Jump to content

Gysinge bildexempel på den svenska fiskevårdens irrläror


max

Recommended Posts

Gysinge tillhör Nedre Dalälven och är södra sveriges största forsparti och ett av de sydligaste fästena för Harr. 
På 80-90-talet var fisket efter Harren helt OK och en fisk på 50cm under "primetime" var nästan dagligt förekommande. 
Sedan gick fisketrycket upp och yrkesfisket efter foderfisk upphörde i fjärdarna och det tillsammans med den globala nedgången på akvatiska insekter har såklart gjort sin inverkan. På senare år har vi märkt att regleringen av vattenföringen av kraftverksbolagen flukturerat i högre grad och lägger vi till att vi haft en del torra och varmare somrar. Förutsätter vi ett varmare klimat med kraftigare skyfall så får vi lägga till en ökning av sedimentdeponin i kalkylen.  De tidigare myggbesprutningarna har nog gjort sitt när giftet som spreds enbart skulle ge sig på släktet Diptera !

Därmed så har vi några av de faktorer som sätter sin prägel på vattendraget och hur man bör tänka vid biotopvårdsåtgärder. 

Det är många strömpartier som aldrig varit flottledsrensade eller mänskligt påverkade men ändock så föll de offer för Länsstyrelsen(Karl Gullberg) och deras utsedda experter i grävmaskinerna.
Mr Gullberg svarade följande i mail på min kritik då jag kallade deras arbeten att skapa en monokultur. 
Citat: Det är så långt från monokultur man kan komma.
Tidigare fanns flera helt rensade kala sträckor, med slät botten, utan hålor, sten eller död ved, men de har nu återfått variation.
Fullt med ståndplatser av alla typer.
De enda som kan vara missnöjda är rena nybörjare eller urusla flugfiskare som behöver ha helt tomma simbassänglika strömsträckor för att inte fastna med lina och krok, eller sådana som vill ha strömsträckor torrlagda vartannat år. 


Uppenbarligen hade han aldrig tidigare vadat runt i strömmarna i Gysinge och har en ytterst dålig lokalkännedom samt en dålig förståelse för fiskens krav på habitat. Noll förståelse för sambanden mellan andra fiskarter såsom vitfisk som i stora mängder sommartid besöker strömmarna samt predatorer som rör sig i och ikring strömmarna. En ännu lägre förståelse finns där hos de inblandade i projektet för hur de större Harrarna står i vattendraget och vilka habitatkrav de har. 

Resultatet har blivit ännu ett svenskt exempel på STENONANI där man skapar stora monokulturer med flacka bottenstrukturer som bryts upp av uppstickande stenar som skapar onödig turbulens. Ser man på bilden nedan och tänker att detta är från i helgen och det nu ska vara Harrens primetime i Gysinge. Då så förstår man rätt fort att den större Harren inte har någonstans att ta vägen i dessa grunda isärslagna och turbulenta strömmar. När vattenflödet ökar till det normala eller högt så kommer det blåsa fort och förbi den här biotopen. Det nya habitatet kommer inte agera svämplan och vattenbroms för att hålla det överflödiga vattnet till torrperioder.

Enligt locals så var det 3 skilda gäng som jobbade i området och jag har sett riktigt knasiga lösningar där man gjort 2 meter djupa nästan cylindriska smala djupa hål där strömmen flyger snabbt förbi på toppen medans det nere i gropen blir som en sjö eller sedimentfälla. Med andra ord ingen självrenande biotop som håller bottnarna rena och syresatta så fler av de ädla insektsarterna gynnas. Den här missbildade onaturliga biotopen fungerar inte i så lågt vatten som de nuvarande 100m3.
Men när vattnet toppar på 700m3 så kommer det bli omöjligt för en fisk att äta driftföda om den väljer att stå i en sådan ståndplats. 

