Jump to content
Sign in to follow this  
peke

Fönsteruttag eller 'maximimått'

Recommended Posts

Som titeln låter. Vilket är bättre för beståndet? Tänker mig intuitivt att det är bättre att ha maximimått än fönsteruttag (med fångstbegränsning i antal) i välmående vattendrag. De små finns det ju oftast gott om och de stora är ju mer viktiga ur reproduktionssynpunkt. I fjällen, när jag fiskar i väldigt bra bestånd känns det fortfarande mkt bättre att ta upp 1-2 fiskar per dag i 25-30 cm klassen än de som börjar närma sig 40cm. De stora släpper jag tillbaka oavsett...

Här i Norge är det spöstraff om man inte tar upp småfisken... men nästan allt är tusenbrödrabestånd här, pga av utfiske av storfisk. 

Jag kan tänka mig att  om man har fönsteruttag så kan detta begränsa det totala uttaget, då färre fångade fiskar faktiskt håller just det måttet, eller vad är motiveringen till just fönsteruttag?

Shoot!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago meek sa:


i Ammerån t.ex gäller 35-38 cm, mindre eller större skall gå tillbaka.
så det borde finnas ngn poäng med just det ;) 
 

Det är inte helt säkert... Men man skall ha ganska tur att pricka just det fönstret, så uttaget borde vara minimalt :) . Just där (eller något annat väldigt populärt ställe) hade jag inte tagit upp nån fisk heller. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fönsteruttag gynnar reproduktionen genom att all fisk som når lekmogen ålder får en chans att reproducera sig (den kritiska fasen är första året, de ur årskullen som klarar sig får anses vara bra material genetiskt) och genom att de bästa (största) avelsexemplaren är fredade.

När öringen är 25cm har den hunnit leka en gång. För varje 10cm över 30cm dubbleras antalet ägg som öringen lägger och yngel och gulesäckar blir större med högre chans till överlevnad.

Den nedre gränsen på fönsteruttaget kan kopplas till hur många lekar man vill att fisken haft innan den blir lovlig och den högre till vilken reproduktivitet den skall ha för att bli fredad som avelsfisk.

Det är inte riktigt så enkelt om man ser till de undersökningar som gjorts, produktiviteten i ett vattendrag kan nedgå med för mycket lekfisk, och förmodligen sällan själva fönstret i cm sätts bara på dessa grunder... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago Troutman sa:

Det är inte riktigt så enkelt om man ser till de undersökningar som gjorts, produktiviteten i ett vattendrag kan nedgå med för mycket lekfisk, och förmodligen sällan själva fönstret i cm sätts bara på dessa grunder... 

Det är just det jag är fundersam över oxå, framförallt i vattendrag med hög biomassa men låg medelstorlek (läs: Norge).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag hoppas och förlitar mig på den lokala FVO, att de har koll för vad som är bäst på plats. Att de har ställt alla de viktigaste frågorna i organisationen och tagit beslut efter det.

Men ett fönsteruttag verkar vara det bästa generellt.

Låt de små få växa och låt de stora få leva(fortplanta).

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago Niclax sa:

Jag hoppas och förlitar mig på den lokala FVO, att de har koll för vad som är bäst på plats. Att de har ställt alla de viktigaste frågorna i organisationen och tagit beslut efter det.

Men ett fönsteruttag verkar vara det bästa generellt.

Låt de små få växa och låt de stora få leva(fortplanta).

 

Jag är forskare, har sett alldeles för många gånger hur folk har fel och gör fel (hela min senaste publikation handlade om det...). Skulle inte lita blint på FVOs, iaf inte utan vettiga argument och forskning som backar upp... :P . Därför vill jag höra argument, inte att "FVO har bestämt det, därför måste det vara bra"... I Norge är det: "släng allt smått på land" som gäller, men det hör man sällan i Sverige... Varför? :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago peke sa:

Jag är forskare, har sett alldeles för många gånger hur folk har fel och gör fel (hela min senaste publikation handlade om det...). Skulle inte lita blint på FVOs, iaf inte utan vettiga argument och forskning som backar upp... :P . Därför vill jag höra argument, inte att "FVO har bestämt det, därför måste det vara bra"... I Norge är det: "släng allt smått på land" som gäller, men det hör man sällan i Sverige... Varför? :) 

Håller med. Bara för man är den som bestämmer behöver det inte betyda att man har kompetensen. Donald Trump är ett bra exempel. ;) 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag håller med om att det ofta sitter fel folk på fel stolar. Ett stort problem världen över. FVO är ett ansvar som kanske skulle ligga på en högre nivå än vad det gör idag. Med tanke på vilka nötter som styr vissa vatten.

 

Ditt lånade talesätt "släng allt smått på land" har jag aldrig hört i den typen av fiske som jag bedriver. Det jag tänker på då är "tusenbröder". Tjärnar och sjöar fulla med abborre. Jag fiskar endast strömmande vatten och har inte stött på ditt talesätt vad gäller harr/öring/lax. Inte än så länge iaf.

