Jump to content

Privat väg - vad innebär det?


Recommended Posts

  • Replies 137
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jag som har sett det hela från andra sidan minns när fem bilar parkerade på åkern hemma och högljutt proklamerade allemansrätt och bad oss fara åt helvete. Då slog min far ned ett par järnrör som stac

Posted Images

Talade just med kommunen :D

Aktuell vägförening kommer att åka på fan för att de har satt upp dessa skyltar.

De har INGEN rätt att förhindra mig att åka där med min bil :D :D :D

....nu gäller det bara att ha underlag för detta vid nästa konfrontation......

Jaha, där ser man. :lol:

Link to post
Share on other sites

Skumt ja.....

Jag hittar INGEN väg där det skulle vara förbjudet att köra med bilen.....

Skumt eller bra???

Det är nog för att det ska tolkas tvärtom. Man ska utgå från att det är förbjudet om de är enskilda och inte är byggda med bidrag. Sen kan ju vissa vara "snälla" och låta kreti och pleti använda deras vägar ändå.

Link to post
Share on other sites

Jag får fram en röd punkt på Boviksvägen när jag väljer väghinder, inget annat...

Jag har en röd triangel där du säger, ytterligare en lite österut.

NVDBsidan kanske inte funkar helt ok?

Edited by Janne Gillholm
Link to post
Share on other sites

Rätt obehaglig känsla det där när någon stoppar en och visar ”makt” … men ,tro mig Håkan ,om du har lite större näsa än genomsnittet, lite mörkare hår och kraftig brytning då kan vi snacka om ilska av högre nivå hos vissa stuga ägare… men som tur är, de flesta är snälla ,oftast väldigt pratsamma och nyfikna…

Link to post
Share on other sites

Det är nog för att det ska tolkas tvärtom. Man ska utgå från att det är förbjudet om de är enskilda och inte är byggda med bidrag. Sen kan ju vissa vara "snälla" och låta kreti och pleti använda deras vägar ändå.

Tvärtom, alla vägar är tillåtna att köra på, om de inte är försedda med förbudsskylt.

Denna ska såvitt jag förstår vara godkänd samt vara införd i kommunens trafikliggare.

I närheten där jag bor sänkte vägverket hastigheten på en 90-väg, folk bötfälldes men fick senare tillbaka sina pengar då det "glömts bort" att skriva in skylten i trafikliggaren!

Link to post
Share on other sites

Om det ska brännas på ute på björkö är det nog bäst jag slänger in bågfilen i bagaget innan avfärd.

"Bommen låses utan förvarning" är en skylt som sitter bland annat på vägen upp till norra änden.

Inte med i systemet heller.

Blir jag inlåst på en väg där fordonstrafik inte är förbjuden kan jag lova att det tar hus i helvette.

Link to post
Share on other sites

Om det ska brännas på ute på björkö är det nog bäst jag slänger in bågfilen i bagaget innan avfärd.

"Bommen låses utan förvarning" är en skylt som sitter bland annat på vägen upp till norra änden.

Inte med i systemet heller.

Blir jag inlåst på en väg där fordonstrafik inte är förbjuden kan jag lova att det tar hus i helvette.

Bommen är med på NVDBsidan så den är nog godkänd.

Men ring Ö-ö kommun och fråga, de ska ha koll!

Link to post
Share on other sites

Tvärtom, alla vägar är tillåtna att köra på, om de inte är försedda med förbudsskylt.

Denna ska såvitt jag förstår vara godkänd samt vara införd i kommunens trafikliggare.

I närheten där jag bor sänkte vägverket hastigheten på en 90-väg, folk bötfälldes men fick senare tillbaka sina pengar då det "glömts bort" att skriva in skylten i trafikliggaren!

Javisst säkert är det så men jag menade hur man skulle använda infon från NVDB. Är den inte är markerad med förbud i databasen men det står en skylt med förbud vid infarten (så som det aktuella fallet) så ska man gå på skylten tycker jag.