Se på bilden begrunda de snygga raka linjerna de skapat i sina tafatta försök att skapa små nackar.
Det blir tragikomiskt då man fick höra att dessa klantar jobbade när flödet var lägre än nuvarande 100m3. 
Detta arbete är helt klart underkänt och jag skulle inte vara stolt om jag vore delaktig i det här. 
Hur och var tänker man sig att den större fisken ska stå vid detta flöde eller vid ett högre och normalare flöde ? 
Ute bland gäddorna eller bland Idarna i strömhöljorna ? 

Detta är följden av decennier av skyddad statlig o kommunal verksamhet utan tjänstemannaansvar där hela kedjan från forskare till utövare är delaktiga i utkomsten. 

Gysinge kan inte stoltsera med ett rikt i diversifierat insektliv med rikliga kläckningar så då måste man anpassa ståndplatserna efter den skrala födotillgången i driftzonen. Det har man inte gjort här och man har inte kunskapen eller insikten att det går inte att enbart köra med en och samma fantasilösa biotopvårdsmodell som svenska fiskevårdsböcker rekommenderar. Då dessa böckers irrläror rekommenderar modeller som i huvudsak producerar småvuxen Harr och Öring.

De Harrar som väljer att lämna STENONANIns-strömmar i Gysinge kommer snabbt att hamna i klorna på allsköns predatorer som finns i dessa vatten. Det man här liksom på många håll gör fel är att man skapar inga transitståndplatser för den semistora till stora fisken innan den lämnar barnkammarna.

Överlag vet vi att det är så att biotopvårdsåtgärder göres oftast i skadade vattendrag då ingen normalt får för sig att rota i fungerande ekosystem. Samt så har vi de bästa elfiskeresultaten i vattendrag med anadroma fiskstammar. Forskare har bortsett ifrån det faktum  att det finns många exempel på oerhört produktiva vattendrag från norr till söder där biotoperna inte har några liknelser med bilderna man finner i de svenska fiskevårdsböckerna. Jag menar inte att modellerna är felaktiga utan att de här typerna av stenonani fortfarande har sin plats. Men det behövs även huvudfåror, sidofåror med strömkoncentrationer, födolinjer, kompressioner utarbetat efter vattnets typ av driftföda och förutsättningar.... 

Det vi i Sverige behöver är en total renässans av fiskevården och tjänstemannaansvaret måste tillbaks. 
Kanske skulle det behövas en myndighet som övervakade enskilda länsstyrelsers arbeten för att sådana här saker inte ska fortgå. 
Länsstyrelsernas skyddade verkstad bränner många miljoner och åren går utan önskade resultat !
Om vi bortser från att det har blivit bättre barnkammarforsar(gynnar elfiskeresultaten och det kan man vissa chefen/uppdragsgivaren) men ekosystemet gynnas inte av denna monokultur... 

 

IMG_20221013_175714_966.jpg

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Som tillägg till ovanstående så fick jag mer information från en inblandad i Gysinge fiskevårds-projektet. 
... 

Denne man har i dagarna varit i Gysinge och lagt ut lekgrus vilket är suveränt bra. 
Han berättar att de nu satt ut vibertboxar med lax och (havsöring) ! 
Detta blir absurt !
Då vi vet att den anadroma fisken inte kommer ut till havet pga flera krafverk på vägen ner.
Mannen berättar att detta är ett experiment för att se hur laxen(öringen) trivs och accepterar Gysingeforsarna som uppväxtområde. 
Detta är helt sjuk information och ett bevis på hur man utan helhetsbild leker med skattepengar och ekosystemen ! Man leker gud och omvandlar naturliga fåror i en Nationalpark ! 
Är det åtalbart ? 


Då frågade jag om alla dessa biotopvårdsåtgärder egentligen var riktade mot Havsöringen och Laxens behov och man sekundärt förbiser Harrens behov. 
Svaret jag fick var: JA 

Det förklarar också vad en av biotopvårdsgrupperna som jobbade i Sevedskvarn(Gysinge) meddelade när jag på Youtube frågade vad de höll på med.
De replikerade att vi skapar inga vatten för sportfiske ! 

