Jump to content

Lax och fågeldöden


kockin

Recommended Posts

https://www.svtplay.se/video/19818464/lokala-nyheter-vasternorrland/svt-nyheter-vasternorrland-26-okt-21-25?start=auto0

Forskare varnar: ”Vi står inför en kollaps för många arter”

Publicerad 26 oktober 2018

Fiskdöden i Ljungan och andra älvar är toppen på ett isberg. Det menar forskare vid Stockholms universitet som kan visa ett samband med fågeldöd och påverkan på många andra arter runt jorden. Forskarna misstänker att luftföroreningar kan vara orsaken och varnar för en hotande kollaps.

Forskarna på Stockholms universitet ser ett tydligt samband mellan fiskdöden i många Östersjöälvar och den kraftiga nedgången för en rad sjöfågelarter Östersjöområdet och Bottniska viken. Det handlar bland annat om ejder och olika dykänder. Man har även sett påverkan på så skilda arter som blåmusslor och älgar. Djursjukdomarna är en effekt där den gemensamma nämnaren med stor sannolikhet är brist på vitamin B1 som även kallas tiamin.

– Vi har bevisat att många arter har brist på tiamin, säger Lennart Balk som lett studien vid Stockholms universitet.

Upptäcktes på 70-talet

Redan på 70-talet upptäcktes sjukdomar hos den odlade laxen i Bergeforsens laxodling vid Indalsälven, sjukdomarna M 74 och UDN konstaterades hos fisken. Sedan dess har sjukdomsutbrotten fortsatt i många åar och älvar, vissa år har de försvunnit för att sedan återkomma på ett oregelbundet sätt.

Inledningsvis förstod man inte vad som orsakade sjukdomarna men på 90-talet upptäckte man att laxen som insjuknade i M 74 hade brist på tiamin. Nu menar forskarna att tiaminbrist är orsaken till att fisken även drabbas av en rad andra sjukdomar.

– UDN, M 74, svampangrepp och andra sjukdomar är en sekundär effekt som uppstår när immunförsvaret blir nedsatt, vilket uppstår vid tiaminbrist, förklarar Lennart Balk.

Total kollaps

Tidigare insjuknade fisken oftast efter leken men de senaste åren har utbrotten skett allt tidigare vilket antagligen påverkat reproduktionen i flera vildlaxbestånd. I Ljungan saknas de två senaste generationerna av laxungar. Efter det senaste sjukdomsutbrottet riskerar även årets lek att slås ut och älvens vildlax anses vara hotad, men Lennart Balk poängterar att den situation vi står inför är betydligt mera allvarlig än så.

– Vi står inför risken för en kollaps av hela populationer bland många arter, säger han och pekar på att liknande sjukdomsutbrott som de i Östersjöområdet även har observerats i bland annat Nordamerika.

Forskningsresultaten från Stockholms universitet redovisades nyligen i PNAS, en publikation från den amerikanska vetenskapsakademien.

Över hela världen

Nu misstänker forskarna att det i bakgrunden är luftföroreningar som orsakar tiaminbristen hos ett stort antal djurarter och man ser problemen på många håll i världen, såväl hos fiskar i Alaska som alligatorer i Florida.

I det här skedet tror man inte att människor direkt hotas av tiaminbristen i naturen eftersom vi tillsätter vitamin B1 i vissa livsmedel och i fångenskap kan till exempel fisk medicineras medan de vilda arterna slås ut. Samtidigt kan man i nuläget inte bedöma vad situationen innebär på sikt.

Edited by kockin
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Prata nyss med radion och Cristian christian.stroberg@sverigesradio.se han har full koll på att laxen fått tiamin i vattenfalls anläggningar och då faller allt arbete runt laxen som ett korthus, sva hav medmera är på mycket tunna isar. Christian har nyligt pratat med miljöministern som bifinner sig i Österrike. Så det kommer mera..vi är pg och det känns som en viktig del seger...

Link to comment
Share on other sites

westrin_ryter_start-705x529.jpg

Gunnar Westrin manar till aktion kring Östersjön.