Jag är för övrigt mkt tveksam till att man skulle behäöva anmäla skylten om motortrafikförbud till kommunen för att den ska gälla, jag menar då privata vägar byggda utan bidrag, är det bidragsväg så är det ngn form av dispens så då måste det säkert prövas av någon. Säger kommunerna att det är så?

Edited by Stanley
Link to post
Share on other sites

Javisst säkert är det så men jag menade hur man skulle använda infon från NVDB. Är den inte är markerad med förbud i databasen men det står en skylt med förbud vid infarten (så som det aktuella fallet) så ska man gå på skylten tycker jag.

Jo, det kan man tycka. Man kan tycka mycket faktiskt.

Jag har full förståelse att de boende är riktigt sura på alla sommarturister som invaderar deras badvikar och sliter på vägar. De gör också allt vad de kan för att förhindra detta.

Jag tycker att jag använder deras vägar med stor försiktighet, jag är där när ingen annan är där (ej badsäsong, ej helger)

Dessutom har jag haft för mig att rättsläget har varit otydligt.

Utöver detta så har dagens telefonsamtal upplyst mig om att det är ytterst ovanligt att föreningen har laglig rätt till att hindra mig från att använda deras vägar. Det finns undantagsfall då det beviljas tillstånd och då gäller det oftast naturskyddsområden.

Skyltarna är med andra ord ofta felaktiga och användandet av dessa är lika ofta ett missbruk.

Link to post
Share on other sites

Javisst säkert är det så men jag menade hur man skulle använda infon från NVDB. Är den inte är markerad med förbud i databasen men det står en skylt med förbud vid infarten (så som det aktuella fallet) så ska man gå på skylten tycker jag.

Jag är för övrigt mkt tveksam till att man skulle behäöva anmäla skylten om motortrafikförbud till kommunen för att den ska gälla, jag menar då privata vägar byggda utan bidrag, är det bidragsväg så är det ngn form av dispens så då måste det säkert prövas av någon. Säger kommunerna att det är så?

Tillträde förbjudet!

En utvärdering av kommunernas arbete med privata förbudsskyltar

Utvärderingen visar att frågan om privata förbudsskyltar är relativt lågt prioriterad i många kommuner. Utvärderingens resultat tyder på en låg kännedom och liten insats från såväl myndigheter som allmänhet och markägare när det gäller privata förbudsskyltar.

Enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning är markägare skyldiga att söka tillstånd för att sätta upp en förbudsskylt som avvisar allmänheten från ett område som är av betydelse för friluftslivet. Enligt lagen är det kommunerna som är tillståndsgivande myndighet samt utövar den omedelbara tillsynen av lagen.

Utvärderingen ingår som ett delprojekt i regeringsuppdraget "Bestämmelser om skyltning i Naturvårdsverkets regleringsbrev för år 2011".

Saxat från Naturvårdsverkets hemsida.

Man kan hävda att all natur är av betydelse för friluftslivet eller!?

Fast jag kanske är ute och cyklar, verkar som regler korsar varandra ibland eller är det jag som tolkar fel?

Edited by Janne Gillholm
Link to post
Share on other sites

Jo, det kan man tycka. Man kan tycka mycket faktiskt.

Jag har full förståelse att de boende är riktigt sura på alla sommarturister som invaderar deras badvikar och sliter på vägar. De gör också allt vad de kan för att förhindra detta.

Jag tycker att jag använder deras vägar med stor försiktighet, jag är där när ingen annan är där (ej badsäsong, ej helger)

Dessutom har jag haft för mig att rättsläget har varit otydligt.

Utöver detta så har dagens telefonsamtal upplyst mig om att det är ytterst ovanligt att föreningen har laglig rätt till att hindra mig från att använda deras vägar. Det finns undantagsfall då det beviljas tillstånd och då gäller det oftast naturskyddsområden.

Skyltarna är med andra ord ofta felaktiga och användandet av dessa är lika ofta ett missbruk.