Då har man medvetet i Gysinges forspartier reducerat den biologiska mångfalden och på vissa håll förändrat de naturliga ej flottledsrensade habitaten till fördel anadroma fiskarter som inte ens har öppna vandringsvägar. Vilket förklarar varför biotopåtgärderna ser ut som de gör. Vi förstår nu att de nya habitaten kommer tjäna sitt syfte då man inte avser att skapa miljöer för de stationära storvuxna insektsätarna. Det är uppväxtområden för anadroma arter man skapat i en av sveriges nationalparker ! På vissa platser i Gysinge har då grävmaskiner tillåtits gå runt i naturliga orörda forspartier och skapat en onaturlig monokultur (se bilden) som inte gynnar den ursprungliga faunan. 


Denna biotop leder till att de öringar(Harr) som väljer att stå kvar i strömmen och inte riktar in sig på att vandra ut till havet bli mindre i storlek. Det blir som att generera biotoper anpassade åt bäcköring men placera ut det tänket i en älv. Länsstyrelsens representanter kan om några år gå till sin chef med elfiskeresultatet som kommer påvisa en ökning av fiskpopulationen. 

Detta är ett mycket bra exempel på hur man genererar biotoper som gynnar inventeringsmodellen men inte den biologiska mångfalden.  Den genetiska diversiteten på framför allt Harren reduceras då man eliminerar ståndplatser för de större individerna. Då man genom att grunda upp och eliminera rätt utformade strömsatta hålor vilket sekundärt leder till färre ståndplatser säkrade mot vitfisk och predatorer som strömgädda. 


För den som inte vet så kan jättestora stenblock i lugnare strömpartier bli perfekta habitat som matchar Gäddans jaktmönster. Ska man bygga med stora block så måste det utföras korrekt så det inte ger en motsatt effekt på biotopens fiskpopulation. Naturen är inte så enkel att man kan transplantera Gimån Stavre biotoper överallt i Sverige bara för att det fungerar där. 

Gott folk det är dags att ni slutar tjafsa om senaste spön och övrig utrustning ni måste börja se kritiskt på vår nationella fiskevårdskultur. Tänk längre än det som diskuteras i våra glättiga svenska fiskeprogram. De serierna skapar bara ignoranta individer som tränas att inte använda sina medfödda kognitiva förmågor. Programledarna går aldrig in på allvarliga problem som skadar sportfisket mer än det mest banala och uppenbara som vattenkraften. Vi har insektsdöden, kemikalier som påverkar vattenlevande organismer, skogsbruket med dess tantakler ut i fiskevården och i övriga samhället som påverkar forskningen på sötvattnen. 

Vakna.... 

Edited by max
 • Like 2
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

"Det vi i Sverige behöver är en total renässans av fiskevården och tjänstemannaansvaret måste tillbaks."

Detta skriver jag under på alla dagar i veckan... Har i dagsläget oändligt mycket större tilltro till de yngre generationerna, än alla gammla störar som väl tyvärr fortfarande verkar, och påverkar, det mesta i vattenvårdsväg. Man tvingas liksom landa där tillslut efter att ha satt sig in i olika miljöfrågor... Spelar ingen större roll om störarna så sitter i regeringen, på lst, på kommunen, på nåt skogsbolag eller på nån gammal sketen kräftfiskebåt verkar det som, deras helhetsbild och förståelse kring deras egen roll som delproblem, och hur en rad olika uppenbara problem givetvis hör ihop och påverkar populationer negativt i slutändan, är oftast lika med noll och helt verklighetsfrånvänd... Yngre förmågor har förhoppningsvis skaffat sig mer och djupare kunskap, besitter förmågan att omvärdera felaktig kunskap utan att fastna i stolthetsträsket, har mera glöd och en starkare vilja att ändra på den onda spiralen än de som är yrkesverksamma idag... Hoppas jag? Man måste orka och våga bråka lite, eller rätt mycket faktiskt, annars händer ingenting, garanterat.

Får väl tillägga att det givetvis finns en del gamligar som spelar i en helt egen division såklart =), eldsjälar, riktiga föredömen som banar vägen, gör jobbet i naturen och kring vattendragen som behöver det och gärna delar kunskap åt både höger och vänster, men dom är väldigt lätträknade... Om man säger som så...

