ibland stött på inom GBG-Stad)

Edited by Tiger

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har haft mina diskussioner med markägare som helt klart överskattat sina rättigheter. Mest minnesvärda är när hagelbrakaren åkte fram o luftskott sköts.

Oavsett, tror det är bra att veta att det är inte alltid man har rätten på sin sida att fiska sig runt överallt, sedan kan man tycka vad man vill om det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Människor är ju per definition inte onda eller goda beroende på om de äger fastigheter eller inte...

Mina föräldrar bor naturskönt vid en insjö och det har hänt en del lustiga saker. Vi har haft folk som har plockat våra trädgårdshallon framför näsan på oss där vi suttit vid trädgårdsmöblerna, en man satte sig och sket bakom syrenen, några la sin picknickfilt på gräsmattan ned mot sjön... Alla skrek allemansrätten mot oss. Skall väl nämna att det är ett ytterst fåtal som bär sig illa åt.

Sedan har man ju själv varit och fiskat och blivit bortföst ur en hel vik med hot om "hämta bössan" vilket jag alltid har lyckats talat mig ur och kunnat fiska vidare eftersom man "blivit kompis med tokstollarna".

Så precis som övrigt i livet får man vara lite smidig, eller ta med sig en ännu större hagelbrakare!

Rickard.

Edited by salmo prutta

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har läst lite här och jag vet att det finns en regel i sveriges rikes lag om att ingen kan äga nått från vattenlinjen och 10 meter upp, GÄLLER HAVET!!!, och att det är allmän mark. Ingen i sverige kan äga kuststräcka.

Ofta när jag fiskar och är osäker på vad dom som bor i närheten kommer och klagar så brukar jag fråga om dom har byggnadstillstånd av t.ex brygga, staket eller nått annat som ser ut som svartbygge. Dom blir dom oftast snälla och gemytliga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×
×
  • Create New...