Jump to content

Bäver ett problem för vandrande fisk


Recommended Posts

Vi har en explosiv ökning av Bäver i de kustmynnande vattendragen i Västra Götland. 
Bäver är ju känd för att fixa ett fint tillskott på nya strukturer, död ved osv inget snack om det,  men den ställer också till det för vandrande fisk med dämmen som partiella hinder.
Inom storgöteborg är det i princip omöjligt att få tillstånd att jaga bäver, så länge den inte ställer till med problem för samhället. Resultatet kommer visa sig i en svagare havöringsstam närmaste åren.
Finns någon därute som har lösning på problemet, då jakt är uteslutet?

Link to post
Share on other sites

 

8 minutes ago Fishdoctor sa:

Vi har en explosiv ökning av Bäver i de kustmynnande vattendragen i Västra Götland. 
Bäver är ju känd för att fixa ett fint tillskott på nya strukturer, död ved osv inget snack om det,  men den ställer också till det för vandrande fisk med dämmen som partiella hinder.
Inom storgöteborg är det i princip omöjligt att få tillstånd att jaga bäver, så länge den inte ställer till med problem för samhället. Resultatet kommer visa sig i en svagare havöringsstam närmaste åren.
Finns någon därute som har lösning på problemet, då jakt är uteslutet?

Dynamit. 

Link to post
Share on other sites

Underullen fr. en Bäver är sjukt tät!..minns att jag skulle binda/band en "puppa" ..den är exakt i färgen med det material jag engång jag hade(har)..som fluga den bästa allround jag har haft/har...funkar i sjö & rinnande vatten..en Puppa!

Men trots exaktheten i färgen..så dög den EJ!..men tamejfan omöjlig att sänka..:blink:..i början,lite flyt-medel..så har en en kropp som flyter länge.

Link to post
Share on other sites

Ser inga problem med detta det är bara att riva dämmningarna men kolla först när det är okey att göra detta annars begår man jakt brott. Tror att det är okey mellan 1 juni och sista agusti.

vi har haft bäver många år i vår lokala RB sjö och det har bara varit positivt dok rev man dämmningarna ibörjan och det Hade motsatt efekt fisket vart sämre änn tidigare så min rekomendation är att vara försiktig och låta naturen ha sin gång...

Edited by heggli
Link to post
Share on other sites

Vi har extremt mycket bäver. Min erfarenhet är att de flesta dammar faktiskt är passerbara vid högvatten. Geologin och geografin här gör dock ofta att bävern gräver bohålor i banken och att vi har få av de riktigt massiva bostadsdammarna, istället gör bävern en hög men inte fullt så massiv damm nedströms där bohålan skall grävas.

Dämmen utan bohålor får markägaren lov att ta bort under sommarmånaderna utan anmälan.

Alltså inte okej att riva hyddor eller dämmen i anslutning till bohålor.

Oftast går det att öppna upp en vattenpassage i bäverdämmen innan leken. Bäst effekt har vi haft om vi använt sten i anslutning för att försvåra lagningar, rör och lådkonstruktioner funkar också. Vid höstens högvatten och höga flöden är de inte lika angelägna på att laga som under vår och sommar.

Vi har jaktlag som utger sig för att jaga bäver, men jag tror mest de pürschar dem på land som rådjur eller fånstirrar på bohålorna med mediokert resultat. Stående i vattendraget i skymningen kommer de nära nog för att tas med kniv om man hade lust/lov/mod. (tänderna är rätt imponerande på nån meters håll)

Det skall tilläggas att vi undviker rivningar in i det längsta, dels upplever vi som sagt att dämmena inte är fullständiga vandringshinder, dels är de positiva för ett varierat vattendjup, vilket innebär större stationär fisk, dels byggs det alltid nytt någon annanstans vid en fullständig utrivning.

Vi har inte havsvandrande bestånd, så det blir lite annorlunda syn på saken när vattendraget inte bara/mest är en barnkammare som kustbäckarna.

Edited by Troutman
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
10 hours ago saftjansson sa:

Om dammarna är i närhet till väg/järnväg så går det att ringa in problemet och mena på att det är en fara för infrastrukturen, det sätter ofta lite mer eld i baken på pappersfolket än lite fisk som far illa.. 

Länsstyrelsen är inte omöjlig för åtgärder som krävs för att upprätthålla ekologisk status, men de har också rätt lång erfarenhet och kanske inte tycker att alla åtgärder man vill göra är de slugaste...

Link to post
Share on other sites
3 hours ago Ismo sa:

Underullen fr. en Bäver är sjukt tät!..minns att jag skulle binda/band en "puppa" ..den är exakt i färgen med det material jag engång jag hade(har)..som fluga den bästa allround jag har haft/har...funkar i sjö & rinnande vatten..en Puppa!

