Jump to content

Den svenska fiskevården(STEN-ONANI) och dess ohämmade framfart


max
 Share

Recommended Posts

Har nu mailat fram o tillbaks med en av de största inom fiskevården...
Den här personen har nominerats för sina insatser inom fiskevården och varit mycket delaktig i framtagningen av diverse mätmetoder för insamling av data.
Tillsammans med en bekant till honom har de lagt grunden för bottenfaunainventeringarna och elfiskeundersökningarna vilket är ett enormt steg framåt från ingenting.
Men när vi pratar om utveckling så pratar vi dåtid och tar inte in vad vi borde fokusera på i nutid....
Problemet är att man inventerar och elfiskar på samma typer av habitat, där du lätt och bekvämt vadar runt i vadarna och tar dina samples av insekter eller fisk.
Men de grunda strömmarna representerar bara en fraktion av ett vattendrags ekosystem och genom att använda det utvalda habitatet som referens för vattnets status så kommer summeringarna att bli felaktiga. Men i de svenska inventeringsmodellerna syns aldrig de stora skadorna som vattendragen blivit utsatta för, varvid åtgärderna missleds mot något i min mening irrelevant riktning...

När du inventerar efter insekter och öring i grunda lättvadade strömmar så går metoden mot "cherry picking" (utvald indata ) vilket bara kan analyseras på ett vis och en stor del av informationen uteblir.

Vad vill jag egentligen säga :
Att inventera efter insektsarter i grundströmmarna och att då i förbifarten bakom en stor sten i lugnvattnet finna några exemplar av de arter som annars populerar lugnflyten. Ger i min mening en missledande överrepresentation av artens förekomst i vattnet. Eftersom den arten ofta kan vara utslagen i de lugna strömmarna eller i lugnflyten vs höljorna. Detta är ett fenomen jag ser i mina Bergslagsvatten där lugnare strömpartier nästan är sterila och de inventerade grundströmmarna agerar refugeer för rödlistade arter.
Detta ger enligt mig en överrepresentation i statistiken av de arter som innan försurning och sedimentdeponi i högre grad populerade de lugnare partierna.
Cherry picking statistik blir utkomsten av dennna metodik...


Försurningen kan vid negativa pH-transienter ge lägre syrehalter på lugnare partier vs de inventerade grundströmmarna varvid du får en punktbelagd utslagning.
På samma vis som deponi av sediment påverkar lugnare partier i högre utsträckning.
Går vi vidare i resonemanget och tittar på öringpopulationen så vet alla öringfiskare att elfiskelokaler inte är representativa för större öring.
Men varför försöker då fiskevårdare skapa större arealer av vad de enbart borde anse vara produktiva elfiske och bottenfaunalokaler, istället går lokalerna och åtgärderna under mantrat modern fiskevård..
Är det för att få till en bra statistik av och med önskad indata som vid uppföljande inventeringar angenämnt nog läggs in i rapporten som de presenterar för sin uppdragsgivare... ?
Eller är det för att skapa nödbiotoper som håller kvar restbestånd av tex. öring och övriga rödlistade arter med ökande störningar i miljön (klimat/kemi/hydrologi/fysiska) ... ?
En sak är säker stenonanin skapar inte bra öringbiotoper.. !

Enligt min mening skapar inte den svenska fiskevårdande modellen en diversitet av habitat för insekter samt fisk och växtlighet.
Då man bara inventerar och analyserar samt åtgärdar samma lilla specifikt utvalda monokultur "stenonani".
Varför har man valt att bortse från vattendragens helhet...
Varför stenbombar inte inte utländska fiskevårdare alla vattendrag med samma metodik som de svenska fiskevårdarna ?
Ta en Amerikansk spring creek eller en Engelsk eller Bosnisk kalkström ,,, skulle någon få för sig att stenbomba det vattendraget... ?
Vi har svenska vattendrag med stor stationär insektsätande öring från Skåne till Lappland där det nästan saknas sten och det är den ursprungliga biotopen...
Frågan blir då varför bortser man från faktorer som vattentemperatur, stabila vattenflöden och vattenkvalitet och koncentrerar sig på stenonani ?
Är det för att så många av våra förstörda vattendrag rinner genom marker som är påverkade av människan och därför lägger man plåster på såren med denna stenonani... !
Eller är det så att många vågar eller orkar inte yppa vad som egentligen behöver ändras....? 

I mina trakter är det skogsbruket som tagit kål på fiskevattnen och att hålla på med stenonani samt lägga ut lekgrus kommer aldrig föra tillbaks fisk till vattnet.
I mina ögon är stenonanin en chimär skapad för att vi ska titta åt andra hållet och bortse från att vattenkvaliten inte håller måttet...

Varför försvinner flodpärlmusslor och frilevande arter av dagsländor (scrapers) från lugnare strömmar men återfinns i grundströmmarnas refugeer...
Varför har som i mitt fall i en Bergslagså musslornas fertilitet slagits ut och är det då samma katastrofala omdaning av vattenkvaliten som slagit ut de sländarter som lever i liknande habitat...
Varför inventerar man inte hela vattendragen och inkluderar alger o planktonförekomst,
läste om ett sådant flodpärlmusselprojekt där vissa växter gav rätt föda som i sin tur påverkade fertiliteten på flodpärlmusslorna...

Jag vet att här i Bergslagen så odlar Sveaskog och deras Greenwash-forskare flodpärlmussla som de tänker plantera ut i vattendragen( tyvärr så är de musslorna sterila)...
De tillsammans med länsstyrelsen har planterat ut lokal öring som tyvärr försvinner från vattendragen och då "räddar" man musslan med odling och utplantering "GREENWASH"..
Det är för mig helt sjukt att de får bidrag för att driva en sådan oprofessionell verksamhet,
när vi vet att odling av tex. fisk utarmar den genetiska diversiteten och är direkt skadligt för bestånden.
Så vad skiljer sig mellan fisk o mussla vid odling... ?
Men jag vet att de inblandade i projektet förnekar skogsbrukets påverkan på vattendragens invånare och därför gör allt för att dölja vattendragets brister...

Frågan kvarstår:
Är det bekvämare att köra stenonani än att ta tag i grundproblemen ikring vattenkvaliteer...
Varför och hur kunde den svenska fiskevårdsmodellen bli så skruvad ?

Nedan ett bra exempel på hur man undviker skapa en djupränna med små höljor där den större fisken kan söka skydd eller vandra förbi vid långvariga värmeböljor...
 

Galenskap i Borgfors.jpg

Edited by max
  • Like 8
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jättebra.

Det här behöver absolut ifrågasättas och diskuteras.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, Jonas said:

Jättebra.

Det här behöver absolut ifrågasättas och diskuteras.

Det behöver spridas så att fler börjar ifrågasätta de lokala galenskaperna som drabbar många vattendrag...
OBS det finns utförare som har kunskap men det verkar mer vara ett undantag som bekräftar regeln..

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...