Jump to content

10 år senare... på grund av restaureringen en algsoppa


Recommended Posts

En gång ett fantastiskt öringvatten med chans till lax. Nu noterar jag att även skraken försvunnit. Det finns väl inte mycket att hämta för dom längre. Dom har ersatts av knipor.

Älven har breddats rejält. Stenar som aldrig funnits i vattnet har tillförts i mängd och bromsar vattenhastigheten. Inte ens högvatten och vårflod förmår spola botten ren. Det fina lekgruset som fanns helt naturligt är numera täckt av alger. Bilderna får tala för sig självt.

Kan någon påstå att detta är ett bra habitat för öring och lax?

DSC_0741.JPG

DSC_0739.JPG

DSC_0738.JPG

Link to post
Share on other sites

Ser ut som ett övergött vatten!

Kirunas bästa Harrsjö ...förstördes av LKAB med sitt avtappning av vatten fr. Dammarna/bergsavfall/gråberg...fr. klart vatten till en massa alger i botten...men det förstår inte med..."Vi har inte gjort nått fel":unsure:

  • Sad 1
Link to post
Share on other sites

Ja, Södra Bullaresjön är åt det näringsrika hållet och har alltid varit, så det är ingen skillnad där. Den hade mer problem med övergödning för 30-40 år sedan då det odlades regnbåge där. Men även då var älven friare från alger.

Om "före" bilden kan sägas att det är inte så djupt vatten som det kanske ser ut. Storöring lekte i mitten av älven liksom efter strandkanten till vänster.

Det tragiska här är att alltihop är länsstyrelsens fel. Men fiskevården verkar ju vara en sorts helig ko som man inte får kritisera. Sten och död ved upprepas som ett idiotiskt mantra. Det vore kul och intressant att veta  om det finns fler klara fadäser på andra håll i landet? Fyll gärna på i denna tråden om det är så.

 

Link to post
Share on other sites
  • Frank changed the title to 10 år senare... på grund av restaureringen en algsoppa

I våra vatten (höga halter av fosfor etc i jordbruksmark) är samma problem ett resultat av lågt vattenstånd och dålig beskuggning. Vattnets hastighet och bottenstruktur verkar inte spela roll. Där det är djupt eller beskuggat är det fritt, även där vattnet bromsats upp.

På grunda solbelysta partier ser det ofta ut sådär. 

Med senaste årens torka har vi större problem av att det numera växer gräs i många av lekbäddarna...

 

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Troutman said:

På grunda solbelysta partier ser det ofta ut sådär. 

Ja, se på bilderna före och efter. Men allt "var ju gjort enligt boken", sa ansvariga och slog dövörat till.

1994 var en rejäl torrsommar, men inte såg det ut så då. Dessutom var sjön gödd av regnbågsodlingen då. Så det välvilliga argumentet håller inte.

Det var alltså "fiskevårdarna" som for fram med motorsågar, hjullastare, grävskopor! Ingen annan.

Link to post
Share on other sites

Det ser onekligen inte bra ut. Såg det lika dant ut innan förra årets extrema torka o värme? Vattenståndsmässigt  är vi inne på en tredje "förlorad" försommar i södra sverige. Var där o fiskade för tre år sedan och då såg det inte ut så.

Breddning leder väl till mindre skugga? Om de dessutom högg ner träd, men det tar ju en halv livstid innan det kommer tillbaka.

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kricke26 said:

Varför "restaurerade" man vattnet? 

Se den där långa tråden om Långevallsälven. Det var EU-miljoner i potten och man ville väl visa sin duktighet? Också ganska (mycket) tveksamt med olika resultat av biotopkarteringar... Resultatet är lika bedrövligt både vid Vassbotten, Holtet och Svingen.

Att man byggde fiskvägar är jag positiv till. Men resten borde man ha tagit med största försiktighet. (Dessutom passerade både lax och öring innan trapporna.) Jag vill bara belysa hur katastrofalt dåligt "restaureringen" är gjord. Är det en engångsföreteelse eller ett mönster? 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Tiger said:

Breddning leder väl till mindre skugga? Om de dessutom högg ner träd, men det tar ju en halv livstid innan det kommer tillbaka.

Vi är bara i Maj. Långt till högsommar... Historiskt sett har det alltid varit perioder av lågvatten. Kynne älv torkade ut ett år på 50-talet. 94 var som sagt en annan extremt torr sommar. Min åsikt är att en älv skall restaureras så att den klarar både torrperioder och högvatten. Nu har man skapat en massa områden med nästintill stillastående vatten och i övrigt med väldigt låg strömhastighet. Och detta utan att det ens är riktigt lågvatten.

Jag går på skrakens bedömning. Inte värt besväret...