Det mesta fisket och dess handlingar styrs väl av tradition och kultur på lokal nivå så man får nog olika svar från olika platser.

Varför, var din fråga?

Mitt svar:

Jag tror på fönsteruttag för att låta de små växa och låta de stora leva för att sprida sina gener. Sen lever väl fisken också i ett lotteri men vill ändå tro på att de stora fiskarna gör rätt val i livet och det bör uppmuntras i att låta de få vara. 

Det handlar väl i min tro om att låta fisken få reproducera sig ngn gång innan man tar upp den. "Sågar man ner ett träd så bör man så 3 nya", det jag menar är att varje individ skall få chansen att leka av sig för att säkerställa en växande stam. 

Exempel på laxen: " Låter vi exempelvis smålaxen få leva så borde vi ju få fler mellanlax att fiska på, samtidigt som fler laxar får chansen att få sprida sina gener och sen bli gamla storlaxar".

Alla borde gynnas, ett bra vatten samlar fiskare som i sin tur berikar bygdens företag, jag hoppas denna typ av cirkel är fungerande för i min tro baseras den på "sunt förnuft", lojalitet, ödmjukhet och moral inkl C&R :)

Anser jag då att en lax på 20kg har fått lekt av sig tillräckligt, för att i min tro få bonka den, svar nej. Denna storlek på lax anser jag är värdig i att få fortsätta simma vidare. Varför? Moraliska påtryckningar inifrån. Visa respekt och ta hand om de gamla.

Fönsteruttag och catch and release för ökad mångfald och visad respekt.

 

 

Var kan man läsa din publikation av din forskning?

 

 

 

 

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag vill också tillägga att jag tror ganska hårt på "naturens gång".

Det står ovan i text att det kan vara en nedåtgående produktivitet med för mkt lekfisk. Må så vara MEN jag tror på att naturen löser det problemet bäst själv, jag vill inte se det som en anledning att vi fiskare tar beslut om att få bonka de största av en sådan nämd anledning, dumdristigt. Låt naturen få sköta sitt med så lite påverkan från oss som möjligt är väl en bra utgångspunkt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago Niclax sa:

Jag vill också tillägga att jag tror ganska hårt på "naturens gång".

Det står ovan i text att det kan vara en nedåtgående produktivitet med för mkt lekfisk. Må så vara MEN jag tror på att naturen löser det problemet bäst själv, jag vill inte se det som en anledning att vi fiskare tar beslut om att få bonka de största av en sådan nämd anledning, dumdristigt. Låt naturen få sköta sitt med så lite påverkan från oss som möjligt är väl en bra utgångspunkt.

Ja, nu kan det vara så att om man 'rubba' ett system så kan ett sjösystem fastna i 'tusenbrödrabestånd', och det kan ta väldigt lång tid att få tillbaka en naturlig storleksstruktur i sjön. Detta har hänt i många system i Norge, tex som en följd av utfiskning av stor fisk. Därför sätter man oftast nät i såna bestånd (och uppmuntrar att ta upp alls småfisk), för att helt enkelt få ner konkurrensen om föda så att fler kan växa sig i storlek och så småningom börja kannibalisera och därmed naturligt hålla ner rekryteringen. Hjälper ju inte att man fortsätter att ta upp storfisk då, som ofta sker i Norge... Storfisken i Norge hittar man högst upp i fjällen där lekmöjligheterna är små, och därför blir de större utrymme för fiskar att växa i storlek (mindre konkurrens om föda). Dessa vatten ser oxå betydligt färre fiskare än system längre ner i vattensystemen... 

Sen tror jag inte att det är någon som föreslår att man 'bonkar storfisk' bara föra att få ner mängden lekfisk, det är inget problem så länge man har en hälsosam storleksstruktur i systemet. Problemet här är just avsaknaden av storfisk (som betar ner småfisken).

Det bästa för att inte påverka storleksstrukturen i systemet är ju att man tar upp fisk i proportion till just storleksstrukturen. Om man tex tar upp var 10:e fisk och alla de flesta av dem är under 30cm, då är det störst sannolikhet att man tar upp en fisk under 30cm. Givetvis svårt att reglera i praktiken. Eller bara köra ren catch and release, men det ser jag absolut inget behov till i ett produktivt fjällvatten som inte ser alltför många fiskare per år...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag förstår din poäng men den är riktad mot sjösystem som du nämner.

Jag talar för havsvandrade fisk i älvsystem och åar. Finns inga tusenbröder där då fisken äter upp sig i havet. Lekbottnar konkureras mellan individer och de största går i regel först. Håller man borta konstgjorda(odlade fiskar) individer så löser älven det på bästa sätt själv utan våran inblandning.

 

Sjösystemet verkar vara väldigt sårbart. Borde styras med hårdare händer. Ansvarig borde följa reproduktionen av vattendrag.

