Jump to content

Sannolikheten för Bäcköring att bli insjööring?


Recommended Posts

Hej, har de senaste veckorna spenderat 20-30 timmar i veckan med att rensa upp lokala bäckar på Bäckröding. Upplever en enorm skillnad på bestånden idag jämfört med 15-20 år sedan. Bäckrödingen har fullkomligt tagit över varenda bäck och biflöde. I centrala Borås, Lillån har jag visserligen bara stött på en enda bäckröding, i övrigt Öring på 20-40 cm.

Har veckovis besökt utvalda bäckar för att provfiske och se om där öht finns någon fisk, och det har varit gott om dem i 8/8 bäckar. Senaste veckan besökte jag en bäck från barndomen och fick där ett 20-tal fiskar inom loppet utav en timma. Riktat fisket specifikt till de delar som Bäckrödingen vanligt håller till i. Råkade tyvärr ha ihjäl en Öring på halvkilot, i övrigt bort med 18/20 fiskar som vart bäckrödingar. 
 

Jag har några funderingar dock. Hur mycket nytta gör detta egentligen? Bäckrödingen existerade inte ens, vad jag upplevt, i dessa bäckar förr. De tycks dock ha vandrat upp från Ätran och Viskan till minsta lilla flöde och stött bort Öringen helt.  
 

Vandrar Bäckrödingen från åar till bäckarna? Eller är det muppar som fortfarande planterar ut dessa?

 

Kan bäckrödingen, och bäcköringen för den delen vandra upp till tjärnen i skogen och bli stationär där? Ett par små sjöar på 1/2 ha  har mycket vakande småfisk, men inget som hugger på fluga eller spinnare. Dessa sjöar är en del utav dessa bäckars utflöden. Borde jag satsa fisket mer på dem?

 

Nedan är bilder på två bäckar där störst fisk har funnits. Ena har sin början ur en mosse ca 100 meter ovanför bilden, andra ur en tjärn högt upp i skogen. Både Bäckröding och Bäcköring i dessa flöden.

413F2366-BC7C-4FFA-852D-C55585B1D511.jpeg

D8BFDED2-DADF-43CA-A6EB-C2C2FF8AEEA3.jpeg

Link to comment
Share on other sites

Ställer mig tveksam till möjligheten att reducera ett bäckrödingbestånd via fiske.

Har förövrigt flera exempel på bäckar i Dalarna där bäckröding och bäcköring samexisterat så länge jag kan minnas. (Typ 40 år minst). Kan faktiskt bara komma på en bäck där bäckrödingen helt tagit över.

Tippar det är minimal chans att du har öring i sjön. Med största sannolikhet omöjliggör ett vitalt gäddbestånd den möjligheten. Gå en repa med gäddfluga i sjön så vet du. 

Bäckröding är förövrigt en väldigt vacker och kul fisk att fiska. Kolla om du hittar någon bäverdamm i bäcken. Det är inte ovanligt att de drar iväg och blir 40-50cm om de får växa till sig i en damm-miljö.

Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago Jonas sa:

Ställer mig tveksam till möjligheten att reducera ett bäckrödingbestånd via fiske.

Har förövrigt flera exempel på bäckar i Dalarna där bäckröding och bäckröding samexisterat så länge jag kan minnas. (Typ 40 år minst). Kan faktiskt bara komma på en bäck där bäckrödingen helt tagit över.

Tippar det är minimal chans att du har öring i sjön. Med största sannolikhet omöjliggör ett vitalt gäddbestånd den möjligheten. Gå en repa med gäddfluga i sjön så vet du. 

Bäckröding är förövrigt en väldigt vacker och kul fisk att fiska. Kolla om du hittar någon bäverdamm i bäcken. Det är inte ovanligt att de drar iväg och blir 40-50cm om de får växa till sig i en damm-miljö.

Ordentlig amatör på det här så jag uppskattar svaret. I bäcken där bäckrödingen tagit över, har du noterat om de går i stim eller håller sig för sig själva likt öringen?

I en bäck några km utanför stadskärnan finns en damm/pöl som från bäckens 2-3 dm bredd bildar en ca 10x10 meters pöl med ett bra djup. Ifjol blåste två träd ner tvärs över. Här tog jag för några år sedan två st öringar på 1-2 hekto. Släppte i dem igen och rörde inte dammen förens i år. Då efter att ha sett ett bäckrödingsstim med nästan tio individer. 
 