Nån gång borde ju någon kunna sätta rätt gubbe på rätt plats kan man tycka, det skall väl ändå inte vara en helt omöjligt uppgift att lösa, att faktiskt välja kompetens istället får tex svågerpolitik???

Mvh,

K

Edited by Kricke26
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Vi är några gamla störar som alltid varit en vagel i ögat på diverse länsstyrelser, HaV(fiskeriverket), SLU, naturvårdsverket osv samt skogsbolagen. 
Det är inte lätt att få folk att ändra på sig... 
99,9999% av alla flugfiskare var emot catch and releasefiske på 90-talet. Oavsett vad de påstår idag så kan du med all säkerhet säga att de var emot catch and release. Organisationen sportfiskarna var också emot det under många år och de flesta vurmade för rätten att ta en matfisk. Med det vill jag säga att få folk att ändra attityd kräver en enorm insats för dom väljer aldrig att läsa på eller fundera utanför boxen själva. 

Jag började redan på 90-talet att terrorisera länsstyrelser o skogsbolag med mail o telefonsamtal då jag ansåg att de klantade till det. Det stora problemet är att jag inte sett skymten av organisationer som Sportfiskarna då de uppenbarligen har haft andra intressen. Ännu sorgligare är att den stora allmänheten är ointresserad av att lägga ner energi på något som inte gynnar dem själva utan de vill bara åka ut o fiska. När vattendragen är dåliga i hemområdet så åker man bara längre bort på fisketur och tar inte tag i problemet hemmavid. Det beteendet biter oss i svansen och blir kännbart då vi står med höga drivmedelspriser och en energikris. Energikrisen innebär att vattenkraftbolagen kommer tillåtas köra regleringarna hårdare. Drivmedelspriserna(pandemin) har gjort att många tvingats till hemester och då märks det att många vatten kanske hade behövt lite kärlek istället för att förbises. För mig är livskvalite att där finns något som jag kan utnyttja i mitt närområde på en vardagskväll eller under helgen. Idag har den loja dekadensen lett till att vi har massor av inplanteringsvatten som mättar fiskeabstinensen. Men det dämpar samtidigt drivkraften och allvaret av och ikring den omfattande miljöförstöringen som pågår runtomkring oss. Tänk så många fina fiskevatten det fanns runtomkring i Sverige om vi går tillbaks i tiden. Var är viljan till att motstå de ekonomiska intressena som förstör våra miljöer runtikring vattendragen som sekundärt slår ut vattendragen. Med ett större engagemang kanske också intresset och kunskapen lett till bättre utvecklade svenska fiskevårdsmodeller. Med det menar jag mer nyanserade och specialinriktade modeller som tar det specifika vattendraget i högre beaktning än vad dagens utövare lyckas med deras monotona STENONANI. 

De yngre förmågorna kan ha mycket driv och ork men de har inte varit med och sett hur vattnen var runt om i skandinavien tiden innan de ens var födda. Detsamma gäller för oss äldre då även vi sett bevis på att Sverige en gång i tiden var fantastiskt. Det är en nedåtgående trend som bara löses genom att äldre kunniga delar med sig till de yngre med drivkraft. De äldre(tjänstemän)som tillber nuvarande svensk fiskevårdsmodell(STENONANI) kanske behöver bytas ut.. 

Våra fiskevårdsböcker är gulligt utförda och ofta baserade på felaktiga mät o inventeringsmodeller. De bortser från mångt och mycket av vad som sker i vattendragen. 

Där finns inga förklaringar på hur samspelet mellan olika arter över säsongen faktiskt påverkar fiskens beteende vid ståndplatsval och födobeteende. Dessa kunskaper krävs för att skapa anpassade ståndplatser och effektivt utnyttja älvens för o nackdelar. Samt så ger erfarenheten förmågan att proaktivt motverka diverse förändringar i habitaten. Jag känner inte till att någon av de kända fiskevårdarna har någon kunskap i ett designa ståndplatser för ett Gysinge i förändring (vattenfluktuationer,sedimentdeponi, insekters tillgänglighet, predator och vitfisk konkurrens,, osv). 