Jag tror att vi har lite olika bild av detta eftersom vi nog tänker på lite olika typer av vägar. Samfällighetsvägar som förser flera hundra sommarstugor (troligen kanske även inom detaljplanelagt område), troligen byggda med bidrag etc. och där är det nog oftast så att de ska vara öppna men att de kör en fuling. Jag kommer mest i kontakt med skogsbilvägar där folk tycker att man bör ha rätt att köra in och plocka svamp trots både bommar och skyltar, och dessa är ofta helt privata och då har markägaren oftast rätten på sin sida.

Link to post
Share on other sites

Tillträde förbjudet!

En utvärdering av kommunernas arbete med privata förbudsskyltar

Utvärderingen visar att frågan om privata förbudsskyltar är relativt lågt prioriterad i många kommuner. Utvärderingens resultat tyder på en låg kännedom och liten insats från såväl myndigheter som allmänhet och markägare när det gäller privata förbudsskyltar.

Enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning är markägare skyldiga att söka tillstånd för att sätta upp en förbudsskylt som avvisar allmänheten från ett område som är av betydelse för friluftslivet. Enligt lagen är det kommunerna som är tillståndsgivande myndighet samt utövar den omedelbara tillsynen av lagen.

Utvärderingen ingår som ett delprojekt i regeringsuppdraget "Bestämmelser om skyltning i Naturvårdsverkets regleringsbrev för år 2011".

Saxat från Naturvårdsverkets hemsida.

Man kan hävda att all natur är av betydelse för friluftslivet eller!?

Det kan man hävda men jag tror inte det där gäller förbudsskyltar mot motortrafik utan förbudsskyltar mot ridning, cykling, "privat område" etc etc...

Link to post
Share on other sites

Javisst säkert är det så men jag menade hur man skulle använda infon från NVDB. Är den inte är markerad med förbud i databasen men det står en skylt med förbud vid infarten (så som det aktuella fallet) så ska man gå på skylten tycker jag.

Jag är för övrigt mkt tveksam till att man skulle behäöva anmäla skylten om motortrafikförbud till kommunen för att den ska gälla, jag menar då privata vägar byggda utan bidrag, är det bidragsväg så är det ngn form av dispens så då måste det säkert prövas av någon. Säger kommunerna att det är så?

Finns rätt många fall då hastighetbegränsningsskyltar ha satts upp innan de har blivit godkända/registrerade i dataregistret hos myndigheterna. Jag har HÖRT talas om folk som fått fortkörningsböter på sträckor där detta har hänt och då fick de rätt när de klagade eftersom den gamla hastigheten fortfarande gällde. Som sagt det är vad jag har hört.

Sen så sätter ju folk upp skyltar vilt omkring sig så tror systemet hade havererat om det var skylten på plats som gällde och inte dataregistret.

Jesper

Link to post
Share on other sites

Jag hade nyss en förnyad kontakt med kommunen.

Tydligen har jag rivit upp lite känslor hos handläggarna då några på deras avdelning inte var förtjusta i denna vägförening. Deras ungar får bland annat inte åka skolbuss på denna vägen....

Nu har de rotat lite till och själva kommit fram till att rättsläget är otydligt.

Med andra ord så finns det inget tydligt JA eller NEJ i sakfrågan.

Däremot, i denna specifika fråga så har föreningen missat en sak; De har inget bygglov för denna skylten. Skylten är olaglig.

Jag skall åka dit och köra på deras väg snarast!!!!

:ph34r:

Link to post
Share on other sites

Jag hade nyss en förnyad kontakt med kommunen.

Tydligen har jag rivit upp lite känslor hos handläggarna då några på deras avdelning inte var förtjusta i denna vägförening. Deras ungar får bland annat inte åka skolbuss på denna vägen....

Nu har de rotat lite till och själva kommit fram till att rättsläget är otydligt.

Med andra ord så finns det inget tydligt JA eller NEJ i sakfrågan.

Däremot, i denna specifika fråga så har föreningen missat en sak; De har inget bygglov för denna skylten. Skylten är olaglig.

Jag skall åka dit och köra på deras väg snarast!!!!