Källa:https://www.fiskejournalen.se/westrin-om-eko-kollapsen-vi-maste-paverka-politikerna/

 

Nu slår forskare larm om att vi kan stå inför en ekologisk kollaps, där många arter kan drabbas väldigt hårt. Orsaken anges vara luftföroreningar och tiaminbrist, alltså vitamin B.

Det är forskare vid Stockholms universitet som drar de sorgliga slutsatserna i en intervju med SVT. Fiskejournalen har i ett flertal artiklar rapporterat om döda och sjuka fiskar i samband med höstens lek, och forskarna menar att detta bara kan vara toppen på ett isberg. De kan också visa ett samband med fågeldöd och påverkan på många andra arter runt jorden. Djursjukdomarna är en effekt där den gemensamma nämnaren med stor sannolikhet är brist på vitamin B1 som även kallas tiamin.

– Vi har bevisat att många arter har brist på tiamin. UDN, M 74, svampangrepp och andra sjukdomar är en sekundär effekt som uppstår när immunförsvaret blir nedsatt, vilket uppstår vid tiaminbrist, säger Lennart Balk som lett studien vid Stockholms universitet till SVT.

– Vi står inför risken för en kollaps av hela populationer bland många arter, säger han och pekar på att liknande sjukdomsutbrott som de i Östersjöområdet även har observerats i bland annat Nordamerika.

Forskningsresultaten från Stockholms universitet redovisades nyligen i PNAS, en publikation från den amerikanska vetenskapsakademien, och de misstänker att det är luftföroreningar som orsakar tiaminbristen hos ett stort antal djurarter och man ser problemen på många håll i världen.

Gunnar Westrin, författare och ekolog i Råneå, säger att vi kollektivt måste ta krafttag kring orsakerna nu.

– Eftersom Tiamin (B1) finns företrädesvis i kiselalgerna, organismer som står för nästan hälften av fotosyntesen i Östersjökomplexet, är det naturligtvis ytterst oroande med brist på tiamin.  Kollektivt och politiskt måste vi ta oss an Östersjöns miljöproblem och stenhårt påverka politikerna. Om fotosyntesen krånglar ligger vi pyrt till på sikt, säger han till Fiskejournalen.

Se hela TV-inslaget här:

Link to comment
Share on other sites

Kenneth Hans Karlsson har delat en länk
 
21 tim

Möte i Gunnarsbyn
RÅNEÅ Tiamin-viktigt möte. 
Århundrades viktigaste miljöfråga? "Ett för allt liv nödvändigt vitamin saknas. Norra halvklotet är särskilt drabbat. Laxen, sjöfåglar och andra djur kring Östersjön är påverkade. Älgen är borta från vissa delstater i USA. Kan våra älgar påverkas? KOM PÅ EN FÖRELÄSNING I GUNNARSBYNS FOLKETS HUS. TORSDAG 8 NOVEMBER KLOCKAN 19.00. Professor Lennart Balk, Stockholms universitet, föreläser om; "BRIST PÅ B1-VITAMINET TIAMIN" FIKA!!! Degerselsbygdens Samfällighetsförening.

Det som är skrämmande gällande just B1 Tiamin är att det bl a finns i kiselalgerna, som i sin tur nyttjar fotosyntesen för att bland annat skapa syre. Före mig känns tiaminbristen som en "farlig slutprodukt" i vårt storskaliga industrisamhälle. Med andra ord, föreläsniingen är viktig. Kom till Gunnarsbyn. gunnar@westrin.se

safe_image.php?d=AQBlIIaXnb4MhN21&w=540&
Link to comment
Share on other sites

Forskare varnar! 
Del 1

https://www.facebook.com/groups/253945969895/permalink/10158352582974896/

Del 2
https://www.facebook.com/groups/253945969895/permalink/10158352701214896/

Nu klarnar molnen och ett helhetsgrepp kan på så sätt växa fram. Vi på savethebaltic har tagit beslut på att jobba med detta ämne i 5 år de har gått halva tiden och gruppen är idag 6000 drygt. De är hög tid att ni stöder vår verksamhet ekonomiskt och skapar tillsammans med oss den nödvändiga oppenion som behövs. 

