Jump to content

Recommended Posts

  • 5 months later...

https://savethebaltic.wordpress.com/2017/09/28/krav-pa-sanering-efter-fiskodlingarna-vid-hoga-kusten/

 

”Till kommunalråden i Örnsköldsvik och Kramfors kommuner

Bästa Glenn Nordlund och Jan Sahlén!

Föreningen Rädda Höga Kusten nådde ett viktigt delmål i och med domslutet 170313 från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Några veckor senare tog styrelsen för RHK beslutet att vår verksamhet ska fortsätta ytterligare i tre år för att övervaka den nödvändiga saneringen av våra mer än 100 km allvarligt övergödda stränder i den centrala delen av Höga Kusten.

Link to comment
Share on other sites

Hej alla!

 

I avvaktan på måndag morgon passar jag på att för kännedom skicka er detta utskick till alla politiska partier i Kramfors/Övik. Vårt startdokument ska bifogas följebrevet före utskick.

 

Sedan behövs bara några rader när jag fortsätter med att offentliggöra detta för TÅ/ÖA. Det är för långt för att passa som insändare, som artikel tar de knappast in det i nuvarande skick här. men som en allmän information eller underlag för en intervju kan det kanske duga? Vi får se! Det ska bli intressant att notera responsen hos både de politiska partierna och hos media. Eventuellt kan det delges P4 Västernorrland?

 

Har Du synpunkter är det bara att mejla eller telefonera!

 

Såg med egna ögon algblomningen i Mjältösundet i dag. Min syster Britt gick ut i vattnet en och en halv meter och fyllde en halv plasthink. En äcklig halvtjock sörja som hämtad från en gammaldags gödselstad på 50-talet... Hennes stövlar behövde en ordentlig rengöring.  Avstånd till den dubblade fiskodlingen i norra delen av Mjältösundet minst en kilometer...

 

Britt skickar förhoppningsvis in provet till Siv Sundström...

 

Hälsningar!/Ne

 

 

Bästa företrädare för alla politiska partier i kommunerna Kramfors och Örnsköldsvik! 

 

Medsänt dokument är redan utskickat till både kommun- och länsledning. Det ligger också ute på vår FB-sida, på Save the Baltics blogg och är utsänt till RHK:s 650 medlemmar. Vår avsikt är att under tiden fram till valet 2018 göra processen öppen för både er som partiorganisation och för era väljare. Kunskapsfältet för saneringen är omfattande och kan inte gärna delges i sin helhet. Av pedagogiska skäl måste det därför serveras i olika avsnitt! Om Du som företrädare för ditt parti inte vill ha denna planerade information under året som  följer är det bara att meddela RHK.  

 

Detta arbete att informera om sanering efter en miljöfarlig verksamhet som fiskodling i öppna kassar är lite av ett pionjärarbete! Oss veterligt är det första gången som sanering blir aktuell utifrån att vi alla har bevittnat ett trendbrott! Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har äntligen satt ner foten! Domen kom som bekant 170313 och innebär att senast 200313 ska all fiskodling utanför centrala delen av Höga Kusten vara avslutad. 

 

Från maj 2013, när RHK bildades, har vi envetet strävat för att nå fram till detta för oss nödvändiga domslut! Men vi har inte agerat ensamma! Under resans lopp har många av de stora aktörerna tillkommit! Havs- och vattenmyndigheten, Örnsköldsviks kommun, Naturskyddsföreningen både nationellt och regionalt, Save the Baltic Salmon, Sportfiskarna, Älvräddarna, Intresseföreningar, enskilda riksdagsledamöter, det växande nätverket omkring RHK, Nätra fiskevårdsförening med flera! Dessutom många av era partiorganisationer redan före valet 2014! Ingen nämnd och ingen glömd!

 

Faktum är att MMÖD:s domslut fått en betydligt större uppmärksamhet internationellt. Bland annat därför kommer vår strategi att innebära en klart utåtriktad verksamhet. Öppna kassar och därmed krav på landbaserad fiskodling är ett mycket stort internationellt konfliktområde. Till all lycka har teknikutvecklingen de senaste åren har varit explosionsartad! Det gäller både traditionell recirkulerande teknik och det vi kallar aquaponi, alltså odling av tomater (alternativt andra grönsaker) i kombination med fiskodling. Därför finns det ett klart samband mellan den miljöfarliga näringen fiskodling i öppna kassar och den nödvändiga saneringen. Det växande intresset för miljö och hälsa kommer dessutom att få stor betydelse! Allt detta, både ros och ris, kommer att avspeglas i vår information. Men saneringen kommer att ha prioritet!

 

Som en avslutning på detta följebrev serverar därför RHK några uppmuntrande nyheter hämtade från den snabba teknikutvecklingen:

 

I Miami projekteras just nu en landbaserad laxodling på 90 000 ton. till stor del för norska pengar! Norge har nog upptäckt att amerikanarna föredrar hälsosamma och ekologiskt odlade produkter!