Så ser det ut här precis överallt. Öringens storlek har reducerats, och mängden likaså. Antar att det enbart är elfiske som alternativ då? 
 

Ang dess utseende. Oerhört vacker fisk. Kände mig full med skam över att ha lagt den här vackra, och lilla hanen på knäckemackan…

E9E07EDF-2F39-4B58-9B4C-0E742D760E37.jpeg

Link to comment
Share on other sites

Min bild är att de mindre gärna går tillsammans men de största är oftast ensamma eller ett par tre ihop. Fast det är lite svårt att få koll på det där. De bäckar där jag fiskat bäckröding är ganska mörka humusvatten så det har varit svårt att se fisken. 
 

Men ju mindre de är ju fler tenderar att gå tillsammans är min bild. Har vid några tillfällen fiskat mindre fisk med handhållen lina… de är lite kul så. Inte alls lika lättskrämda som bäcköring. Fast ju större de blir ju försiktigare behöver man vara.

Link to comment
Share on other sites

Intressant. Pluggade och sedan jobbade ett par år i Borås och fiskade en del runt om, mest Ätran och Viskan och några bäckar och sjöar längst dessa men jag stötte aldrig på någon Bäckröding. Är även nu och fiskar i Ätran och Viskan minst någon gång vardera per år. Undrar vart dessa kan ha kommit från, eller vart de har såpass fäste att de spridit sig ifrån.

Link to comment
Share on other sites

33 minutes ago Lodjur sa:

Intressant. Pluggade och sedan jobbade ett par år i Borås och fiskade en del runt om, mest Ätran och Viskan och några bäckar och sjöar längst dessa men jag stötte aldrig på någon Bäckröding. Är även nu och fiskar i Ätran och Viskan minst någon gång vardera per år. Undrar vart dessa kan ha kommit från, eller vart de har såpass fäste att de spridit sig ifrån.

Min bild är att de inte kan/vill sprida sig via större vattendrag🤷‍♂️ Planterar man ut dem och de får fäste i en bäck såstannar de där. Jag har inte upplevt att de sprider sig från en bäck till en annan via ett större vattendrag. 
 

Ogströmmen är ett skolexempel på det. I samtliga bäckar som rinner i Ogströmmen på den östra sidan norr om Öje (9km strömmande vatten mellan Ogsjön och Öje) finns det bäckröding. I bäckarna som rinner ifrån västsidan finns det ingen bäckröding. Det finns ju inget som hindrar bäckrödingen från att vandra ut i Ogströmmen eller simma över strömmen och in en bäck som rinner i på västra sidan. Men helt uppenbart så gör inte bäckrödingen det.
 

Jag tror att bäckrödingen är extremt stationär och den verkar bara sprida sig uppströms? Fast det finns säkert några studier på det här? En vild gissning är att all bäckröding planterats ut på 50-60 talet men det kan säkert andra svara bättre på?

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago Ismo sa:

Vacker?..Farsan kallde den för en korsning mellan Lake & Groda!

 

Men läste nånstanns engång att ..i vilt tillstånd i Sverige..typ en bäck...så blir dom inte så värst stora.

Slemmiga som fan Vintertid här uppe!..när en pimplade efter dessa Bäckrödingar/inplanterade stackarna.

ok. har aldrig pimplat dem. Sommartid är de inte slemmigare än en vanlig bäcköring.

Jag och mina vänner har fått många bäckrödingar som passerat 40 strecket men bara en har kommit upp i 50 vad jag kan minnas. Det krävs rätt förutsättningar för de storlekarna. Min bild är att man vill ha en långsamtflytande bäck och stora bäverdammar samt fina djuphålor. När vi har haft som bäst fiske har bäverdammarna varit runt 2-3 år gamla. De största bäckrödingarna brukar kryssa runt i lungvatten och skymningsfiske har varit helt överlägset. Minst fisk hittar man längst upp i bäckarna och de största brukar hålla till längre ner i systemen. Med det sagt pratar vi små bäckar. dvs ett habitat kan ibland vara begränsat till några få kilometer