Men trots exaktheten i färgen..så dög den EJ!..men tamejfan omöjlig att sänka..:blink:..i början,lite flyt-medel..så har en en kropp som flyter länge.

Du framstår annars som en som har bävervana. Har väl sett en och annan kan en tro.

Link to post
Share on other sites
8 hours ago meek sa:

i Skara ska det visst finnas ennah bäver.
som dock föredrar semlor istället för al

Det var väl hos denna bäver som bröderna Lundin rensa studion har jag för mej...

Link to post
Share on other sites
På 2017-11-10 at 19:58 Troutman sa:

Vi har extremt mycket bäver. Min erfarenhet är att de flesta dammar faktiskt är passerbara vid högvatten. Geologin och geografin här gör dock ofta att bävern gräver bohålor i banken och att vi har få av de riktigt massiva bostadsdammarna, istället gör bävern en hög men inte fullt så massiv damm nedströms där bohålan skall grävas.

Dämmen utan bohålor får markägaren lov att ta bort under sommarmånaderna utan anmälan.

Alltså inte okej att riva hyddor eller dämmen i anslutning till bohålor.

Oftast går det att öppna upp en vattenpassage i bäverdämmen innan leken. Bäst effekt har vi haft om vi använt sten i anslutning för att försvåra lagningar, rör och lådkonstruktioner funkar också. Vid höstens högvatten och höga flöden är de inte lika angelägna på att laga som under vår och sommar.

Vi har jaktlag som utger sig för att jaga bäver, men jag tror mest de pürschar dem på land som rådjur eller fånstirrar på bohålorna med mediokert resultat. Stående i vattendraget i skymningen kommer de nära nog för att tas med kniv om man hade lust/lov/mod. (tänderna är rätt imponerande på nån meters håll)

Det skall tilläggas att vi undviker rivningar in i det längsta, dels upplever vi som sagt att dämmena inte är fullständiga vandringshinder, dels är de positiva för ett varierat vattendjup, vilket innebär större stationär fisk, dels byggs det alltid nytt någon annanstans vid en fullständig utrivning.

Vi har inte havsvandrande bestånd, så det blir lite annorlunda syn på saken när vattendraget inte bara/mest är en barnkammare som kustbäckarna.

Ja bäverdammar gynnar absolut stationära bestånd, därav problemet med den vandrande. De stationära öringarna kommer givetvis uppehålla sig i dammarna, som ser ynglern som en fin måltid. Fisken kommer oftast, inte alltid, över dämmena vid hösten högvatten. Men få undersökningar visar hur mycket smolt som faktiskt når havet igen, då vi har låga nivåer under tiden smolten skall ut. Beståndet kommer inte öka. Alarna försvinner - dör och vassen tar över, temperaturen ökar, risk för predatorer, inte bara gädda utan vuxen öring. Inom Gbg kommun är det inte tillåtet att jaga bäver, rivning av dämmen endast på tillstånd av kommunen. Att öppna dämmen tillfälligt för bättre fiskpassage är ett enormt arbete.

Link to post
Share on other sites

Antagligen är det såpass skillnad på biotoperna att det inte är direkt jämförbart.

Våra yngel (0+) använder inte bäverdammar som uppväxtområde utan återfinns i mer strömmande och grunda delar av vattendraget (kan vara mkt nära, tex i direkt anslutning till utloppet av bäverdämmet, med skydd i själva dämmet) Vi har problem med att bävern avverkar träd, alla arter och storlekar. Vi har hitills dock inte haft problem med att alen dör i anslutning till dammar, även där den står i vatten. Igenväxning av vass har varit ett ökande problem de senaste 5 åren, lågt grundvatten, torka på sommaren och låga höstflöden har gjort att sediment inte sköljs bort och att låga vattennivåer blottlägger nya grundbottnar för vass och björnloka som snabbt blir öar och fast mark när andra örter tar vid. Vi har dock inte större problem med det vid bäverdammar än någon annanstans.

För nedströms vandring av smolt så rekommenderar jag som sagt att bygga in ett rör i bäverdämmet, lämna/återställa ett glest lager med plockepinn över så att inte själva röröppningen är exponerad, då blir det svårt för bävern att komma åt att täppa igen, det är inte pigga på att ta bort materiel utan försöker lösa allt med att tillföra materiel. Så länge vattendjupet inte förändras såpass mycket att bohålor/hyddöppningar påverkas så brukar inte bävern lägga så mycket energi på att täppa igen ett ”svårt” hål. Öringen hittar dock även små hål. Min erfarenhet är att det är mycket mindre tidsödande än utrivning av dämmen och att det inte behöver så mycket tillsyn.

Jag har inget förslag på hur ni blir av med källan till bekymret... 

Edited by Troutman
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×
×
  • Create New...