Hoppa till innehåll

kockin

Edgemember+
 • Antal inlägg

  828
 • Blev medlem

 • Senast besökta

Gemenskaps Rykte

16 Good

Om kockin

 • Placering
  Advanced Member

Information

 • Kön
  Male
 • Bostadsort
  Kiruna

Kontakta medlemmen

Senaste Profil Besökare

2 809 profilvisningar
 1. kockin

  Lax och fågeldöden

  Därför dör våra fiskar. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2011773225520047&id=100000621669262
 2. kockin

  Lax och fågeldöden

  https://wp.me/p2eAkp-5Jy Året 1992 startade Naturvårdsverket ett forskningsprojekt (FIRE, FIsh REproduction) ämnat att förstå varför laxen´s, och ofta även havsöringens, avkomma dog i våra kompensationsodlingar. Statliga Vattenfall hade ju blivit ålagda att bygga dessa kompensationsodlingar för att åtminstone försöka ha kvar fisken i havet när man hade omöjliggjort deras naturliga vandringar i älven till lekplatserna. Nu observerades en så stor dödlighet i dessa kompensationsodlingar så Vattenfall kunde inte uppfylla det de var ålagda att göra. Efter några års undersökningar så observerades att dels, motsvarande dödlighet förekom på den Nordamerikanska kontinenten dels, att den berodde på specifik brist på ett livsnödvändigt vitamin, vitamin B1, eller tiamin som det också kallas. Bristen på tiamin som leder till dödlighet är bara toppen på isberget, ty även en övervägande del av de som överlever får med stor sannolikhet skador för deras resterande liv. I Nordamerika behandlar man nu kompensations-odlad fisk rutinmässigt med tiamin eftersom man hela tiden annars riskerar att en episod av tiaminbrist har skadat fiskarna. I Sverige har de som forskar på tiaminbristen, och försöker förstå bakgrunden till bristen, varit tvingade att betala avgifter och ansöka om etiskt tillstånd för att få behandla fisken med tiamin så att den, åtminstone delvis, överlever under arbetet. Ansvariga myndigheter och organisationer visar idag mycket litet intresse för denna allvarliga miljöstörning, ja förnekar även att den förekommer, som dessvärre nu även drabbar många ytterligare arter i vår miljö. Mot denna bakgrund är det minst sagt förvånande om Vattenfall nu rutinmässigt har börjat behandla fisken i våra kompensationsodlingar med tiamin. Att Vattenfalls behandlingar har en positiv effekt på fisken (om den görs rätt), och därmed miljön, är sannolikt, och kan därigenom försvaras i sak. Men att staten förnekar en sjukdom i vårt ekosystem och behandlar sitt ”ansvarsområde” med brist-kemikalien, utan att bry sig om den underliggande orsaken till denna störning är mycket oroande. Faktum är ju att statens behandlingar med tiamin på detta sätt förhindrar att problemet i miljön uppmärksammas på ett anständigt sätt. Det är nu dags att ta ansvaret på ett korrekt sätt, genom att undersöka vad som orsakar tiaminbristen i fisk och andra djurgrupper i vårt ekosystem. Lennart Balk/genom Ya Andersson
 3. kockin

  Lax och fågeldöden

  Tomas Johansson alla sjukdomar är troligtvis sekundära, eftersom vattenfall behandlar laxen med tiamin och har gjort det i några år pga av bristen. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/doda-laxar-flyter-i-umealven
 4. kockin

  Lax och fågeldöden

  M74 redovisning 2017.pdfSammanfattning M74 metodi Amcoff et al 1999a.pdfk och förslag.pdf
 5. kockin