Gå med här:https://www.facebook.com/groups/253945969895/

Bli medlem här:https://wp.me/p2eAkp-2Ki

Dela våra inlägg:

Link to comment
Share on other sites

Degerselsbygdens Samfällighetsförening bjöd in Professor Lennart Balk från Stockholms Universitet. Han föreläste om Tiaminbristen i ekosystemen i Gunnarsbyns Folkets Hus. Det är en konstaterad brist i vår natur. Ett livsnödvändigt ämne som rent av saknas eller finns i för liten omfattning i det ekologiska systemet. Det handlar om vitamin B1 eller Tiamin. De studier som Balk och hans team har presenterat bekräftas av andra forskarteam och har dessutom publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Länk: http://www.pnas.org/content/115/42/10532 I artikeln citeras professor Balk: “We found that thiamine deficiency is much more widespread and severe than previously thought.”. Det betyder ungefär: Vi fann att Tiaminbristen är mycket mer spridd och allvarligare än vi tidigare trott.

Tiaminbristen drabbar fiskevårdens Formel 1, laxen. Professor Balk hade självklart med detta faktum i sitt anförande. Trots att vi styrelsen kände till en del innan så tror jag att många av oss var rejält tagna efteråt. Det drabbar ALLA djur och det drabbar växter. Bilder på drabbade älgar, ejdrar och fiskar skakade om. Älgar i Blekinge och Mellansverige. Ejdrar och fiskar i Östersjön. I Nordamerika saknas älgen i flera delstater. Detta är endast ett axplock ur en näst intill fasansfull verklighet. Kan detta innebära slutet för många arter? Ligger det bakom den nu pågående minskningen av arter i våra ekosystem?

Massor av frågor snurrar runt. Vad är det som stör Tiaminet i ekosystemen? Hur kan vi bidra till att det kan åtgärdas? Går det att göra något åt det? Det vi absolut måste och dessutom enkelt kan göra är att skapa en medvetenhet. Kunskap hos allmänhet, media och beslutsfattare. Diskussioner på arbetsplatser, vid middagsbordet samt sociala medier.

lax123.jpg?w=3872&h=2592

I nuläget saknas resurser för att Balk och hans forskningsteam ska kunna slutföra sitt arbete. Det vill säga att det behövs pengar. Hittills har finansieringen skett med privata sponsorer. Det handlar om ungefär 30 miljoner kronor. För att knyta ihop säcken saknas det fortfarande någonstans i den storleksordningen. Jag kan tycka att dessa medel borde kunna satsas från aktuella myndigheter. Det handlar naturligtvis om prioriteringar. Inte kan det väl bero på kompetensbrist? För min del förstår jag då inte hur man kan prioritera bort den här frågan. SVA, Länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten för att nämna några aktuella myndigheter som inte verkar tycka att detta är värt mödan. Eller vad det kan vara som utgör ett hinder för att ta tag i frågan. Omfördelning från restaureringsprojekt skulle kunna vara ett gångbart alternativ. Utan fisk behöver vi ju inte några nya lekbottnar.

Vi som deltog på mötet i Gunnarsbyn undrar vad som händer nu. Är det inte dags att agera? Forskarna har klarlagt att Tiaminet saknas i ekosystemet. Frågan varför är hittills inte besvarad. På en direkt fråga svarade Professor Balk att det finns hypoteser om orsaken. Forskningsteamet vill inte offentliggöra dessa förrän forskningsstudierna är kompletta. Det känns som att det är angeläget. Vi från Degerselsbygdens Samfällighetsförening uppmanar därför berörda myndigheter att agera. I dagsläget satsas myndighetsresurser på synbarligen sekundäreffekter när det gäller laxen. Såsom svampinfektioner. Släpp eventuell prestige! Låt verkligheten utgöra underlag för den fortsatta hanteringen! Det gäller såväl lax- som artdöd.