Rätt gubbe på rätt plats ! 
Det satt tydligen rätt gubbe som länsfiskerikonsulent nere på ett län i sydsverige men han blev utmobbad och fick lov att sluta. I mitt län sitter en fd. Sveaskoganställd som länsfiskerikonsulent och han vågar inte säga ett knyst för att inte stöta sig med någon.
Jag har sett hur de jobbar över gränserna och vips så lämnar de Sveaskog från att ha jobbat på Lst.
Jag har sett när Lst delar advokater med Sveaskog i kammarrätten.
Jag har sett hur Lst hjälper Sveaskog och deras underorgan SLU att bistå med pengar till EUprojekt som greenwashar skogsindustrin.
Jag har sett hur entomologer, vattenvårdare(konsulter) på fritiden är kompisar med dem på Sveaskog, SLU och Lst.

Det blir ungefär som att Herman Sundkvist tillåts sitta som högsta chef på Skogsstyrelsen + att han samtidigt är skogsägare och den som beordrar stopp på nyckelbiotopsinventeringar. 

Sverige är ruttet och så är det för att vi tillåter dem hålla på så ! 
 

Edited by max
Förtydliga
 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Några bilder från Sevedskvarn Gysinge.. 

Harren tvingas ut till Id o Gäddståndplatser pga STENONANIn, det kan av vissa tyckas BRA då de inte behöver vara kvar ensamma i forsarna längre. Där har vi bara 0+.. 

När man ställer ut ensamma stenar med några meters mellanrum har de givits en funktion att vid högvatten skapa turbulens. Vad man ska med den turbulensen vet ingen mer än Karl Gullberg... ; ) 

Det går att skönja raka linjer av tafatta försök att skapa forsnackar och djup över den släta botten man skapat. Tragikomiskt men fin miljö för pygmefiskar i lågvatten och när det blir högre flöde blåser högvattnet fort förbi. Varför spara på vattnet i vattendraget när man kan bli av med det. 

Hela denna insats är i en klass för sig.. 

Karl Gullberg Länsstyrelsen Gävleborgs Län är mastermind bakom denna "professionellt fullkomliga" insats.
Kontakta gärna honom om ni behöver hjälp med biotopvårdsåtgärder.. 
Tex. då ni vill reducera den biologiska mångfalden genom att reducera oönskade arter(Harr)till förmån för andra mer "exklusiva arter"(Lax). 

Id o Gäddplats.jpg

Satan_grunt.jpg

Virrvarr o raka linjer.jpg

Edited by max
Förtydliga
 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jag hör vad du säger och jag förstår vad du säger... Jag hade kontakt med en "gubbe" på lst-Halland när jag på allvar blev intresserad av fiskevård, han och jag förstod varandra vågar jag påstå, men han slutade strax efter att vi etablerat kontakt, kanske är det samma herre vi pratar om? Att mindre belevrade människor som känner sig hotade på sin arbetsplats använder alla medel för att försvara sin maktposition är tyvärr ingenting nytt, men såklart genomruttet när det faller ut som så att det slutar med mobbning, utfrysning osv, istället för ett proffesionellt samarbete, utan att bli för personlig och känna sig underlägsen... Det är egentligen det yttersta beviset på avsaknad av kompetens, och på dåligt ledarskap... Rätt man använder sig av de människor som verkar veta mest, och således kanske kan bäst inom det område som skall utvecklas, utan att känna sig hotad av att man kanske inte vet exakt allting om precis allting. Så tror jag att man når bra resultat... Men en del kärringar blir tydligen kränkta så fort dom förstår att dom kanske inte är smartast i rummet precis hela tiden...