Edited by Frank
Link to post
Share on other sites

Tycker du belyser detta faktum bra: att ingreppen här är både förhastade och utförda av folk med andra intressen än att se till vattnets bästa... Köper ditt resonemang vilken dag i veckan som helst eftersom det går hand i hand med mina egna åsikter...

om man kan använda skattepengar på bättre sätt än detta? Svar: ja

man skulle tex kunna tillsätta en ny "grupp" inom fiskevården i Sverige, deras uppgift skulle enbart handla om att åka och hämta, förvara och sedan flytta ut så många större, tom vuxna träd dom bara orkar till vatten som behöver skugga.... Att plantera alplantor tex, som kostar 6:- st har sin charm (ca 30-50cm), men effekten av detta kommer som Tiger påpekade om en halv mansålder, tidigast... Samtidigt gör kommuner ingrepp överallt som innebär att man röjer, sågar ner och gör sig av men hur mycke träd som helst. Med rätt folk på rätt plats, och lite ekonomiska resurser då, så kan man flytta även stora träd.... Det har dom lärt sig i Kungsbacka där vuxna träd flyttas och placeras ut där kommunen vill ha dom. Oftast hamnar dom i rondeller eller vid vägar av någon konstig anledning, i Göteborg har man flyttat och förvarat en del av de vuxna de träd som stod ivägen för västlänken, dessa skall senare planteras tillbaka... Detta tillvägagångssätt såg man aldrig förr så någon med gröna fingrar måste ju planterat ett frö i huvudet på någon intelligent människa någonstans... Tänkt vilken tid man sparat om detta hade satsats på inom fiskevården i Sverige... Träd som vid utplantering är 5m eller större med färdiga kronor... Och gratis skulle dom vara också...

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Ja, det finns så mycket man kan göra och borde göra. Bevara stora träd t.ex. Alen är ju väldigt bra på att binda jord och sand med sina fina rötter också.

Jag har inget emot sten egentligen, men då skall den ju användas på rätt sätt. Att man placerar den så att den skapar strömmar så att vattnet självt kan spola rent bottnarna och börja transportera material så att grusbankar byggs upp som sen används som lekplatser. Men det är ju inte så man gör. Nä, man bara bombar strömmen med några lastbilslass stenblock och sen är det bra. Man har gjort det väldigt lätt för sig. Vad man i själva verket då gör är att man cementerar bottnen och inget material alls rör sig. Enligt min mening skall man använda vattnets egen kraft och låta det arbeta. För det gör det bra.

Jag menar att det behövs en "fingertoppkänsla" för såna här arbeten. En långtidsplan och konstant uppföljning.

Sen utförs det naturligtvis en massa bra fiskevård runtom i landet. Men det förefaller vara eldsjälar som har ett brinnande intresse för sina vatten.

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MagnusDomeij said:

Finns fler exempel där restaurering gått fel, Moälven är ett exempel.

Vad gick fel där då? Kom gärna med lite info, foto, länkar. Kanske vi kan göra en liten (helst liten!) databas med felrestaurerade vattendrag?

Link to post
Share on other sites

Så här ser det ut idag, 10 år senare... Enningdalsälven vid Vassbotten. Tidigare var det fina lekplatser och en fin fiskeplats för lax.

https://www.youtube.com/watch?v=RMldl0691RQ

Film om lax i Enningdalen på 60-talet. Sista halvan är om Svingen. Den sträckan är också stenbombad och förstörd. Man får en bra uppfattning om hur det såg ut tidigare. Man frågar sig: "Vad var det som skulle förbättras?". Det var ju ganska bra som det var.

 

DSC_0745.JPG

DSC_0751.JPG

Link to post
Share on other sites

Detta foto är samma sträcka (understa fotot ovan). Svårt att tro, men sant. Alltid många lekgropar över hela älvens bredd. Fin ström och fin ståndplats. Majlax på kroken!

DSC_0752.JPG

Edited by Frank
Link to post
Share on other sites

Här hittade jag en film som visar hur det såg ut vid Vassbotten före "restaureringen". Rena drömvattnet! Man får väl vara glad att man fick uppleva det. Men desto mer tragiskt nu. I de hårda små strömmarna som bildades  bl.a. av rester av gamla ålfällor kunde man se hundratals små laxyngel nästan som fastlimmade mot grusbottnen. Så all mänsklig påverkan är inte av ondo. Fisken gillar gärna gamla stenkistor och sånt.

https://www.youtube.com/watch?v=aIkwmaC8W10

Link to post
Share on other sites

Moälven restaurerades utan någon som helst tanke på vi som köper fiskekort utan allt fokus lades på yngeltäthet,flodpärlmussla o utter. Vilket medförde att tidigare fiskeställen försvann o inga nya kom till. Från att ha varit en produktiv havsöringsälv till snudd på död älv tog det ca 7 år. Finns lite info på nätet vad gäller fiskuppgång i Sågfallet(en vandringsväg sprängd i berget). Man ska ha i åtanke att det satts ut fisk sedan 1990 när man kollar uppgång i trappan. Tror ifjol vandrade det upp knappt 50 fisk och det är satt ut sjuka mängder öring och lax.