Urban Sandberg

Forskare varnar!
Del 1

https://www.facebook.com/groups/253945969895/permalink/10158352582974896/

 
 
Edited by kockin
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

'Laxdöden gör mig förbannad"

 

FISKEKRÖNIKA Lennart Balk, professor i biokemisk toxikologi vid Stockholms universitet, gästade Gunnarsbyn i början på november. Tiaminbrist och laxdöd stod bland annat på agendan. Jag kan villigt erkänna att jag var både ledsen och förbannad när jag senare styrde hemåt i den mörka förvinternatten.

Gunnar Westrin

12:56 | 2018-11-27

Vi har under många år uppmärksammat och debatterat den grasserande laxdöden i många av våra vattendrag. Diskussioner har förts om allt från svampangrepp till industriella utsläpp, från felkrokade fiskar till genetiska problem. Nu vet vi att roten till det onda är brist på vitaminet tiamin, även kallad B1. Defekten har konstaterats, även om framstående forskare som Lennart Balk med arbetsstab ännu inte vet den direkta orsaken till bortfallet av det livsviktiga vitaminet. Däremot kan konstateras att Balks forskning har visat att tiaminbristen grasserar hos land- och vattenorganismer och även bland kolorofyllbärare som träd och växter. Molekylen tiamin är ett av 13 vitaminer som vi behöver få i oss via kosten. Kroppen har svårt att lagra tiamin och därför måste vi ständigt tillföra ämnet. Det finns gott om det i till exempel kött och bönor och i Sverige berikas även spannmål.

Skrämmande är därför den tiaminbrist som har uppdagats hos exempelvis laxen. Några av de första iakttagelserna gjordes på fiskodlingen i Stornorrfors i Umeåälven 1974. Sjukdomsbilden var framför allt döende laxhonor och att det mesta av äggen/embryot dog. Eftersom forskarna inte riktigt visste vad det var frågan om, döptes tragedin till M-74.

En annan fisksjukdom som har diskuterats är UDN (Ulcerös Dermal Nekros). Forskare anser det vara en sjukdom, ett tillstånd som har beskrivits från England för mer än 100 år sedan. De första riktigt stora utbrotten i vårt land av UDN skedde så sent som på 1970-talet. Ett minne från den tiden var en rapport som berättade att angreppen kom efter en större muddring av hamnarna kring Sundsvall. Fiskarna får större rodnader på kroppen, framför allt kring huvudet, fläckar som sedan blir svampangripna. På så sätt kan man säga att svampangreppen blir sekundära, en följd av själva UDN-sjukan. Den sjukdomsbilden liknar fiskar som är angripna av M-74, eftersom svampangreppen ser likartade ut. Varmare vatten sprider svamparna snabbare, som sommaren 2018.

Artikelbild

BILD: Gunnar Westrin | SORG. Tyvärr en allt vanligare syn. Balk söker svaret. Foto; Urban Kumpola.

Enligt Balk och många andra forskare globalt, har tiaminbristen accelererat genom åren. Oftast börjar processen med att organismen tappar fett. För laxens del betyder det att fisken blir mer orkeslös och att tiaminet, som kroppen i sig skulle behöva, har transporterats till äggen.

Generellt sätt ser ”sjukdomsbilden” likartad ut oavsett om det handlar om laxar, älgar, ålar, andfåglar med flera organismer; Metabolismen (ämnesomsättningen) störs kraftigt, med bland annat minnessänkningar och syn- och hörselförändringar.

Balans- och orienteringsförmågan kan slås ut, fåglar och fiskar och däggdjur, som älgar, hittar inte målet för resan.

Immunförsvaret bryts ner, vilket hos fiskar bland annat kan ge svulstiga svampangrepp. Andningen blir ansträngd och kroppstemperaturen kommer att variera med förlamningar och överdödlighet som följd. För biokemisten är dessa tillstånd självklara anledningar till bristen på vitaminet B1 (tiamin). Tilläggas kan att i USA finns idag delstater som helt har förlorat älgstammarna, vilket enligt vetenskapsmännen beror på just tiaminbristen. Inom forskarskråen anser man att ovan berättade inte är en sjukdom i sig utan en allvarlig brist, möjligtvis att man skulle kunna kalla företeelsen för en ”bristsjukdom”. Idag vet vi att bristsjuka laxhonor kan behandlas med ett tiaminbad och bli friska. Det säger något om hur viktigt tiaminet är.