Jag skulle ljuga om jag sa att jag vet hur man skall biotopåtgärda för just harr, men jag ljuger inte om jag säger att om det var jag som vore ansvarig, så skulle jag prata med dig och herr Grahn innan jag gick vidare med ett projekt som rör tex harr, för hittils så har jag fått intrycket av att ni båda vet vad ni pratar om och har ett helhetstänkt som många saknar helt... PUNKT

Man behöver inte ens gilla personen i fråga om man vill få till någonting bra, men är man egoistiskt lagt och sätter sig själv och sin hobby först och främst så tror jag inte att man någonsin kommer att förstå detta, detta med att nå jävligt bra resultat, som sen faktiskt kommer att vara till fördel för hobbyn... och då är man fel man på fel plats, säger jag...

Jag är glad att du finns på forumet Max, och att du orkar,

KÄMPA 😃

Och ja, många behöver nog bytas ut känner jag, att sitta i knät på på storbolag kan knappast gynna saken...

Tyvärr ser det pissigt ut inför närmaste framtiden när det gäller miljövård, men efter att alla epidemier, ekonomikriser och gängskjutningar är avklarade så kanske kanske... Man kan ju bara hoppas...

/K

Edited by Kricke26
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Jag har ett visst hum om hur Harren står i Gysinge efter att jag började fiska här på 80-talet. Jag kan ärligt säga att jag kan inte mer om Harren och dess krav i andra vattendrag än det jag lärt mig i detta vatten. På mina övriga fiskeresor så har jag alltid koncentrerat mig på öring. Harrfiske i övriga nordliga miljöer har varit avkopplande avbrott ifrån idogt Öringnötande, då jag tycker att öringens ståndplatsval är roligare än Harrens. Jag har fått stor Harr norröver och visst har det varit trevligt men då var Gysinges strömmar bättre skapade för ett roligt nymffiske efter Harr. 

Gysinge var förr ett roligt nymffiskeparadis som var ett av årets höjdpunkter på fiskefronten för mig. Det var ett unikt och krävande fiske att vandra runt bland stenblocken i strömmarna. Det har alltid varit svårvadat i Gysinge och mången vadarbyxor har nötts hårt här mot de vassa stenblocken med rejäla djuphålor. Det har blivit många ofrivilliga dopp i strömmarna när man försökt ta sig ut längre än möjligt. Här fiskade vi nymf innan ens tjeck-polack-franskt nymffisket spreds. Teknikerna vi körde med liknande de moderna fisketeknikerna men funkar bättre på distans i Nedre Dalälven bland dess stenblock. 

Tyvärr så har denna plats som är en del av min fiskesjäl blivit förstörd av inkompetenta tjänstemäns gemensamma insatser.

Det som ligger till grund för att det blivit så här är våra forskare som valt ut en fiskevårdsmodell - verifierat den med utvalda mätmetoder => så att resultaten kan visas för de med högre rang. Eller få oss dödliga att bortse från grundproblemen ute i naturen som är så stora så ingen vill ta tag i dem. 

Gysinge forspartier består av många mindre och större forspartier mellan öar och fjärdar och sel. På lugnflyten finns stora mängder Gös Gädda Id och en mängd vitfiskarter. Några av dessa arter som Björkna kommer upp i strömmarna sommartid och i tusental ställer de sig i hålor o höljor. Samt så har vi här strömlevande gädda som rör sig bland stenarna i de lugnare strömpartierna. De kan använda sig utav stenarna som en del av sin jaktstrategi. Så att använda stora stenblock på fel platser som man gjort i Gysinge innebär att man även gynnar predatorernas jaktmönster. Det må vara fint med storsten norröver men här är det inte alltid en fördel. På samma vis som det inte var effektivt med stora stenblock(A la Gimån Stavre) i Lumsån.  I Lumsån såg vi visuellt 3-5kg Gäddor stå med huvudet vänt nedströms bakom stenarna och väntade på bytena. 

Gysinge består som sagt av forspartier med massor av konkurrenter i utkanterna. Vi har platser som vi kallar Idhålor där Iden ockuperar året runt och vi har små höljor som sommartid ockuperas av vitfisk. Dessa Vitfisk-biotoper ska byggas bort istället för att göra som de nu gjort !  Nu bygger de bort ståndplatser för större insektsätande laxfisk( till fördel havsvandrande 0+ laxfisk som inte ens har fri väg till havet). 

