Jump to content

Recommended Posts

Sportfiskarna kan i verksamhetsberättelsen summera 2012 som ett år med mycket positiv verksamhet och flera stora framgångar för sportfiskets intressen.


Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har de senaste åren ständigt utökat verksamheten. Förbundet arbetar med allt från att stå upp för laxen i Bryssel, skriva remisser och representera sportfisket i utredningar till att återskapa våtmarker och bygga bort vandringshinder. Vår röst är stark i maktens korridorer samtidigt som vi tillgängliggör fler fiskevatten och utbildar nya generationer sportfiskare.


post-15658-0-86263200-1363355983_thumb.j

 

Mer fiskevård än någonsin!
Inom Sportfiskarnas stora Rovfiskprojekt längs ostkusten har mängder av praktiska fiskevårdsåtgärder genomförts med inriktning på att återställa våtmarker och lekområden samt återskapa vandringsvägar. Åtgärderna gynnar rovfisk som abborre, gädda och havsöring men även arter som id, mört, lake, flodnejonögon samt sjöfåglar, vadare och kräldjur. De våtmarker som färdigställdes till gäddleken 2012 som Snäckstavik och Österby myr, visade på bra resultat med tusentals gäddyngel som vandrade ut i Östersjön.

 

Fler medlemmar!
Ett annat positivt exempel från verksamheten är att antalet medlemmar ökade något och uppgick vid årets slut till 29 436 personer. Till det kommer medlemmarna i våra 146 förbundsklubbar, vilket innebär att förbundet organiserar cirka 55 000 sportfiskare.

 

Svenskt sportfiske och Sportfiskarna står starkare än på mycket länge, den styrkan kommer att användas för att med kraft föra vår gemensamma talan i maktens korridorer!
 

Läs verksamhetsberättelsen här: http://www.sportfiskarna.se/LinkClick.aspx?fileticket=yBukqTbuedo%3d&tabid=433 
 

Link to post
Share on other sites

Kanon att Ni nu är aktivare här på Edge!

 

Jag tror (hoppas) att många här på forumet kommer att hoppa på tåget när ni nu redogör lite djupare för vad det är Ni håller på med egentligen :)...

 

Gillar förslagen Ni lämnat över till Eskil, håller den allmäna fiskevårdsavgiften högst och hoppas att detta blir verklighet så snabbt som möjligt. 200.000 från fiskevårdsfonden gör givetvis gott, men tänk vad en extra hundring eller 2 (eller 5?) från varje sportfiskare i Sverige skulle kunna åstadkomma om pengarna förvaltades på rätt sätt... Nästan enbart fantasin som sätter gränser ju... (Lite lätt fredagspositiv...)

 

Keep up the good work!

Link to post
Share on other sites

Jag hittade ett litet avsnitt om Vättern på sidan 21. Där står det att ni blivit inbjudna till en sammankomst om harren i Vättern och att det har blivit ett "djupgående samarbete" med fiskevårdare i Vättern? Jag är i egenskap av sekreterare i den klubb (Habo) som bjudit in er till mötet, den som organiserat mötet, och den som skickat inbjudan, som ni sent omsider tackade ja till, och alla handlingar till er och borde fått era reaktioner på det vi arbetar för. Ingen av klubbarna har ni varit i kontakt med efter mötet????

I förbundets senaste tidning finns en artikel om Vättern som bekräftar att ni inte är pålästa. Det finns ett oerhört engegemang och kunskap om Vättern bland klubbarna runt sjön. De 17 (varav 2, exklusive tävlingsklubbarna som är medlemmar i Sportfiskarna???) fiskeklubbar runt Vättern som värnar om sjön upplever inte att ni talar samma språk som oss. Vi, och då talar jag för alla samarbetsklubbarna, är tacksamma om ni inte fortsätter att motarbetar oss.

Link to post
Share on other sites

Hej Lennart!
Beklagar om du känner dig motarbetad av oss. Jag har vidarebefodrat ditt inlägg till vår fiskevårdsansvarige då jag själv inte känner bakgrunden till detta. Jag hoppas att det är ett missförstånd som vi kan reda ut. Jag vet att vi delade ut medel från vår fiskevårdsfond till er klubb under fjolåret för kalkning av sjöar på Hökensås: http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Försurningochkalkning/Försurningnyheter/tabid/545/smid/385/ArticleID/1065/reftab/545/t/Sportfiskarna%20bidrar%20till%20nykalkning/Default.aspx
Jag kan garantera att vi inte har någon avsikt att motarbeta er och om vi på något sätt brustit i vårt agerande hoppas jag att vi snarast kan reda ut detta. Att vi tar Vätternfrågan på allvar hoppas jag syns genom att vi kommer att arrangera ett seminarium om Vättern på Sportfiskemässan.