Link to comment
Share on other sites

Upplever i de centrala delarna av landet att de har chansen att dominera fullständigt i små bäckar och långt upp i bäckarna där de nära källflödena är små. Längre ned i samma bäck finns ofta en zon där bäckröding och öring tycks existera paralellet och längre ned i bäcken där den är ett nummer för stor har bäckrödningen inte en chans, o här förekommer möjligen något enstaka större exemplar. Här tycks bäckisarna väldigt konkurrensstarka i mindre vattendrag och där kan de helt konkurrera ut öringen. Ju större bäck desto svårare har de att hävda sig mot öringen i dessa trakter.   De få större exemplaren tycks här dock ha förmågan att kolonisera nya bäckar via vandring via sjöar /åar/älvar i vilka de inte kan etablera sig för att ta sig till nya bäckar som de kan ta över.   Gunnar Öhlund på SLU i Umeå har forskat en del på hur man skulle försöka slå ut bäckrödning, bland annat i bäckar kring Storsjön i Jämtland.  Googla på honom så kanske du hittar något nyttigt! Generellt kan man nog få för sig att de är svåra att få bort då de finns på så många ställen och kan sprida sig själv.  Däremot kan man kanske med hårt arbete utrota dem från vissa bäckar.

Edited by fjellhammer
Link to comment
Share on other sites

På 2022-09-15 at 21:08 fjellhammer sa:

Upplever i de centrala delarna av landet att de har chansen att dominera fullständigt i små bäckar och långt upp i bäckarna där de nära källflödena är små. Längre ned i samma bäck finns ofta en zon där bäckröding och öring tycks existera paralellet och längre ned i bäcken där den är ett nummer för stor har bäckrödningen inte en chans, o här förekommer möjligen något enstaka större exemplar. Här tycks bäckisarna väldigt konkurrensstarka i mindre vattendrag och där kan de helt konkurrera ut öringen. Ju större bäck desto svårare har de att hävda sig mot öringen i dessa trakter.   De få större exemplaren tycks här dock ha förmågan att kolonisera nya bäckar via vandring via sjöar /åar/älvar i vilka de inte kan etablera sig för att ta sig till nya bäckar som de kan ta över.   Gunnar Öhlund på SLU i Umeå har forskat en del på hur man skulle försöka slå ut bäckrödning, bland annat i bäckar kring Storsjön i Jämtland.  Googla på honom så kanske du hittar något nyttigt! Generellt kan man nog få för sig att de är svåra att få bort då de finns på så många ställen och kan sprida sig själv.  Däremot kan man kanske med hårt arbete utrota dem från vissa bäckar.

Tack ska du ha. Har mejlat honom.

Jag kan bekräfta dina observationer till 100%. Detta vattnet rymde 10 st bäckrödingar idag, och en ytterst liten öring. Bilden från dammen hittades bara någon km ifrån där jag växte upp. Där vakade och högg stationär öring på uppskattningsvis 0,5 kg för någon timma sedan. Så jag har inte bara fått bekräftat från kunniga fiskare här i tråden, utan även sett svaret från min frågeställning själv.  

5E1647E5-F809-428C-842D-48AA9657BB9C.jpeg

28D0E976-8121-4826-B96C-826D471C1902.jpeg

DA391592-9CF5-4935-BB56-886013BC3EDC.jpeg

Link to comment
Share on other sites

11 hours ago Ismo sa:

Sista bilden Jonas fr. denna man..är den Vacker?

Haha, bilden var mest för att visa romen som syns genom solljuset. Dessa småttingar är en aning vackrare.

Svärfar fick en 33 cm Öring på 924 gram i Lillån/Kransån igår för övrigt. Denna är jag säker på har vandrat från Viskan ner vid Jössabron upp mot strömmen i Druvefors någonstans.

Fiskat där hela sommaren med goda resultat. Men aldrig någon öring närmare kilot. Den slängdes dock tillbaks. Trodde dock beståndet av Öring i centrala Borås var utrotat, men icke.

9CCE5EA9-930D-403C-AB69-971A88EB20DC.jpeg

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago Wickhams fancy sa:

Känns som att tråden hamnat lite off topic... Jag funderar precis som trådstartaren ; hur stor chans är det att en Bäcköring blir en insjööring om den går ut i en större älv eller en insjö? 

Bilden ifrån dammen med skog omkring i mitt tidigare inlägg rymmer Öring på uppskattningsvis +30 cm. Hittade den igår och såg två vak. En som högg på spinnare några meter ifrån land. Pratade med markägare och de är inte planterade, utan har vandrat naturligt upp ifrån samma bäck där bäckrödingen fiskats upp ovan. 
 

Fanns ett tillflöde till dammen också som var bra mycket större än flödet ifrån. Det fanns vandringshinder från dammen ner till Ätran, så jag förmodar att öringen leker i tillflödet och går sedan ner i dammen igen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...