Jump to content
jakobj

Girjas vann mot staten i Tingsrätten

Recommended Posts

Då kanske det inte är så konstigt att han bara nämnde att de lokala jägarna skulle prioriteras. Fisket är kanske inte lika viktigt för samebyn...

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, xps said:

Då tror vi likadant, att det inte kommer att ske.

Vad är det för småviltjakt som bedrivs däruppe? Räknas fågel som småvilt? Det är nästan 35 år sedan jag tog jägarexamen men jag har aldrig jagat.

Allt utom älg på Girjas område, ripa, tjäder och hare är det som jagas på deras marker.

Ripjakten dominerar och jakten är det som dom stör sig mest på, utländska jägare. Lokala jägarna har lite bättre känsla om vad som gäller.

Länsstyrelsen har Fr.o.m. 2017 ändrat ripjakten för Norrmännen, dom får börja jaga först 15 september, svenskar 25 augusti.

Innan ändringen välde det norrmän in i Sverige för deras jakt börjar senare, med alla konsekvenser det innebär.

Googlade lite och ser att 75% av jaktkorten 2005 köptes av utlänningar i Kiruna Kommun.

Jakten är det som varit roten till det onda

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, puoltsa19 said:

Allt utom älg på Girjas område, ripa, tjäder och hare är det som jagas på deras marker.

Ripjakten dominerar och jakten är det som dom stör sig mest på, utländska jägare. Lokala jägarna har lite bättre känsla om vad som gäller.

Länsstyrelsen har Fr.o.m. 2017 ändrat ripjakten för Norrmännen, dom får börja jaga först 15 september, svenskar 25 augusti.

Innan ändringen välde det norrmän in i Sverige för deras jakt börjar senare, med alla konsekvenser det innebär.

Googlade lite och ser att 75% av jaktkorten 2005 köptes av utlänningar i Kiruna Kommun.

Jakten är det som varit roten till det onda

 

 

Samma här. Den fria småviltjakten på statens marker som infördes -93 liknas av många med det fria fisket i de stora sjöarna och skärgården. Samma typ av konflikt och samma argumentation. Likheterna är slående och jag har arbetat inom båda områdena. Urskärgårdsborna för en kamp liknande samebyarnas men den har pågått längre och är än mer infekterad. De har aldrig vunnit några segrar heller och det gör girjasdomen än mer intressant faktiskt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, jakobj said:

Samma här. Den fria småviltjakten på statens marker som infördes -93 liknas av många med det fria fisket i de stora sjöarna och skärgården. Samma typ av konflikt och samma argumentation. Likheterna är slående och jag har arbetat inom båda områdena. Urskärgårdsborna för en kamp liknande samebyarnas men den har pågått längre och är än mer infekterad. De har aldrig vunnit några segrar heller och det gör girjasdomen än mer intressant faktiskt. 

Och dit jag skulle komma: utländska jägare är de som står för de stora problemen här också och som är i majoritet av jaktkortslösare och även som problemskapare. Problem numer två är skoterkörningen. Långt bakom dessa två oroshärdar kommer fisket som knappast är något samebyarna här har några särskilda problem med. Man tjänar redan idag bra med pengar på det genom ersättningarna för allmänna fiskekort och specialupplåtelserna på ej allmänt tillgängliga vatten. 

Jag har själv svårt att se några enorma förändringar i fisket hos oss, men jakten, där kommer det nog att ske en hel del.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det låter ju både rimligt och positivt. Vi kanske inte ska 'jaga upp oss'. 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago xps sa:

Det låter ju både rimligt och positivt. Vi kanske inte ska 'jaga upp oss'. 🙂

Hoppas det! ..som sagt. Staten/Sverige får skylla sig själv...å jag kommer fiska som jag gjort tidigare..till min död.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annars kan du sluta fiska och tälja puppor istället.🤣

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago xps sa:

Annars kan du sluta fiska och tälja puppor istället.🤣

Till det fatala priset av 600:-/st!...GRATIS pris.;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Förstår inte hur samebyn skall kunna sälja jakt och fiskekort då det står i rennäringslagen §9. "Sameby får ej driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel."

§31-34 där det står att jakt och fiskerätt endast får upplåtas till fd medlem i sameby verkar staten ha sagt att det inte gäller men §9 hittar jag inget undantag ifrån?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, harkrank said:

Förstår inte hur samebyn skall kunna sälja jakt och fiskekort då det står i rennäringslagen §9. "Sameby får ej driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel."

§31-34 där det står att jakt och fiskerätt endast får upplåtas till fd medlem i sameby verkar staten ha sagt att det inte gäller men §9 hittar jag inget undantag ifrån?

Spännande!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago harkrank sa:

Förstår inte hur samebyn skall kunna sälja jakt och fiskekort då det står i rennäringslagen §9. "Sameby får ej driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel."

§31-34 där det står att jakt och fiskerätt endast får upplåtas till fd medlem i sameby verkar staten ha sagt att det inte gäller men §9 hittar jag inget undantag ifrån?

Hmmm! ..domen är väl efter den lagen?