  Lax och fågeldöden

  Vattenfall Sverige har redan under några år gett fisken i våra utbyggda älvar tiamin eller B1 vitamin i ett preventivt syfte. https://www.facebook.com/groups/253945969895/10157859294319896/ "For now, almost 20 years ago, 1999, Patric Amcoff and co-workers published a study on the tenam status of salmon, trout and cod from the Baltic Sea in Ambio (vol. 28, No. 1, 48-54), attached here. On this occasion, the authors found that the salmon and the trout showed a thiamine deficiency, while they could not determine the tiamine status of the cod in the Baltic Sea area. They left the question open whether or not the cod was killed. Based on the past knowledge of thiamine and thiamine deficiency in fish, this was a correct interpretation in terms of their results obtained. However, recent studies, such as Balk et al. 2016, (Scientific Report, 6, 38821) on several new species, including new species, has shown beyond reasonable doubt that even the cod has been hit by the thiamine deficiency for a long time. In comparison, Amcoff and co-workers published a table 4 on page 50 of their article in Ambio, which shows that cod in the Baltic Sea exhibits liver levels below 2 nmol / gram of liver and that individuals with mature hongonades can exhibit very low levels below 10, yes even below 5 nmol / gram may be gonad. These are very low levels that cause a physiological and biochemical deficiency in all species studied so far. All in all, with today's knowledge, it can be concluded that cod's problems with body growth and the growth of the perennials, as well as the previous tests of tiaminstatus in the species, can only result in the conclusion that the risk of this species also having a problem with the thiamine should be considered as the highest likely. Yes, the fact is that Amcoffset al. Analysis results can be said to have been able to predict the development of cod in the Baltic Sea area nowadays. In conclusion, ongoing studies by Oscar Frisell and employees intended to determine ultimately the degree of thiamine deficiency in the Baltic cod with biochemical methods is now under construction at Stockholm University. " ”För nu snart 20 år sedan, 1999, publicerade Patric Amcoff och medarbetare en studie om tiaminstatusen i lax, öring och torsk från Östersjön i Ambio (vol. 28, no. 1, 48-54 ), här bifogad. Vid detta tillfälle kunde författarna konstatera att laxen och öringen uppvisade en tiaminbrist, medans de inte kunde fastställa tiaminstatusen för torsken i Östersjöområdet. De lämnade frågan öppen, huruvida torsken var drabbad eller inte. Utifrån dåtidens kunskap om tiamin och tiaminbrist i fisk var detta en helt korrekt tolkning med hänsyn till deras erhållna analysresultat. Emellertid, senare utförda studier, exempelvis Balk et al. 2016, (Scientific report, 6, 38821) på flera nya arter, då ingående nya fiskarter, har visat bortom rimligt tvivel att även torsken har varit drabbad av tiaminbristen under en längre tid. Jämförelsevis, Amcoff och medarbetare publicerade en tabell 4 på sidan 50 i deras artikel i Ambio, där framgår att torsken i Östersjön uppvisar halter i levern under 2 nmol/gram lever och att individer med mogna hongonader kan uppvisa mycket låga halter, under 10, ja även under 5 nmol/gram mogen gonad. Detta är mycket låga halter som framkallar en fysiologisk och biokemisk brist i alla undersökta arter så här långt. Sammantaget, med dagens kunskap kan således konstateras att torskens problem med tillväxten av kroppen, och hörselstenarnas tillväxt, samt de tidigare utförda analyserna av tiaminstatus hos arten, kan bara resultera i slutsatsen att risken för att denna art också har problem med tiaminet bör anses som högst sannolik. Ja, faktum är att Amcoffset al. analysresultat kan sägas ha kunnat förutspå den utveckling som torsken uppvisar i Östersjöområdet nu för tiden. Avslutningsvis, pågående studier av Oscar Frisell och medarbetare ämnade att med biokemiska metoder slutgiltligt avgöra graden av tiaminbrist hos torsken i Östersjön är nu under utförande vid Stockholms universitet.” Med vänliga hälsningar
 6. kockin

  Event

  Hållbara vatten Information och diskussioner! NCC-hallen/Timrå kommun 5-6 maj kl:10-16.00 Presentation på scenen av inbjudna gäster Kl:12.30 Därefter öppet möte 13-14.30 för inbjudna gäster, politiker och mässdeltagare. Vi har bjudit in alla politiska partier i Timrå kommun och ställt några frågor. Diskussionledare: Dag Jonzon/Dellarte TV * Tycker ni som lokala politiker att det är statens eller kommunens finansiella ansvar att dammar som inte används (gamla flottningsdammar etc.) tas bort för att vi ska nå våra egna svenska miljömål, till exempel Levande sjöar och vattendrag och EU:s miljömål som finns i vattendirektivet, art- och habitat direktivet och fågeldirektiv? * Varför finns förnekelsen mot TIAMIN brist i fisk/djur trots att 21 av jordens forskare fastställt den till 98,7 % säkerhet? * Betydelsen av lokal fiskevård. Läs mer om tiaminbrist: https://savethebaltic.wordpress.com/category/tiaminbrist/
 7. kockin