:ph34r:

:lol: Så länge rättsläget är oklart kan de heller inte ha rätt att hindra någon från att köra där,

det borde ligga på dem att reda ut hur det ligger till.

Kör hårt Håkan! :D

Link to post
Share on other sites

Jag hade nyss en förnyad kontakt med kommunen.

Tydligen har jag rivit upp lite känslor hos handläggarna då några på deras avdelning inte var förtjusta i denna vägförening. Deras ungar får bland annat inte åka skolbuss på denna vägen....

Nu har de rotat lite till och själva kommit fram till att rättsläget är otydligt.

Med andra ord så finns det inget tydligt JA eller NEJ i sakfrågan.

Däremot, i denna specifika fråga så har föreningen missat en sak; De har inget bygglov för denna skylten. Skylten är olaglig.

Jag skall åka dit och köra på deras väg snarast!!!!

:ph34r:

Bra jobbat Håkan. :) :)

Link to post
Share on other sites

Finns rätt många fall då hastighetbegränsningsskyltar ha satts upp innan de har blivit godkända/registrerade i dataregistret hos myndigheterna. Jag har HÖRT talas om folk som fått fortkörningsböter på sträckor där detta har hänt och då fick de rätt när de klagade eftersom den gamla hastigheten fortfarande gällde. Som sagt det är vad jag har hört.

Sen så sätter ju folk upp skyltar vilt omkring sig så tror systemet hade havererat om det var skylten på plats som gällde och inte dataregistret.

Jesper

Nu snackar du om hastighetsbegränsning på allmän väg, det kan jag inget om och du har säkert rätt. Mina inlägg handlade om privata vägar och rätten (eller inte) att stoppa trafik på dem.

Link to post
Share on other sites

Jag hade nyss en förnyad kontakt med kommunen.

Tydligen har jag rivit upp lite känslor hos handläggarna då några på deras avdelning inte var förtjusta i denna vägförening. Deras ungar får bland annat inte åka skolbuss på denna vägen....

Nu har de rotat lite till och själva kommit fram till att rättsläget är otydligt.

Med andra ord så finns det inget tydligt JA eller NEJ i sakfrågan.

Däremot, i denna specifika fråga så har föreningen missat en sak; De har inget bygglov för denna skylten. Skylten är olaglig.

Jag skall åka dit och köra på deras väg snarast!!!!

:ph34r:

Haha klockrent. :D

Men då börjar ju nästa intressanta spörsmål; för vilken typ av skylt behövs bygglov och vad gäller inom detaljplanen? (Äh skoja bara jag vet att det bara är jag som tycker sånt är intressant...)

Link to post
Share on other sites

Haha klockrent. :D

Men då börjar ju nästa intressanta spörsmål; för vilken typ av skylt behövs bygglov och vad gäller inom detaljplanen? (Äh skoja bara jag vet att det bara är jag som tycker sånt är intressant...)

Irriterande att inte ens kommunen kan redogöra för rättsläget. Kanske de kan med en specialist i ämnet....

Hur som helst, det behövs bygglov för samtliga vägskyltar. Inga undantag.

Däremot får de sätta upp en vägbom/staket utan bygglov...

Link to post
Share on other sites

:lol: Så länge rättsläget är oklart kan de heller inte ha rätt att hindra någon från att köra där,

det borde ligga på dem att reda ut hur det ligger till.

Kör hårt Håkan! :D

Handläggaren skulle gräva mera i detta ärende. Hon hade ju ett privat intresse i detta också. Hon lovade att återkomma i början av nästa vecka.

Link to post
Share on other sites

Jag har inte läst hela tråden men om vägen går till ett hundratal hus/stugor skulle jag nog själv ta för mig och åka där ändå. "- Jag är utbjuden på middag" hade nog min lögn kunnat låta. Att bry mig om att svara på var eller till vem hade jag inte brytt mig om att svara på.

Om vägen skulle gå till ett mindre antal hus eller kanske bara till ett enskilt hade mitt samvete sagt ifrån och jag hade vänt om.

Hmm, jag låter mig själv bestämma lagarna helt enkelt.. Inte helt rätt!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...