 

Din fråga om vad som är mest gynnsamt?

Den har du ju svaret på själv, så vad vill du att folk skall säga dig?

Är du intresserad av att debattera?

En fiskart i en sjö mår ju givetvis bäst av att fiskar finns i alla storlekar så att alla kan äta sin typ av mat så att maten räcker åt alla storlekar.

 

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago Niclax sa:

Jag förstår din poäng men den är riktad mot sjösystem som du nämner.

Jag talar för havsvandrade fisk i älvsystem och åar. Finns inga tusenbröder där då fisken äter upp sig i havet. Lekbottnar konkureras mellan individer och de största går i regel först. Håller man borta konstgjorda(odlade fiskar) individer så löser älven det på bästa sätt själv utan våran inblandning.

 

Sjösystemet verkar vara väldigt sårbart. Borde styras med hårdare händer. Ansvarig borde följa reproduktionen av vattendrag.

 

Din fråga om vad som är mest gynnsamt?

Den har du ju svaret på själv, så vad vill du att folk skall säga dig?

Är du intresserad av att debattera?

En fiskart i en sjö mår ju givetvis bäst av att fiskar finns i alla storlekar så att alla kan äta sin typ av mat så att maten räcker åt alla storlekar.

 

 

 

Ja, det är givetvis skillnad på havsvandrande bestånd, där tror jag oxå saker är mer "självreglerande".

Det är sant, jag tror själv mer på maximimått än fönsteruttag, men är alltid beredd att byta åsikt om någon kan övertyga mig, och tänkte kanske det var någon fakta/argument som folk här sitter inne med som jag inte hade hört innan...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Av det lilla jag vet så står jag på din sida vad gäller fjällsjöar/jokkar.

maximimått låter som det bästa för en hållbar/stark population framförallt för att undvika "tusenbröder".

Edited by Niclax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intressant diskussion som somnade in. Man kanske ska skilja på lax/havsöringsvatten och inre strömvatten och för det tredje sjöar och tjärnar. Jag ska bara beröra inre strömvatten.

Strömvatten och sjöar finns normalt i samma system. Strömvatten med dåliga bestånd verkar i sin tur vara det på grund av att dammanläggningar eller andra vandringshinder förhindrar migration mellan sjö och ström. Voxnan brukar anges som en älv som har dåligt med större fisk och det hävdas förmodligen med rätta att det beror på att det inte finns några sjöar i den övre delen. Är vi inte ofta benägna att skylla dålig fiskebestånd på fisketrycket när det egentligen är miljöpåverkan som är orsaken? Därmed inte sagt att man inte bör ha fångstregler och också se till att de efterlevs.

Mitt favoritströmvatten i Jämtland där fuskas det rejält och fvo ser igenom fingrarna med minimimått, maskmete etc, etc. Ändå finns det gott om fisk av alla storlekar. Orsaken är tror jag en omfattande insektsproduktion som gör att öring vandrar in från sjön för att förse sig.

Som diskussionen antydde kan man misstänka att FVO ibland höftat till reglerna. I Ljungan har man fönsteruttag på 30-40 cm på harr efter att tidigare ha haft minimimått 35 cm. Det kan låta logiskt eftersom harren anses leka vid omkring 28 cm. Men i Mellanljusnan har man fönsteruttag på 25-30 cm. Leker fisken där vid mindre storlek? I några åar söder därom får man i stället behålla en under 35 cm och en över 45 cm. Det senare är det närmaste jag har sett att tillåta att bonka ihjäl småfisk. Kanske ska man i stället ha att man får bara behålla en fisk per fiskekort oavsett storlek, den varianten har hag faktiskt inte sett.

Catch and release verkar attrahera en del flugfiskare som förväntar sig ökade möjligheter att fånga större fisk. Själv tror jag att ju fler som får tillfälle att ta del av vilken superb matfisk som öring och harr utgör kan få fler att vilja slå ett slag för bättre vattenmiljöer inklusive andra än flugfiskare. Eller ska man se catch and release som en tillfällig åtgärd eftersom utmaningen är för stor att få bort vandringshinder och förbättra vattenbiotoperna?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Catch and release i stor grad är nog ett krav för vi ska kunna ha nån fisk kvar att fiska på många ställen med tanke på vilket fisketryck det är i vissa vatten. Tror sportfiskare ändå brinner för våra fiskar. Men i vatten med stor produktion kan man såklart behålla en del av överflödet.

Angående ursprungliga frågan så såg jag i nya Zeeland rekommenderade deras myndighet att man dödade all små fisk i visa vatten baserat på dykinvteringar. Troligtvis skapar detta utrymme för visa individer att växa sig större. Dock måste man ha koll på miljön för kunna fatta dessa beslut. Skulle man göra samma i en lekå som mynnar i havet eller större sjö så kommer man med största sannolikhet få färre stora individer. Men i en å med begränsad föda och ej vandrade fisk så blir det en annan sak. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×
×
  • Create New...