 

Kina har köpt den nybyggda anläggningen för 3 000 ton regnbåge, landbaserad och med recirkulerande teknik som tar till vara allt avfall, på åländska Ekerö. Orsak: De vill komma över den sofistikerade reningstekniken!

 

För kort tid sedan startade ett projekt i Småland med inriktningen att producera 20 ton tilapia. Den är en utsökt matfisk utan smak, men där ens eget kryddrecept ger den perfekta anrättningen! Där passar indienägda Mo och Domsjös fiskfoder av träråvara alldeles utmärkt! Ingen tillsats av fiskmjöl! En ordentlig förändrig av våra kostvanor och utfiskningen av världens hav kan hejdas...

 

I Trelleborg startar snart en landbaserad odling av lax på 4 000 ton. Siktet är inställt på 6 000 ton. Sveriges största - än så länge!

 

I Åre kommun projekteras en landbaserad odling på 4 000 ton röding. 

 

Världens största aquaponi är nu uppförd i Härnösand! Företaget heter Peckas Naturodlingar AB. Över 4 000 m2  inglasade. Lika stor yta byggs nästa höst. Total målsättning: Glasa in 10 ha sammanlagt i närheten av våra storstadscentra! Produktion: Regnbåge och tomater. Ett kilo tillväxt på varje fisk ger 10-12 kg tomater i ett ständigt kretslopp! Utfodring året runt innebär att regnbågen växer dubbelt så fort! Inga kemiska tillsatser! Så ekologiskt och miljövänligt som det någonsin kan bli!

 

Dessutom en liten meny av Rädda Höga Kustens insatser tiden efter MMÖD:s domslut

 

RHK gjorde en insats för marknadsföringen av Peckas Naturodlingar AB. Målet var en nyemission på 12 miljoner. Vi lade ut vår information en vecka före utsatt tid. Resultat: De fick in 18 miljoner. Överteckning 170 %. Aktien steg på kort tid med 11 %. Ett litet tecken i tiden på konsumenternas viljeinriktning!

 

RHK sammanfattade den 58 minuter långa filmen av NRK som heter Lakseeventyret. Den ger en bra sammanfattning av norsk laxodling i öppna kassar som indirekt innebär en svidande kritik av Norges näst största näringsgren. Omsättning 74 miljarder. Filmen kan ses på vår FB-sida och på Save the Baltics blogg tillsammans med vår svenska sammanfattning!

 

RHK hjälpte ett isländskt filmteam att i centrala Höga Kusten producera en timslång film avsedd för Island. Islänningarna är oroade av det norska företaget Marine Harvests planer att producera 150 000 ton lax i öppna kassar utanför delar av sin kust. De hade hört om MMÖD:s domslut och ville veta hur vi hade burit oss åt!

 

Svaret på islänningarnas fråga! 

 

Det enkla svaret är ordet: SAMARBETE!  Se listan med våra samarbetsorganisationer i tredje stycket av detta följebrev! Samma inriktning finns också i medsänt dokument! Det är bara tillsammans med er i våra kommuners politiska partier som vi kan åstadkomma ett tillfredsställande resultat med sanering efter avslutad fiskodling. Att det blir infört i era politiska program under rubrikerna hälsa och miljö borde tilltala era väljare! Utifrån att RHK gör denna process öppen skulle nog frånvaron av markering mot en föråldrad teknik för miljöfarlig verksamhet och dito om kravet på sanering väcka en viss uppmärksamhet... 

 

En uttalad viljeinriktning i både partiprogram och handling gällande miljö och hälsa är näst intill en garant för tillförsikten hos oss väljare om en livsmiljö även för framtida generationer! 

 

Med vänlig hälsning till er alla!

 

Nils-Erik Vigren för RHK

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Kan en av orsakerna till ALS finnas i cyanobakterier, som förr kallades blå-gröna alger? Och kan en bromsmedicin finnas i kosten. Det är något som forskaren Paul Cox försöker ta reda på.
Cyanobakterier bildas vid övergödning, bland annat vid fiskodlingar i öppna vatten.

– Vi har följt ett forskarteam under flera år med den här intressanta frågeställningen. Vi har vetat länge att de här blågröna algerna, eller cyanobakterierna som de heter, producerar akuta gifter som är speciellt farligt för små barn och hundar som kan dö om de får i sig dem, säger naturfilmaren Bo Landin.https://savethebaltic.wordpress.com/2017/10/29/han-soker-orsaken-bakom-als-i-algblomning/

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

https://savethebaltic.wordpress.com/2017/12/03/fisken-ruttnar-fran-huvud-och-ner/

 

Blåsning: För att säkerställa att laxens kvalitet är bäst, blåses den ut för att tömma blodkärlen. Laxen bör ligga i rinnande vatten i ca 15 minuter tills blodet är ute. Illustration från Eivind H. Natvigs fotobok Du är här nej (2014). Foto: Eivind H. Natvig / INSTITUTE

 

eivind.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 10 months later...
  • 2 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...