Artikelbild

BILD: Gunnar Westrin | KUNNIG DUO. Fiskeguiden och laxfiskeexperten Bert-Erik Vestermark och professor Lennart Balk (höger) i gott samspråk.

Vi har genom åren diskuterat hur vi ska komma till rätta med överfisket av torsk, framför allt inom Östersjökomplexet. Naturligtvis har vi människor som vanligt roffat åt oss, utan vidare tanke på kommande år och generationers välmående. Balk menar att här har vi missat något väsentligt, nämligen hur torsken har det med bland annat reproduktionsförmågan och trivseln i havsmiljöerna. Enligt de tester som har gjorts har torsken som organism tappat betydligt mer tiamin än laxen. Metabolismen är hårt drabbad, vilket bland annat visar sig på småväxtheten.

I nuläget saktas framför allt ekonomiska resurser för att Balk och hans forskningsteam ska kunna slutföra sitt arbete, där det viktigaste målet naturligtvis är att hitta källan till tiaminbristen. Frågan kvarstår om vi har råd att inte ha råd med detta?

FAKTA

Tack till

Tack till professor Lennart Balk, till Degerselsbygdens Samfällighetsförening som arrangerade mötet i Gunnarsbyn och till Save the Baltic Salmon.

www.ranealven.se

www.savethebaltic.worldpress.com

FB_IMG_1543365268902.jpg

Edited by kockin
Link to comment
Share on other sites

Varför ställer man sig frågande? 

Varför är det sådant motstånd mot faktabaserad forskning som utom allt tvivel fastslagit vetenskapliga fakta att våra fiskar fåglar och däggdjur dör av en vitaminbrist. 

Varför ger man i vattenfall fisken tiaminbehandling av kompensations odlad lax och havsöring? detta har man gjort redan i ex antal år allt sedan Fits Simon fastslog den bakomvarande effekten till den död vi såg i vattenkraftens kompensations odlingar. Om vi leker med tanken att vi ej haft vattenkraften,! då skulle vi än idag inte förstått varför våra djur dör där ute,,,så illa är detta.. att det sen är massor av ifrågasättande myndigheter, personer utan kemisk bakgrund gör ju inte sakfrågan bättre. Lägg till att vi allt sedan 60 talet behandlat vetemjölet med just vitamin b1 eller tiamin gör ju att vi människor i största utsträckning ej känner till detta fenomen.

Det finns mänskliga åkommer i form av beri beri samt en rad olika sjukdoms bilder, här inuder kan du läsa mer om detta fenomen.

https://www.nature.com/articles/srep38821

https://www.aces.su.se/staff/lennart-balk/

https://www.nature.com/articles/s41598-017-13884-1

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X14001271?via%3Dihub

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00244-013-9974-5

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication Reports/Techniques in Marine Environmental Sciences (TIMES)/times60/TIMES 60.pdf

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Fallbeskrivning/2016/01/Tiaminbrist-orsakade-laktacidos-hos-patient-med-malnutrition/