Bästa fiskehälsningar!
Bengt Olsson
Informatör Sportfiskarna

Jag hittade ett litet avsnitt om Vättern på sidan 21. Där står det att ni blivit inbjudna till en sammankomst om harren i Vättern och att det har blivit ett "djupgående samarbete" med fiskevårdare i Vättern? Jag är i egenskap av sekreterare i den klubb (Habo) som bjudit in er till mötet, den som organiserat mötet, och den som skickat inbjudan, som ni sent omsider tackade ja till, och alla handlingar till er och borde fått era reaktioner på det vi arbetar för. Ingen av klubbarna har ni varit i kontakt med efter mötet????

I förbundets senaste tidning finns en artikel om Vättern som bekräftar att ni inte är pålästa. Det finns ett oerhört engegemang och kunskap om Vättern bland klubbarna runt sjön. De 17 (varav 2, exklusive tävlingsklubbarna som är medlemmar i Sportfiskarna???) fiskeklubbar runt Vättern som värnar om sjön upplever inte att ni talar samma språk som oss. Vi, och då talar jag för alla samarbetsklubbarna, är tacksamma om ni inte fortsätter att motarbetar oss.

Link to post
Share on other sites

Hej Bengt

Det är inte bara jag som känner att ni inte arbetar för vår sak. All den information, både nya och gamla utredningar, skrivelser m.m. som klubbarna har skickat till myndigheter har inte resulterat i en enda kommentar eller fråga från er? Jönköpingsposten hade inne en stor artikel om vårt projekt för två månader sedan. Eftersom JP inte är åtkomlig annat än för prenumeranterna bad jag reportern skicka över en fil med den till er, vilket han också gjorde. Min avsikt var att ni kunde lagt den under pressklippen i förhoppning om att fler intresserade skulle ansluta till vårt arbete, men än har den inte publicerats där! Vi lokala klubbar blev inbjudna att sitta i debattpanelen på seminariet men tackade nej p.g.a. att ni inte är villiga att prata ihop er med oss.

Hej Lennart!

Beklagar om du känner dig motarbetad av oss. Jag har vidarebefodrat ditt inlägg till vår fiskevårdsansvarige då jag själv inte känner bakgrunden till detta. Jag hoppas att det är ett missförstånd som vi kan reda ut. Jag vet att vi delade ut medel från vår fiskevårdsfond till er klubb under fjolåret för kalkning av sjöar på Hökensås: http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Försurningochkalkning/Försurningnyheter/tabid/545/smid/385/ArticleID/1065/reftab/545/t/Sportfiskarna bidrar till nykalkning/Default.aspx

Jag kan garantera att vi inte har någon avsikt att motarbeta er och om vi på något sätt brustit i vårt agerande hoppas jag att vi snarast kan reda ut detta. Att vi tar Vätternfrågan på allvar hoppas jag syns genom att vi kommer att arrangera ett seminarium om Vättern på Sportfiskemässan.

Bästa fiskehälsningar!

Bengt Olsson

Informatör Sportfiskarna

Link to post
Share on other sites

Hej Lennart!
Har nu fått bakgrundsinformation om denna fråga som till stor del visade sig handla om Vätternharrens minskning och huruvida det helt eller delvis beror på signalkräftan i Vättern.
Vi har några förslag för att komma vidare i detta ärende:

- Jag ringer dig för några kommentarer kring problematiken harr/signalkräfta och er planerade harrinventering och reducering av kräftor på lekplatser, vi gör sedan en webbnyhet om detta nästa vecka som du får titta på innan vi publicerar den.
- Överväg gärna ert beslut om deltagande i paneldebatten på Vätternseminariet som vi erbjudit er, det blir då rimligen mer fokus på harrproblematiken, det är mycket värdefullt om ni deltar.
- Har du mer synpunkter på seminariet är det enklare om du tar detta direkt med våra fiskevårdsansvariga som arrangerar seminariet.


