Jump to content

Benefishal


Jonas

Recommended Posts

Ja... vi har ju diskuterat ena sidan av myntet så då kanske andra sidan förtjänar en diskussion med?

Att många av våra egna vattendrag och stora sjöar helt eller till avgörande del skulle sakna sitt nuvarande fiske är ju ett faktum om det inte vore för regelbunden utsättning av fisk. 

borde vi exempelvis ”ge upp” i vissa vattendrag och fokusera helt på att regelbundet sätta ut stor fiskbar fisk istället för att lägga pengar på att återställa och skapa bättre miljöer för ”bäcköringsbestånd” som oavsett åtgärder i biotopen aldrig kommer växa till sig hur mycket vi än gör så länge inte dammarna försvinner och vi får tillbaka fisken som vandrar från havet?

Jag tänker exempelvis på vattendrag som www.ogstrommen.se som är ett fantastiskt vackert och fint vattendrag som har ett superstarkt bestånd av småvuxen harr och öring men som enligt min mening aldrig någonsin kommer att få tillbaka fisket som fanns när harren vandra fritt i dalälvssystemet och både lax och havsöring kunde vandra hela vägen dit? Vad tror ni själva är utsikterna för ett sånt vatten på lång sikt när det ligger runt 25-30 större dammar nedströms?

Personligen tror jag tyvärr inte att det ger ett dugg mer än nya ärr i landskapet när biotopvårdarna går lös i älvarna/strömmarna så högt upp i ett så dammtätt vattendrag. Sista biotopvården i ogströmmen ser jag som en mer eller mindre våldtäkt av ett så fint vatten som redan har ett så starkt bestånd. Jag ifrågasätter kraftigt den biotopvård man påstår sig ha gjort där. 6 miljoner i bidrag till en entreprenör som förfulat miljön på flera kilometers sträckning så pass att jag förmodligen hinner falla hädan själv innan landskapet repat sig. 

Jag har landat i att vi ska lägga pengarna på att riva dammar. Och helst börja längst ner mot havet och jobba oss uppåt i systemen. Och biotopvårda först när den vandrande fisken når de nyöppnade sträckorna. Dvs lägg biotopvårdspengarna där de ger maximal effekt.

Självklart ska vi jobba på med biotopvård i vatten där det det finns vandrande fisk och systemen är öppna men i vattensystem som saknar chans att återfå vandrande fisk kanske man istället skulle överväga att diskutera storskalig utsättning av högkvalitativ fisk istället för att plöja ner miljoner på som jag ser det meningslösa biotopvårdsprojekt i stängda system utan framtidspotensial. Utsättningar i den här typen av vatten skulle snabbt skapa fiske i toppklass och generera jobbtillfällen i många av våra glesbygdskommuner.

Ämnet är intressant och diskussionen förtjänar att vädras. Min egen linje har alltid varit att vild fisk alltid är svaret men jag är mycket tveksam numera. Jag tror vi behöver ha en mer realistisk syn på många av våra dämda vattendrag. Vi nyttjar idag inte potentialen i våra stängda system och med facit i hand: Dvs decennier av biotopvårdsprojekt i stängda system som gett mer eller mindre noll effekt på fisket både vad gäller antal vilt producerade fiskar och storlek på fisk, så kanske vi skulle få ett både roligare och bättre fiske i många av våra vatten om vi stanna upp och omvärdera det vi håller på med?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 hours ago Jonas sa:

Ja... vi har ju diskuterat ena sidan av myntet så då kanske andra sidan förtjänar en diskussion med?

Att många av våra egna vattendrag och stora sjöar helt eller till avgörande del skulle sakna sitt nuvarande fiske är ju ett faktum om det inte vore för regelbunden utsättning av fisk. 

borde vi exempelvis ”ge upp” i vissa vattendrag och fokusera helt på att regelbundet sätta ut stor fiskbar fisk istället för att lägga pengar på att återställa och skapa bättre miljöer för ”bäcköringsbestånd” som oavsett åtgärder i biotopen aldrig kommer växa till sig hur mycket vi än gör så länge inte dammarna försvinner och vi får tillbaka fisken som vandrar från havet?