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

SVT Rapport, desinformerar befolkningen angående mycket viktiga miljöfrågor Inskickad till SvT. Kl 9.50 15 februari För några timmar sedan gick SVT rapport ut med informationen att blåmusslor och även ejder minskar kraftigt utmed vissa av våra kuster. Istället för att hänvisa till väletablerad vetenskaplig kunskap, publicerad 2009, 2016 och 2017 inom området i högt rankade vetenskapliga tidsskrifter, som tydligt påvisar att det är tiaminbrist (vitamin B1), så inbjuder nyhetssändningen till en gissningslek bland biologer utan att ta hänsyn till den befintliga vetenskapliga litteraturen. Detta förhållningssätt till fakta och kunskap är djupt stötande. Att utan vetenskapligt underlag börja gissa om ”naturliga cycler”, ”klimatförändringar”, ”konkurens av invasiva arter” för att sist nämna tiaminbristen utan att konstatera att just den är vetenskapligt påvisat utefter stora delar av den Svenska kusten, med metoder som är internationellt vetenskapligt accepterade, är ej sakligt eller objektivt. Att dessutom avslutningsvis föra fram att denna minskning av blåmusslan skulle kunna vara ett ”friskhetstecken” för vår miljö, är att kraftigt vilseleda allmänheten om tillståndet i vår yttre miljö. Att miljöjournalistiken har devalverats kraftigt under senare år (förutom klimat frågorna då), med alarmerande brist på kunskap inom kemi och biokemi i vår yttre miljö är ett välkänt faktum, men nya bottennivåer kan uppenbarligen uppvisas. https://doi.org/10.1073/pnas.0902903106 https://www.nature.com/articles/srep38821r https://www.nature.com/articles/s41598-017-13884-1

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dessinformerade nyheter som rapport går ut med! De gör situationen för våra blåmusslor och ejdern oerhört svårare att komma ut med de som verkligen ligger till grund för dess försvinnande. Detta gott folk hotar demokratin i Sverige då vetenskapen fastslagit detta i flera vetenskapligt granskade forskningar. Frågan är om de går att polisanmäla rapport att dom inte gör större research innan dom dessinformerar Svenska folket med gissningar. 18.10 in i sändningen. Vill ni ta del av forskningen så finns den i våra filer och här.https://savethebaltic.wordpress.com/category/tiaminbrist/

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

En bild säger mer än tusen ord! När man dessutom kan läsa raderna så borde folket vakna.

Märkligt blir det då vattenfall behandlar fisken med tiamin och har gjort det under många år redan. Man massmedicinerar ynglen och nu på prov i Vindelälven även adulta honor och hanar. Så när Sva kommer med sina utredningar om svamp virus och bakterier så är det ren nonsens. När dessutom forskningen ska ta ett biopsin från lever eller något annat organ så krävs det ett speciellt tillstånd som kostar forskningen 5000 kronor. Visst lever vi en märklig värld?

FB_IMG_1552256088047.jpg

FB_IMG_1552256074534.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...
On 3/21/2019 at 1:41 PM, Ismo said:

Att döden! skulle bero på ev. laxfällor + annat fångstredskap köper jag ALDRIG. Minns en Lax som togs i gränsälven engång.med en rostfri krok...i svaljet!...DEN SKULLE UPP Å LEKA!

Tror personligen på svaga gener i Laxen...när har den fått vara vild?...i generationer.?

 

 

Jag tror( märkväl tror)..att allt beror naturligtvis på oss människor...sällan vi har haft rätt i Naturen. Miljögifter?..NATURLIGTVIS....gifter utarmar det ena å det andra...förr lr. senare.

Märkligt utspel av Hav som står som undertecknad forskare , anmäl märkligt är hänvisad etablerad forskning som motsvarar 85 års forskning av 21 av ettablisamangets etablerade granskade artiklar. Som visar tydligt en vitaminbrist.  Balk sneglade på siffrorna och peka med hela handen se här hur tydligt som helst..när hav sedermera använder universitetens loggor och en annan myndighet speglar bara myndighetsmissbruk i den högre skolan. Men fortsätt ni och restaurerara leklokaler och lös in mera fällor så ska vi se om några år om vem som hade rätt..jag vet vad framtiden har att ge och de är de vi ser i litauen och i en del Scotska älvar. Tömma älvar med varken smolt eller vuxen fisk. I Litauen är de så illa tom att hanarna dör..förvånande förbannade?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
On 3/21/2019 at 1:41 PM, Ismo said:

Den vilda laxen öringen och andra sötvatten lekande arter, är allvarligt utrotningshotade. De enda vi idag skyddar är de lax och öring som är födda i kompensations odlingar. Övrig fisk offras till sitt öde i en mycket plågsam död med följd av allvarliga hjärnskador, utslaget imunförsvar som gör att fisken blir mottaglig alla typer av virus bakterier svamp och udn. Detta sker i stora delar i världen och de man gör idag är konstgjord andning med behandling av sjuk fisk och avkomma. Detta gör vattenfall pga de vattendommar vi har i de utbyggda älvarna. Om den behandling upphör så skulle vi inte ha någon fisk kvar, åtminstone hade vi haft ett stark reducerat antal. Behandlingen görs med b1 eller tiamin, på adulta honor ger man de i svalget och nykläckta larver badar man dom i tiaminlösning. Utan detta så blir vattenfall åtalskyldiga för att dom ej fyller sina utsättningsmål. De här leder till att de älvar som ej har kompensation är helt utan räddning. Så vad framtiden har i sitt sköte ligger i våra forskares händer att lösa b vitaminbristen. Gör man inte de så kommer vi se fler älvar med 0 resultat likt Vindelälven Där man i fjolårets el fiske fann endast 2 st 01 av lax smolt på 28 leklokaler. De här är den framtid vi går till mötes. Tyvärr är våra veterinärer ej utbildade inom kemi och de gör att de inte förstår vad som sker i våra vatten . Man fastställer upp till 500 sjukdomsbilder, allt beroende på att de har inget imunförsvar. Detta gör att de som nu sker i Norge Skottland Västkusten samt delar av Litauen och övriga Sverige står helt utan förståelse för de som sker. Lägg till fågel blåmusslor Torsk Ål och ca 30 fågelarter och däggdjur som är utan hjälp. Hade detta skett hos oss hade vi löst det som man gjorde med Berberi, missbildade barn död och andra åkommer var de man såg hos oss människor. De är det gröna som producerar tiaminet i växtväven i hav vatten och på land. Av denna anledning behövs du som medlem i save the baltic vi är den enda förening i världen som har med oss unik forskning som är avgörande för vår fauna och framtid världen över. Gå med här..dela inlägget. Tack för ditt bidrag.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Katastrof enligt forskningen om tiaminbristen. Arbetet är berömvärt med restaureringen ...de finns hopp. Bra film.. Att påstå att man inte vet är fatalt misstag då vattenfall tagit beslut om att behandla alla sina kompensations odlingar med tiamin. De undersökningar som är gjorda är inte efter de man refererar till nämligen Lennart Balk forskning. För lite tiamin nmol gram per kg fisk är rätt. Inte heller Slu internationella övervakning håller måttet. Man utgår från bristande kunskap från Finland. Varför är då frågan de man påstår i filmen är nonsens och skulle man göra så i Usa och Canada där man sen 90 talet behandlat laxen med tiamin. För dåligt och för lite kompetens inom ramen för de man håller på med.Varför ens referera till den forskning i världen som kommit längst och inte ta med Stockholms universitet forskning hela vägen, jag och vi anser att ni gör graverande fel. Troligtvis ej reparerbara. https://www.facebook.com/vindelalvsfiske/videos/2301952283225048/

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hej Daniel Holmquist !

 

Med förvåning såg jag din relativt korta film angående problemen med restaureringen av Vindelälvens vattendrag häromdagen, och de nu (?) observerade problemen för laxens reproduktion trots dessa, ofta mycket kostsamma, insatser som du arbetar med. Lyssnade även på ditt föredrag på fiskmässan i Stockholm, Älvsjö för nu drygt två år sedan, med samma ämne.

 

Bakgrunden till att vi aldrig kommer få en regelbunden lyckad lek/reproduktion hos laxen är att den drabbas av tiaminbrist (vitamin B1) i ett mycket tydligt episodiskt mönster, som har hållit på i många år nu. Faktum är att tiaminbristen har upprepats på detta sätt under så många år, så vi riskerar nu uppenbart att för all framtid förstöra laxens unika genetiska egenskap för de respektive laxförande älvarna. En art tål helt enkelt inte att pressas genom en så kallad ”genetisk flaskhals” i den här utsträckningen regelbundet.