Vad gäller artikeln i Svenskt Fiske så var den faktagranskad av länsfiskekonsulent Anton Halldén samt Niklas Nilsson på Jönköpings Fiskeribiologi. Markus Lundgren lyfte sist i artikeln särskilt fram att den ideella fiskevården gör ett ovärderligt arbete och att samverkan mellan Länsstyrelsen och engagerade sportfiskare är extra viktig för det minskande harrbeståndet i Vättern. Sportfiskarna har även tidigare bidragit med medel från Fiskevårdsfonden för förbättrade lekmöjligheter för harr i ett av Vätterns tillflöden. Jag tror att vi har alla möjligheter att dra åt samma håll när det gäller fiskevården för harr i och andra arter i Vättern.

Ha det bra Lennart så ringer jag dig under dagen!
Mvh,
Bengt Olsson
Informatör Sportfiskarna

 

Hej Bengt
Det är inte bara jag som känner att ni inte arbetar för vår sak. All den information, både nya och gamla utredningar, skrivelser m.m. som klubbarna har skickat till myndigheter har inte resulterat i en enda kommentar eller fråga från er? Jönköpingsposten hade inne en stor artikel om vårt projekt för två månader sedan. Eftersom JP inte är åtkomlig annat än för prenumeranterna bad jag reportern skicka över en fil med den till er, vilket han också gjorde. Min avsikt var att ni kunde lagt den under pressklippen i förhoppning om att fler intresserade skulle ansluta till vårt arbete, men än har den inte publicerats där! Vi lokala klubbar blev inbjudna att sitta i debattpanelen på seminariet men tackade nej p.g.a. att ni inte är villiga att prata ihop er med oss.

Link to post
Share on other sites

Hej Lennart!

Har nu fått bakgrundsinformation om denna fråga som till stor del visade sig handla om Vätternharrens minskning och huruvida det helt eller delvis beror på signalkräftan i Vättern.

Vi har några förslag för att komma vidare i detta ärende:

- Jag ringer dig för några kommentarer kring problematiken harr/signalkräfta och er planerade harrinventering och reducering av kräftor på lekplatser, vi gör sedan en webbnyhet om detta nästa vecka som du får titta på innan vi publicerar den.

- Överväg gärna ert beslut om deltagande i paneldebatten på Vätternseminariet som vi erbjudit er, det blir då rimligen mer fokus på harrproblematiken, det är mycket värdefullt om ni deltar.

- Har du mer synpunkter på seminariet är det enklare om du tar detta direkt med våra fiskevårdsansvariga som arrangerar seminariet.

Vad gäller artikeln i Svenskt Fiske så var den faktagranskad av länsfiskekonsulent Anton Halldén samt Niklas Nilsson på Jönköpings Fiskeribiologi. Markus Lundgren lyfte sist i artikeln särskilt fram att den ideella fiskevården gör ett ovärderligt arbete och att samverkan mellan Länsstyrelsen och engagerade sportfiskare är extra viktig för det minskande harrbeståndet i Vättern. Sportfiskarna har även tidigare bidragit med medel från Fiskevårdsfonden för förbättrade lekmöjligheter för harr i ett av Vätterns tillflöden. Jag tror att vi har alla möjligheter att dra åt samma håll när det gäller fiskevården för harr i och andra arter i Vättern.

Ha det bra Lennart så ringer jag dig under dagen!

Mvh,

Bengt Olsson

Informatör Sportfiskarna

Hej igen och tack för samtalet Bengt.

Jag hoppas vi fortsätter och prata med varandra istället för om varandra så kan nog det där fördjupade samarbetet komma till stånd.

Link to post
Share on other sites

Tycker det är viktigt att poängtera att det råder delad mening om hur stor inverkan kräftan har på harren i lekbäckarna. Ett provfiske efter kräfter under harrleken har gjorts i Hjoån och endast någon enstaka kräfta fångades samtidigt som kräftfiskedagen för skolelever brukar generera stora fångster fram på höstkanten.

Det ska bli intressant att se vad årets provfiske ger för resultat. Jag vet varken bu eller bä utan det jag försöker säga är att det fortfarande är viktigt att ha ett större perspektiv och inte köra in sig på ett spår.

 

 

Troligtvis är det en blandad kompott av orsaker som gett upphov till minskningen. Samtidigt så behöver antalet provfiskade sträckor utökas för att få ett säkrare underlag når beståndets storlek uppskattas. :)

 

Ses på söndag Lennart!

 

Jesper

Link to post
Share on other sites

Tycker det är viktigt att poängtera att det råder delad mening om hur stor inverkan kräftan har på harren i lekbäckarna. Ett provfiske efter kräfter under harrleken har gjorts i Hjoån och endast någon enstaka kräfta fångades samtidigt som kräftfiskedagen för skolelever brukar generera stora fångster fram på höstkanten.