  Sportfiskemässan 201803-16-18

  Möt våra forskare på sportfiskemässan På Sportfiskemässan i Älvsjö den 16-18 mars möter forskarna folket, Stellan Hamrin håller i föredrag om den döende Östersjön, kom och lyssna och ställ frågor live. Besök oss på monter C06:43 nära stora scenen. https://savethebaltic.wordpress.com/2018/03/12/mot-vara-forskare-pa-sportfiskemassan/
 8. kockin

  Sportfiskemässan 201803-16-18

  Som företagare inom skogsbrachen är det av vikt att vi tar ansvar för skogen och dess betydelse för våra vatten. Därför vill vi stödja savethebaltic’s strävan med bidrag till arbetet för Water Award från källor till hav. Vi tror på deras värdegrund som Politisk och religiöst obundna och de är av vikt att fler stödjer deras strävan och på så sätt står upp för våra barn. https://savethebaltic.wordpress.com/2018/03/09/lundgrens-hyvleri-tar-ansvar-for-vara-vatten/
 9. kockin

  Sportfiskemässan 201803-16-18

  https://savethebaltic.wordpress.com/2018/03/02/mikael-stener-stottar-forskningen/
 10. kockin

  Lax och fågeldöden

  Ett litet erkännande är altid erkännande. https://www.expressen.se/kvallsposten/kvoten-som-ska-radda-laxen-/
 11. kockin

  Sportfiskemässan 201803-16-18

  https://savethebaltic.wordpress.com/2018/02/23/joakim-ronnberg-gor-skillnad/
 12. kockin

  Sportfiskemässan 201803-16-18

  Saittarovas exlusiva fiskepaket aktioneras ut här Exlusivt fiske i ett av Europas sista levande vildmarker, Kalixälvens mäktigaste fors brusar här ca 8 mil norr om Pajala. Tornedalen är hjärtat och runt knuten finns det möjlighet till alltenativt fiske i sju levande älvar med , öring, lax, harr, sik, abborre, mört är några av alla arterna. Även ett otal oprövade sjöar med stor gädda, mört, abborre samt en massa sjöar med inplanterad fisk. I detta fantastiska fiskepaket ingår 2 nätter för 2 personer under säsongen 2018, med möjlighet att förlänga eller bjuda in fler vänner till vistelsen, 6-8 bäddar, bastu ingår självklart i paketet. Självhushållning på gasol och den stora grillen på utegården är signum efter en Finsk bastu. Givetvis ingår fiskekort för 2 personer. Guide kan erbjudas. Kalix älv: Se mer bilder här: allt inom 9 mils radie https://saittarovafishing.wordpress.com/ Facebook Torneälv med sin majestätiska stigning från sommaren 2014 med hela 100 000 lax från räknaren i Kattilakoski. Lainio älv med sin unika stam av storvuxen lax och flugfiske vänliga poler. Tärendö älvens mystik överstiger varje flugfiskares dröm. Ängesån en liten pärla med stor fisk. Vittangi älven som idag räknas som ett av Sveriges renaste älv, tack vare sin sträckning där varken vägar eller samhällen korsar dess färd genom berg och dalar. Mounioälv en mytomspunnen storlax älv. Lägg ditt bud som kommentar under inlägget och aktionen pågår fram till sista dagen på mässan 18 Mars kl 12.00 då vinnaren och läsarna förmedlas vem som vunnit aktionen. Lycka till Styrelsen för savethebaltic https://savethebaltic.wordpress.com/2018/02/17/saittarovas-exlusiva-fiskepaket-aktioneras-ut-har/
 13. kockin

  Medlem 2018

  Konstigt får kolla upp detta..
 14. kockin

  Sportfiskemässan 201803-16-18

  Medlemmar har chans att vinna 5 entrebiljetter och medlem 2018.. Gå in här gilla dela vinn. https://www.facebook.com/groups/253945969895/
×