 

Att förneka den kemiska och biokemiska störningen som tiaminbristen utgör hos laxen är absolut ingen lämplig väg att gå, ty det kommer högst sannolikt att leda till dess utrotning/försvinnande med tiden. Vi ser det tydligt hos ett antal andra arter, mer än 30 olika idag, som vi också vet är drabbade, eftersom de är undersökta kemiskt och biokemiskt för deras tiaminstatus. Trots detta så är det många som inte kan ta till sig den vetenskapliga informationen som vi har om denna störning i miljön idag. Det beror nog på flera saker, en är dock att det rör sig om en brist, och inte en förgiftning/kontaminering i miljön som vi nu har lärt oss att vi åtminstone bör försöka undvika. Vidare uppfattades tiaminbristen, när den upptäcktes under mitten på 90-talet, som en reproduktions-sjukdom, enbart. Nu vet vi att det bara var ”toppen på isberget”, ty hela laxens samtliga nödvändiga livsfunktioner slås ut i samband med tiaminbristen. Genom detta vet vi också att de nivåer för att avkomman inte skall dö direkt (på ägg eller larvstadiet) är alldeles för låga och därmed ofullständiga för att laxen skall klara sig på sikt. (Tidigare kallades det M74 och är på många sätt en felaktig beskrivning av bristsjukdomen, se vetenskaplig litteratur bifogad; Balk et al.2016. Sedan den direkta dödligheten vid kompensationsodlingarna på 90-talet konstaterades att ligga vid 0.54-3.9 nmol/gram ägg så vet vi nu att koncentrationerna i äggen måste vara mycket högre för att producera frisk och livskraftig avkomma. J.D Fitzsimons konstaterade att laxlarverna inte ens kan växa naturligt vid koncentrationer under 8.3 nmol/gram ägg, vidare studier har visat att det troligtvis behövs minst 17-19 nmol tiamin/gram lax-ägg, för att producera frisk avkomma. [Balk et al. 2016, och referenser däri])

 

Faktum är att vi nu gör om samma fel i samhället som vi gjorde tidigare (dock nu med mycket mer allvarliga konsekvenser för vår yttre miljö), typ på tidigt 60-tal, dvs. vi började förstå att kemikalier inte bara orsakade direkt död, utan vi fick också upp ögonen för såkallade subletala skador (”icke direkt dödande skador”), dvs kemikalier framkallade effekter som leder till allvarliga biologiska effekter med tiden, såsom immunsystemskador, hormonstörningar, cancer m.m. m.m..  Exakt samma sak är det med tiaminbristen, den framkallar ett mycket stort antal effekter hos fiskarna som med tiden dödar dom i denna bristsjukdom, förutom den direkta dödligheten på avkomman som man kan se vid kompensationsodlingarna där man inte behandlar med tiamn.

 

Mot slutet på filmen säger du att det nu är viktigt att  ”gå till botten med vad det här egentligen är”,   här håller jag verkligen med dig att det just är det som måste göras. Det finns nu hundratals vetenskapliga artiklar som har påvisat tiaminbristen i laxfiskar, det finns tusentals artiklar som har publicerats de senaste 50 åren om vad tiamin och tiaminbrist innebär för olika djur. Det som omedelbart behövs göras nu är att fokusera på undersökningar som kan resultera i att vi förstår mekanismen och ansvarig(a) substans(er) som orsakar dessa mycket allvarliga störningar i vår miljö. Det är först då vi eventuellt får ”verktyget” som kan användas för att förhindra denna tiaminbrist i vår miljö.

 

Och det är ju som du själv säger, allt övrigt arbete när det gäller restaurering av Vindelälven, och även andra vattendrag, blir ju delvis meningslöst.

 

Med detta e-mail sänder jag över ett antal av våra vetenskapliga artiklar (peer review) som just påvisar det som jag skrivit om ovan.

 

1.Havet.pdf är en sammanfattande populärvetenskaplig artikel om tiamin och tiaminbrist.

Sedan följer ett antal vetenskapliga artiklar 2.-5.

Slutligen får du några arbeten om tiamin och tiaminbrist som presenterades förra månaden i USA, vid PRIMO20 mötet. (from PRIMO20.pdf)

 

 

Med vänliga Hälsningar Styrelsen för savethebaltic 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.×
×
 • Create New...