Jag tänker exempelvis på vattendrag som www.ogstrommen.se som är ett fantastiskt vackert och fint vattendrag som har ett superstarkt bestånd av småvuxen harr och öring men som enligt min mening aldrig någonsin kommer att få tillbaka fisket som fanns när harren vandra fritt i dalälvssystemet och både lax och havsöring kunde vandra hela vägen dit? Vad tror ni själva är utsikterna för ett sånt vatten på lång sikt när det ligger runt 25-30 större dammar nedströms?

Personligen tror jag tyvärr inte att det ger ett dugg mer än nya ärr i landskapet när biotopvårdarna går lös i älvarna/strömmarna så högt upp i ett så dammtätt vattendrag. Sista biotopvården i ogströmmen ser jag som en mer eller mindre våldtäkt av ett så fint vatten som redan har ett så starkt bestånd. Jag ifrågasätter kraftigt den biotopvård man påstår sig ha gjort där. 6 miljoner i bidrag till en entreprenör som förfulat miljön på flera kilometers sträckning så pass att jag förmodligen hinner falla hädan själv innan landskapet repat sig. 

Jag har landat i att vi ska lägga pengarna på att riva dammar. Och helst börja längst ner mot havet och jobba oss uppåt i systemen. Och biotopvårda först när den vandrande fisken når de nyöppnade sträckorna. Dvs lägg biotopvårdspengarna där de ger maximal effekt.

Självklart ska vi jobba på med biotopvård i vatten där det det finns vandrande fisk och systemen är öppna men i vattensystem som saknar chans att återfå vandrande fisk kanske man istället skulle överväga att diskutera storskalig utsättning av högkvalitativ fisk istället för att plöja ner miljoner på som jag ser det meningslösa biotopvårdsprojekt i stängda system utan framtidspotensial. Utsättningar i den här typen av vatten skulle snabbt skapa fiske i toppklass och generera jobbtillfällen i många av våra glesbygdskommuner.

Ämnet är intressant och diskussionen förtjänar att vädras. Min egen linje har alltid varit att vild fisk alltid är svaret men jag är mycket tveksam numera. Jag tror vi behöver ha en mer realistisk syn på många av våra dämda vattendrag. Vi nyttjar idag inte potentialen i våra stängda system och med facit i hand: Dvs decennier av biotopvårdsprojekt i stängda system som gett mer eller mindre noll effekt på fisket både vad gäller antal vilt producerade fiskar och storlek på fisk, så kanske vi skulle få ett både roligare och bättre fiske i många av våra vatten om vi stanna upp och omvärdera det vi håller på med?

Sevärd video! Du lyfter så många problemställningar att det blev tyst, eller också är alla ute och fiskar en ledig helgdag. Det känns lite att ge upp att hävda att fiskevårdande åtgärder inte kommer att ge oss tillbaka ett fullvärdigt fiske utan det är bara genom utsättningar. Är det inte kanske så att de biologiska kunskaperna är otillräckliga? Man verkar inrikta sig allt för mycket på att åstadkomma lekbottnar men för lite på att få tillstånd en fungerande näringskedja så att fisken kan växa. Det finns gott om exempel där det inte har blivit bättre för att man rivit kraftverk och dammar och skapat lekbottnar. Det finns märkligt nog också ett fåtal åar/bäckar med hyfsade bestånd av harr/öring där det finns såväl ett kraftverk i ena änden och en damm i den andra. Varför det fungerar på en del ställen men inte i flertalet fall har jag ännu inte förstått. Om nu Ogströmmen huvudsakligen har småfisk så är det inte att vattnet är för litet, det måste vara problem med näringskedjan och då hjälper det knappast att sätta ut större fisk.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ogströmmen var ett exempel jag själv kan relatera till men det här är ju bara ett av hundratals vatten som har likande förutsättningar i Sveriges inland. Jag kan inte säga att vattnet jag referera till har problem med födotillgång. Det är gott om sländor och fisken är inte mager. Den mesta fisken ligger däremot runt 20-35 centimeter med enstaka individer som blir större, 40-50+. Kan exempelvis nämna att grabben drog en 49:a öring på 1450gram för några år sen. Det är ingen dålig kondition. Det är däremot ett väl belagt faktum att endast enstaka individer når de här storlekarna.