De av selen åtskilda habitaten (forspartierna) måste därmed vardera innehålla en diversitet av ståndplatser som gynnar insektsätande fisk i olika storlekar. Att köra svensk fiskevårdsmodell a la STENONANI innebär att man i praktiken skapar tusenbrödrabestånd. Då ingen fisk blir stor i en miljö likt den Karl Gullberg skapat i Sevedskvarn. Äldre fisk som väljer att stå kvar i biotopen blir småvuxen och de som går ur blir med stor sannolikhet föda åt predatorer. På det viset kan man inte återpopulera resten av området genom att göra om ett sekluderat forsparti till tusenbrödraområde och tro att det ska återpopulera resten av forspartierna. 

Det gör att ståndplatser för Harr i Gysinge kräver en viss balans mellan strömhastighet/laminärt flöde/komprimerad föda/bibehållen funktion vid låg som högvattenstånd. Denna ståndplats ska hålla Harren skyddad och förse den med lättillgånglig föda med beaktning på att Gysinge har inte det bästa insektslivet(massiva kläckningar). 
Inget av dessa kriterier uppfylls av den moderna svenska fiskevårdsmodellens STENONANI ! 

Våra fiskevårdare kan köra dessa STENONANImodeller på annat håll där storvuxen insektsätande stationär laxartad fisk har alternativ till trygga och födosäkra ståndplatser. Men så är inte fallet i Gysinge... 

På samma vis håller de på med stenonani i Hedströmmen Baggådalen trots att man misslyckats i Lumsån (Hedströmen uppströms Baggådalen) med STENONANImodellen. 

Om nu bottnarna i Gysinge vore så felaktiga som Karl Gullberg påstår ! Hur kunde då fisket vara så bra på 80 talet ? och tydligen var det ännu bättre på 70-talet(fick ett samtal av en äldre herre som uppskattade mitt inlägg och han beskrev hur det var innan min tid).

På samma vis så fanns det större öring i Hedströmmen på 50-talet innan åtgärderna. Då var dammarna större och på 1920-talet fanns ett vattenkraftverk i Hedströmmen Baggådalen. Ändock förökade sig flodpärlmusslan och de fick större öring i dammarna. 

Den bild vi blir presenterade av de som utför modern fiskevård är i mina exempel vinklad till utövarnas fördel. De skapar deras existensberättigande baserat på egna inventeringar av typen "cherry picking". 

De stora problemen är vattenkvaliteerna och den striden kvarstår ! 

Edited by max
Förtydliga
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

I en perfekt värld så undrar jag om det inte hade varit bättre att faktisk försöka dirigera om vissa typer av rensade vattendrag. Inte lägga om eller bygga nytt, utan bara försöka förstärka befintliga former mer eller mindre, ist för att tillsätta block och sten, om förutsättningarna i terrängen ser ok ut då såklart,.. Det låter kanske heldumt, och det kanske det är också, men jag gillar att leka med tanken, att hjälpa till med meandring istället? Genom att helt enkelt strippa så mycket lösa jordmassor och träd, buskar osv, får att använda som återfyllnad tillsammans med "köpesten", sand och grus på den sidan man "bygger ut så att säga. Rensa på ena sidan, och lägg på andra, enkelt uttryckt., krök för krök.  Kan det bli mer naturligt återställt över tid menar jag? Grus och sten som finns naturligt i backen hamnar ju tillslut i älven ändå, precis som det väl alltid gjort? Man sliper ju jobbar i vattnet med maskinerna, bara runt om hela tiden, sedan vid vid kanterna medans man sakta men säkert trycker ut vattendraget i orörd terräng igen och sedan låter vattendraget göra jobbet med att återställa sig självt, alltså göra vad älven/vattendraget alltid gör och har gjort...

Fast å andra sidan, i en perfekt skulle vattendraget inte behöva nån hjälp på traven från början😃 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...