Edited by Ismo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intressanta diskussioner, även om en del som XPS uttryckte det så bra har svårt att lyfta frågan över egenintresset. Den kungliga svenska avundsjukan verkar grassera på sina håll. Varför samerna och inte jag? Domen är ett stort erkännande av samernas rättigheter och på det sättet viktigare än fiske- och jakträttigheter och förmodligen gläds de flesta svenskar över samernas framgång. Glöm inte att rättsväsendet alltid utifrån ifrån hur man tolkar lagen inkl tidigare domar och deklarationer från staten och domen var ganska logisk ur den synvinkeln. Man kan alltid hävda att det har förmodligen funnits andra befolkningsgrupper som bebott områdena och utnyttjat fisket, men de finns inte omnämnda på samma sätt som samerna i tidigare traktater och därmed kan de heller inte hävda några rättigheter. Orättvist, ja kanske, men det är irrelevant i sammanhanget.

Det är bara att gilla läget och visst kan man naturligtvis diskutera om det är bra för fisket eller inte. Jag är inte jurist däremot ekonom. Ur den synvinkeln har jag svårt att förstå vissas vurm för att staten borde ha kontrollen över fiskerättigheterna. Staten är nästan alltid en usel förvaltare med för det mesta obefintlig kontroll. Där tror jag samebyn på många sätt kan bli bättre. Det man däremot kan ifrågasätta är att en part, samebyn nu kommer att kontrollera en som jag förstår ganska stor mängd fiskevatten. En ekonom skulle säga: det är bra att kontrollen över fiskevattnen går över i privata händer men det bör spjälkas upp på flera händer. Man kan alltså befara att förvaltningen inte blir optimal, utan att man kommer att premiera vissa fiskevatten som ger intäkter och förhindra att alltför många utnyttjar alternativa vatten som skulle utgöra konkurrens. Det är i alla fall det man kan vänta sig när man får ett regionalt monopol.

Harkrank och Ismo lyfte frågan om rennäringslagen #9. Som sagt jag är amatörjurist men jag kan inte se annat än att det gäller att samebyn får inte använda marken till annan näringsutövning än renskötsel. Rennäringslagen är alltså irrelevant i sammanhanget. Ingen kan ge samebyn näringsförbud när det gäller annat än markens användning, i det här fallet en tjänst, utdelandet av nyttjanderätt av jakt och fiske.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Jumping Jack Flash said:

Intressanta diskussioner, även om en del som XPS uttryckte det så bra har svårt att lyfta frågan över egenintresset. Den kungliga svenska avundsjukan verkar grassera på sina håll. Varför samerna och inte jag? Domen är ett stort erkännande av samernas rättigheter och på det sättet viktigare än fiske- och jakträttigheter och förmodligen gläds de flesta svenskar över samernas framgång. Glöm inte att rättsväsendet alltid utifrån ifrån hur man tolkar lagen inkl tidigare domar och deklarationer från staten och domen var ganska logisk ur den synvinkeln. Man kan alltid hävda att det har förmodligen funnits andra befolkningsgrupper som bebott områdena och utnyttjat fisket, men de finns inte omnämnda på samma sätt som samerna i tidigare traktater och därmed kan de heller inte hävda några rättigheter. Orättvist, ja kanske, men det är irrelevant i sammanhanget.

 

Det är bara att gilla läget och visst kan man naturligtvis diskutera om det är bra för fisket eller inte. Jag är inte jurist däremot ekonom. Ur den synvinkeln har jag svårt att förstå vissas vurm för att staten borde ha kontrollen över fiskerättigheterna. Staten är nästan alltid en usel förvaltare med för det mesta obefintlig kontroll. Där tror jag samebyn på många sätt kan bli bättre. Det man däremot kan ifrågasätta är att en part, samebyn nu kommer att kontrollera en som jag förstår ganska stor mängd fiskevatten. En ekonom skulle säga: det är bra att kontrollen över fiskevattnen går över i privata händer men det bör spjälkas upp på flera händer. Man kan alltså befara att förvaltningen inte blir optimal, utan att man kommer att premiera vissa fiskevatten som ger intäkter och förhindra att alltför många utnyttjar alternativa vatten som skulle utgöra konkurrens. Det är i alla fall det man kan vänta sig när man får ett regionalt monopol.

 

Harkrank och Ismo lyfte frågan om rennäringslagen #9. Som sagt jag är amatörjurist men jag kan inte se annat än att det gäller att samebyn får inte använda marken till annan näringsutövning än renskötsel. Rennäringslagen är alltså irrelevant i sammanhanget. Ingen kan ge samebyn näringsförbud när det gäller annat än markens användning, i det här fallet en tjänst, utdelandet av nyttjanderätt av jakt och fiske.

 

 

Kan tycka att egenintresset, i det här fallet intresset för fisk och fiske, är mer relevant än allmänna rättviseargument på ett forum som är dedikerat just till det nämnda egenintresset. Därmed inte sagt att jag tycker du har fel i sak i fråga om vad som är rättvist i relationen stat - samer. Poängen är närmast att det inte är särskilt konstigt att diskussionen kretsar kring egenintresset just i detta forum.