Det här är ett vatten högt upp i ett system som före dammarnas tid höll extremt stor harr (den vandrande lekharren från exempelvis Vanån, 2,8 kilo är den största jag har koll på) och både lax och havsöring vandrade hela vägen upp i systemet och det gjorde även att alla sjöar och strömmar längs vägen höll stor öring. både övervintrade fiskar, stationära fiskar och ny fisk som steg kontinuerligt. De förutsättningarna existerar däremot inte längre och ingen biotopvård i världen kommer kompensera för den stora fisken som vandrade upp förr. Eftersom man har gjort x antal stora grävningar mm i det här systemet i 40-50 års tid nu utan märkbar effekt så skulle jag vilja säga att den bollen är dags att utvärdera?

Jag tror fisket skulle bli betydligt roligare för de som eventuellt vill turista eller kanske bedriva en verksamhet i områdena om man istället la de här biotopmiljonerna på att kontinuerligt sätt ut stora fiskar som man löpande fiska upp. Sen är det ju inget nytt att sätta stor fisk i de här systemen ens.... det görs redan idag men i liten skala. Man kanske helt enkelt skulle skala upp den biten? Chansen att det vandrar upp lax, harr och havsöring så här högt upp i det systemet inom ens hundra år ser jag som minimal. vad tror ni själva är chansen att vi får till omlöp som funkar eller river 25-30 dammar i just den älven på vägen ner mot havet (dalälven).

Att istället sätta exempelvis siljansöring eller romma de lokala fiskarna och mata upp dem till kanske 0,8-1,5 kilo och sen släppa ut dem känns allt mer som ett roligare alternativ än det vi håller på med idag och som jag ser det kanske det mest intressanta just nu? Biotopvård utan kärlek till naturen och som bara förfular miljön och generar noll i slutändan är tyvärr något jag har väldigt svårt att stödja längre. Får jag välja håller sig grävgänget så långt borta från strömsträckorna i Ogströmmen som möjligt framöver. Däremot är all form av dammrivning som skapar större vandringsytor för fisken i systemet kanonbra. Det gör att alla fiskar, inkl, id, brax, löja, abborre, gädda mm får mer levande biotoper och varje damrivning avslutar även en för sjöarna förödande reglering som i dagsläget innebär att småsjöar kan ha ett vattenstånd som varierar flera meter på ett år. Jag behöver inte förklara hur skadligt det är för fisken som lever i sjöarna. ta bort dammarna och gör vattenspeglarna mer permanenta med fina utlopp och inlopp så sjöarna lever upp igen. det kommer generera mer betesfisk, rovfisk, insekter och mat till öring och harr som redan finns i systemen. Vill man göra något i strömmarna kanske man ska kolla mer på att plantera ut bottenväxter? Det är tydligt att de strömmarna som har fin bottevegetaion så gott som alltid har större fisk, det för att vegetationen generar fler insekter, märlor, kräftdjur och gömställen för både småfisk och rovfisk.