  • Sad 1
Link to post
Share on other sites

Du måste ha lite is i magen Magnus, det har bara gått 25 år... Uttalandet var 2014... Man kan inte låta bli att undra på vilka meriter den kommunbiologen fått sitt jobb?

"Moälvsprojektet som startade för drygt 20 år sedan och som har kostat nästan 20 miljoner att genomföra har flera gånger kallats för ett fiasko. Men som kommunbiologen Håkan Jansson sa för ett par år sedan gäller det att ha is i magen."

 

Edited by Frank
Link to post
Share on other sites

Det är inget annat än ett praktfiasko, de enda som inte tycker det är just kommunen o de som skötte restaureringen. Det roliga är att innan de började leka ”hink o spade” fanns det gott om havsöring i älven pga utsättningarna sen efter grävningarna s sattes lax ut i mängder(tror de flesta laxstammarna mellan Sundsvall och Skellefteå köptes in och sattes ut som 1 åriga ungar eller smolt). Som de flesta vet så går majoriteten av  laxen tillbaka till sin hemmaälv där den kläcktes, ytterst få vandrar  tillbaka. Sen har länsstyrelsen beslutat att ingen avelsfisk får tas i trappan för att sumpa och användas i kläckeriet som finns. Vilket för mig är en gåta varför. Sen har ett omlöp förbi ett kraftverk gjorts men på fel sida(solsida) samt att alla buskar och träd togs mer eller mindre bort, och ingen på kommun kan förstå varför ingen fisk går där utan står kvar nedan kraftverket.

Link to post
Share on other sites

Man vet ju inte om man skall skratta eller gråta?

Tänker på idiotin med nya laxtrappan i Göta älv vid Lilla Edet. Nåt ljushuve använde vit betong och alla stålkonstruktioner var vitmålade. Som bekant skyggar fisken för vit färg. Det är liksom inget nytt. Laxen vägrade alltså att använda nya trappan och gick istället i den gamla av mörkt trä. Detta försökte man åtgärda genom att stänga gamla trappan helt. Tanken var att man skulle lära laxen att ta den nya trappan... Så ingen lax gick upp! Detta var på 80-talet.

Det värsta är att det finns säkert en massa fler exempel på idioti. Av folk som verkligen borde veta bättre. Eller sätta stopp för idiotin. Men det verkar bara fortsätta.

Edited by Frank
Link to post
Share on other sites

Is i magen var det... Åren innan "restaurering" påverkade resultatet låg premiärfångsten på runt 20 laxar... http://www.ajffhalden.no/mmsblogg

En stadigt nedåtgående trend. Tyvärr. See what I mean? Ja, skyll på vattenstånd, klimatförändring, nät, säl... Men statistiken talar sitt tydliga språk. Men om vi ger det 10 år till blir det nog bra. Liksom i Moälven.

image.thumb.png.27eecd1f951b57e1901addfead26fc30.png

Link to post
Share on other sites

Det har ju varit ett problem att varken fiskrättsägare/fvo/kraftverksägare samt projektledare haft full koll på hur fisken beter sig i vattendrag som ska restaureras/åtgärdas. Sån enkel sak som att fiskvägar förläggs på norrsidan/solsidan... Lögdeälven, Öreälven-(både Laxforsen och Agnäs) etc, finns säkert många exempel. 

Tror det är viktigt med samråd även med sportfiskare som har koll på vattnen. När de började restaurera Lögdeälven så fick (efter hårda påtryckningar från vissa eldsjälar) en grupp sportfiskare med väldigt mycket erfarenhet av vattendraget vara med i planeringen så att gamla välkända fiskeplatser fick vara kvar och dessutom skapades nya pooler, samtidigt som vissa delar restaurerades mer utifrån fiskens perpektiv. Vi vet ju inte resultatet än men de åtgärdade delarna ser lovande ut (både utifrån sportfiske samt hur leken såg ut i höstas). 

Man har ju sett flera exempel på restaureringar som ser ut som Franks bilder, grunda forsar med random utplacerade stenar utan en tydlig snabb djupfåra. Lax vill leka på minst 0.5 m djup och strömhastighet på ~ 0.4 m/s, på senhösten så blir det lätt grunt och långsamt om det inte finns en djupfåra som kan skapa en hastighetsvariation där laxen själv kan välja optimal plats.

Jag bor vid en älv vars nedre del inte har blivit flottrensad och är helt naturlig. Det man märker är ju att det finns väldigt stora stenblock i forsarna (jag antar att det sprängts en del i älvarna då det begav sig), de här blocken skapar ju hastighets/djupvariationer av sig själva vilket torde vara bra för fisken.

 

 

DSC_1327.JPG

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×
×
  • Create New...