Det ska bli intressant att se vad årets provfiske ger för resultat. Jag vet varken bu eller bä utan det jag försöker säga är att det fortfarande är viktigt att ha ett större perspektiv och inte köra in sig på ett spår.

 

 

Troligtvis är det en blandad kompott av orsaker som gett upphov till minskningen. Samtidigt så behöver antalet provfiskade sträckor utökas för att få ett säkrare underlag når beståndets storlek uppskattas. :)

 

Ses på söndag Lennart!

 

Jesper

Jesper

Den här frågan hör inte hemma på denna tråden. Läs på till söndag och tag diskussionen där.

Hälsningar

Lennart

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Inlägg

  • En kortfilm om jakten på ett hemmavatten 🎣
  • Frågan i tråden var fart på flugan.  Du kan forsöka men att kasta linan lite mer tvärströms och föra spöt mot egen brädd under utfiskningen.  Coated skjutlina eller hellina vil fånga vattnet bättre så att det sätter större fart.   Nästa fråga om skarvar, der finnst et hav av trådar på forumet om öglor och skarvar.  Om du har flätkärna på både klump och skjutlina kan du splitsa dessa kärnor.  Du kan även göra splitsen under coatingen på båda sidor av skarven.  Coating mot coating, endast et knappnålshål i coatingen på varje sida av skarven.  Altså permanent skarv klump skjutlina. Att montera krympslang midlertidigt över en öglakoppling med så låg temperatur att coatingen inte smälter bara för att få en smooth övergång har jag inte tro på.  I stället för att ögla direckt på skjutklumpen vid att dubbla denna, gå häller för att svetsa en ny ögla med en bit skjutlina som vist i videoen.  För linor til lättare fiske kan du säkert skarva skjutlina och klump permanent vid att  enbart svetsa omlägg på ca 5-6cm.  Jag använder skjutlinor med PU coating til öglor (olika färger på öglorna indikerar för mig linklass på klumpen).  Linor med monokärna funkar inte bra att smälta.  Likaså Snowbee linor ,här är coatingen hopplös att få en hållbar svets.
  • Kasta inte för långt, klumpen + tafsen ofta räcker, kasta 45˚ uppströms När flugan landar i vattnet, menda uppströms och lyft spötoppen högt i riktning mot linan,sedan följer du nymfen nedströms och samtidigt  sänker sakta spötoppen mot vatten ytan, när fluglinan börjar sträckas då stoppar du spörörelse och väntar att nymfen stiger mot ytan. Oftast kommer hugget just vid nymf stigningen mot ytan...  
  • Tror bestämt att kanten på krympslangen kommer fastna mer i ringarna än öglorna..    Kanske funkar me lite uv-lim att kanten blir mjukare. 🤔
  • 4st Möss-prototyper som inte hann testas föra säsongen och nya är på gång så säljer dessa, Bundna på Partridge seastreamer size 2 & 4. 99:- + porto  sänd pm 
  • Min tanke är att länka ihop skjutlina och klump med öglorna som redan finns på linan och som man vanligt gör, sedan bara smälta en tub över för att göra det smooth. Förstår du hur jag menar? Då är det starkt och man slipper klippa sönder lina då jag bara vill ha tuben för att göra en glidande övergång. Har ingen aning om hur det blir men det kan ju vara värt att testa.
  • Helt rätt! Så om jag kastar lite snett uppströms och håller hyfsad spänning i linan medans jag följer nymfen så borde jag kunna ta mig några firrar?
  • Det går ju också att skala av coatingen både på klumpen och skjutlinan ca. 5 cm., och sammankoppla dem med en kirurgknut eller blodknut. Men det gäller att man ser till att justerar kärnan på båda linorna så coatingen från båda kommer så nära varandra som möjligt, innan man drar åt knuten.  Det brukar gå att få till en glipa mellan coatingen på 1 - 1,5 cm mellan de båda, även om det är lite pyssel. Lätt att täcka glipan me Aquasure. Skarven kommer säkert märkas när linan far genom ringarna, men är inget som stör. Tycker däremot att det känns bra att känna var skarven går mellan klump å skjutlinan. Funkat bra för mig. ; )
  • Tjänster som filmframkallning  ingen tull eller moms.  Om man fotar E6 fortfarande (som jag) proffslab peak-imaging  rekommenderas. Normalt blixtsnabb hantering men brexit och covid  fördröjer minst en vecka eller två.
 • Ämnen

 • Images

×
×
 • Create New...