Poängen med benefishialfilmen är ju att man kanske inte ska dra all odling över en kam. En välskött odling där man stödutsätter för att kompensera tidigare vandringsfisk har ju som jag ser det inget att göra alls med den storskaliga lax och fiskodlingen för mat som fortgår i våra stora sjöar och i havet. Lägg pengar på det här istället, skapa kanske en myndighet bara för det här? och se till att romma ny fisk varje år så DNA-variationen bevaras så intakt som möjligt. Vi vet ju idag vad sportfiske är värt och att stor fisk lockar både inhemsk och en världsturism. Det är ju få länder som kan möta Sveriges infrastruktur i anslutning till fiskevatten och på något decennium eller två skulle vi ha all potential i världen att kunna framstå som en fiskenation som lever i tiden och har tagit ett helhetsgrepp både över våra vilda öppna vatten och de vatten som vi inte sett potential i att åtgärda annat än med stödutsättning?

Som sagt. Ett intressant ämne som jag tycker är värt att diskutera. Det här ingen svartvit diskussion och varför ska vi låta så stora vattenresurser med potential att ha ett kanonkul och bra fiske bara få stå och leverera bristfälliga bäcköringsbestånd med vild fisk när vi egentligen har möjlighet att skapa fantastiska fiskevatten med ett kul och bra fiske efter stora fiskar som är det som de allra flesta fiskarna värderar mest?

Link to comment
Share on other sites

Jag är otroligt kluven i frågan och visst kan jag hålla med dig om att det läggs ner stora pengar i onödan på vandringsfisk i system där dom ändå inte kan göra sin naturliga vandring , men ändå känns lite som vi ger upp på det som egentligen borde vara det vi alla skulle kämpa för trotts det motstånd som finns i alla former och varför vi är så dåliga att väcka opinion inom ämnet år efter år.

När vi väl har lagt oss platt och accepterat att så här är det och nöjer oss med att vi hystar i fångstfärdig fisk i alla missköta och härjade vattendrag för att ha kul bakom spöt så tror jag ändå att jag inte skulle vara helt tillfreds med situationen 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago trigger hammer sa:

Jag är otroligt kluven i frågan och visst kan jag hålla med dig om att det läggs ner stora pengar i onödan på vandringsfisk i system där dom ändå inte kan göra sin naturliga vandring , men ändå känns lite som vi ger upp på det som egentligen borde vara det vi alla skulle kämpa för trotts det motstånd som finns i alla former och varför vi är så dåliga att väcka opinion inom ämnet år efter år.

När vi väl har lagt oss platt och accepterat att så här är det och nöjer oss med att vi hystar i fångstfärdig fisk i alla missköta och härjade vattendrag för att ha kul bakom spöt så tror jag ändå att jag inte skulle vara helt tillfreds med situationen 

Nej det är ju lite det här det handlar om. Jag har ju mer eller mindre vigt mina sista 25+ år åt att gå all in i att vild fisk alltid är svaret. Jag är tyvärr verkligen inte säker längre. Och om något är jag helt säker på att det görs och har gjorts en massa grävjobb som är helt meningslösa och som bara förstört vacker natur och fina fiskeplatser. Jag tycker vi skulle utvärdera vad det här faktiskt har gett och ger. Många av de duktiga fiskare jag snackar med som känner sina strömmar väl vittnar allt för ofta om samma erfarenheter jag själv har av kärlekslösa grävjobb som bara sabbat fina fiskeplatser i slutändan. 

Sen ska vi självklart vårda våra öppna system och skapa fler öppna system parallet. Det här är inget svartvitt race jag talar om utan min tanke är att vi kanske skulle överväga att koncentrera biotopvårdsarbetena för framförallt vandringsfisk till de sträckor där de faktiskt finns vandrande fisk med fri access till havet eller större sjöar där de växer till sig.

Vissa system tror jag däremot skulle vårdas betydligt bättre genom viss utsättning av fångstfärdig fisk från naturliga stammar och att man koncentrerar alla biotopvårdspengar till damrivning och att skapa permanenta självreglerande vattenspeglar med vackra inlopp och utlopp på sjöarna för att göra systemen större och ge alla fiskar bättre vandrings och uppväxtmöjlighet samt ge insektslivet maximala tillväxtmöjligheter.