Vad gäller vem som är bäst lämpad som förvaltare, staten eller många små privata aktörer, så blir det nästan en ideologisk fråga. Ganska säker på att det finns nationalekonomer och exempel ur verkligheten som pekar åt olika håll.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej på er😀

Jag tror nog att det är en ide att folk skiljer lite på samer och begreppet samebyar. På nyheterna häromdagen deltog en same som inte var nöjd med Girjasdomen och han förde andra samers talan med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Jumping Jack Flash said:

Det är bara att gilla läget och visst kan man naturligtvis diskutera om det är bra för fisket eller inte.

Efter att ha läst din långa harang så fastnade jag för denna mening.

Ja, vi kommer diskutera fisket eftersom det är ett fiskeforum du hittat till.

Och nej, jag och många andra kommer inte "gilla läget" om förutsättningarna försämras radikalt för de som inte råkar vara Samer, eller tillhörande en Sameby.

Edited by JohanM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om regeringen/staten ville så kunde man väl koppla fortsatt stöd/bidrag för rennäringen till att fisket ska upplåtas även till oss vanliga svenskar till ett rimligt pris, eller ? Ett rimligt pris kan ju mycket väl vara högre än dagens, då det varit riktigt billigt. Stödet till rennäringen och samebyarna som kommer från alla skattebetalare i vårt land är ju inte försumbart.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago Isoperla sa:

Om regeringen/staten ville så kunde man väl koppla fortsatt stöd/bidrag för rennäringen till att fisket ska upplåtas även till oss vanliga svenskar till ett rimligt pris, eller ? Ett rimligt pris kan ju mycket väl vara högre än dagens, då det varit riktigt billigt. Stödet till rennäringen och samebyarna som kommer från alla skattebetalare i vårt land är ju inte försumbart.

Tycker vi skattebetalare borde stoppa ALLT! ..STÖD...nu få dom stå på.egna ben hädanefter. Får Renarna svårt att hitta bete(pga Naturen)..så får dom väl svälta! ..liksom Naturen ger övriga djur just den möjligheten..lev lr dö.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, VAK said:

Det var tyvärr detta jag förutspådde i tidigare inlägg i denna tråd, att Samebyar, samer, kväner och lokala sätts mot varandra i och med domen. Med det vill jag inte säga vad som är rätt och fel i domen eller vem som borde ha rätten att bruka marken, men jag ser ju att domen inte bara för gott med sig.  Hoppas bara att det stannar med detta....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Laxarnas prins said:

Det var tyvärr detta jag förutspådde i tidigare inlägg i denna tråd, att Samebyar, samer, kväner och lokala sätts mot varandra i och med domen. Med det vill jag inte säga vad som är rätt och fel i domen eller vem som borde ha rätten att bruka marken, men jag ser ju att domen inte bara för gott med sig.  Hoppas bara att det stannar med detta....

 

Som 08 kan jag funderade jag på hur jag skulle reagera på om kontrollen av fisket i skärgården, mälaren skulle tillfalla en viss folkgrupp. Även om argumenten för det skulle vara starka måste jag nog erkänna att det skulle röra upp en del känslor hos mig. Trots det måste man lägga band på sig själv och ge fan i att hota andra människor och försöka se konstruktivt på situationen. Det betyder dock inte att man måste vara en ja sägare för det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Ismo said:

Hmmm! ..domen är väl efter den lagen?

Nej det är den inte. Står att det endast får bedriva renskötsel på området. Ingen annan ekonomisk verkaamet är tillåten.Det står tydligt i lagtexten. 

Staten äger fortfarande marken men får inte längre upplåta fiske och jakt. 

Bifogar ett dokument. Orkade inte skriva 😂 

 

 

Screenshot_20200129-131737.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/28/2020 at 8:41 AM, harkrank said:

Förstår inte hur samebyn skall kunna sälja jakt och fiskekort då det står i rennäringslagen §9. "Sameby får ej driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel."

§31-34 där det står att jakt och fiskerätt endast får upplåtas till fd medlem i sameby verkar staten ha sagt att det inte gäller men §9 hittar jag inget undantag ifrån?

Intressant.
En tråkig konsekvens skulle kunna vara att inga fiskekort kommer säljas alls om samebyn inte kan få ut något av det. Sedan undrar jag hur ett FVO funkar: de är ju till för att förvalta fiskerätten, men finns det lagar och regler som reglerar om FVO får gå med vinst och, i så fall, gäller förbudet mot näring även bildandet av ett FVO?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago Tafsbrott sa:

Nej det är den inte. Står att det endast får bedriva renskötsel på området. Ingen annan ekonomisk verkaamet är tillåten.Det står tydligt i lagtexten. 

Staten äger fortfarande marken men får inte längre upplåta fiske och jakt. 

Bifogar ett dokument. Orkade inte skriva 😂 

 

 

Screenshot_20200129-131737.jpg

Finns säkert ett kryphål...som alltid! SUCK.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×
×
  • Create New...