Just vattenspeglar är ju en jättegrej för många då de har fritidshus längs dammarna osv. Behåll vattenspeglarna är mitt tips och skapa vackra forsnackar som gör sjöarna självreglerande. Varför bråka i onödan? Det viktiga är ju oavsett att vattnen slutar regleras och att vandringshindren försvinner? Och börja med alla mindre vattenspeglar osv som är enkla och inte så extremt kostsamma att åtgärda. Varje extra mil oreglerade vatten som skapas bygger bättre uppväxtmöjligheter för alla arter i vattensystemet.

Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Jonas said:

Nej det är ju lite det här det handlar om. Jag har ju mer eller mindre vigt mina sista 25+ år åt att gå all in i att vild fisk alltid är svaret. Jag är tyvärr verkligen inte säker längre. Och om något är jag helt säker på att det görs och har gjorts en massa grävjobb som är helt meningslösa och som bara förstört vacker natur och fina fiskeplatser. Jag tycker vi skulle utvärdera vad det här faktiskt har gett och ger. Många av de duktiga fiskare jag snackar med som känner sina strömmar väl vittnar allt för ofta om samma erfarenheter jag själv har av kärlekslösa grävjobb som bara sabbat fina fiskeplatser i slutändan. 

Sen ska vi självklart vårda våra öppna system och skapa fler öppna system parallet. Det här är inget svartvitt race jag talar om utan min tanke är att vi kanske skulle överväga att koncentrera biotopvårdsarbetena för framförallt vandringsfisk till de sträckor där de faktiskt finns vandrande fisk med fri access till havet eller större sjöar där de växer till sig.

Vissa system tror jag däremot skulle vårdas betydligt bättre genom viss utsättning av fångstfärdig fisk från naturliga stammar och att man koncentrerar alla biotopvårdspengar till damrivning och att skapa permanenta självreglerande vattenspeglar med vackra inlopp och utlopp på sjöarna för att göra systemen större och ge alla fiskar bättre vandrings och uppväxtmöjlighet ge samt insektslivet maximala tillväxtmöjligheter.

Just vattenspeglar är ju en jättegrej för många då de har fritidshus längs dammarna osv. Behåll vattenspeglarna är mitt tips och skapa vackra forsnackar som gör sjöarna självreglerande. Varför bråka i onödan? Det viktiga är ju oavsett att vattnen slutar regleras och att vandringshindren försvinner? Och börja med alla mindre vattenspeglar osv som är enkla och inte så extremt kostsamma att åtgärda. Varje extra mil oreglerade vatten som skapas bygger bättre uppväxtmöjligheter för alla arter i vattensystemet.

I dammfrågan är jag inne på samma linje till och med att ha kvar dammar i de vattensystem som finns här i mitt område om dom inte regleras av vattenkraft ! och får en fauna passage istället för dom utgör faktisk en miljö med stor biotopisk mångfald och en stor vattenmassa för fisk att vandra till när det är brist på vatten , så jag är inte helt säker på att alla gamla dammar behövs rivas ut i alla vattensystem beroende kanske på vart man är i landet om dom bara förses med fiskevägar mm vilket inte blir lika kostbart heller

Men nu får jag det att låta enkelt ! för så lätt är inte frågan att ens komma dit att få bort skadliga vattenkraftverk i små och medelstora vattendrag och få vandringsvägar för motståndet är stort !

Ja vilken väg att välja ?får väl ta Gullspångslaxen som ett exempel skall man hoppas på den utredning och  åtgärder som anges för att få till större yta för laxen att leka på och kanske i slutändan få fisken att komma upp till deras tidigare lekområde förbi kraftverken och lägga tid och pengar på detta , eller hellre satsa på bättre odlad smolt och sätta ut mera fisk i Vänern för att få ett ännu bättre fiske i sjön och nöja sig med detta för till slut måste man nog välja väg för det resultat man vill nå , rädda en unik laxstam eller nöja sig kompensations odlad fisk med ett roligt och förhoppningsvis ekonomiskt inbringande sportfiske i Vänern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...