Hoppa till innehåll
scrimmaruffe

Rädda havsöringen?

Recommended Posts

Hej!

Läste en insändare i Örnsköldsviks allehanda idag.

Jan R Andersson verkar bry sej om våra havsöringar

så otroligt mycket att han vill minska på handredskapsfisket

och i stället öka möjligheten att fiska med nät ( under sikens

lekperiod, på vatten grundare än tre meter).

Jag vet att där jag bor (örnsköldsvik) finns det de som börjar nätfisket

först i oktober, "för att man får så lite öring när vattnet är varmare".

Vad kan vi göra för att minska nätfisket efter öring?

Vi kan i alla fall skriva till Jan R Andersson och berätta att han aldrig

kommer få en röst av mej (oavsett om någon av oss har röstat på

honom eller inte tidigare)

Här är en länk till insändaren: http://allehanda.se/opinion/ordetfritt/1.1445088

och här klistrar jag in den, ifall att den inte finns kvar på ÖA:s hemsida

________________________________________________________

Inför tremetersregel vid fritidsfiske

Det svenska kustfisket har en stark tradition för boende längs våra kuster och större insjöar. Möjligheten för kustbefolkning att husbehovsfiska har funnits i hundratals år och är ett viktigt inslag för att upprätthålla en levande kustbygd. Samtidigt minskar idag antalet husbehovsfiskare som garnfiskar i skärgården.

Sedan 2009 har fiskeriverket ensidigt vidtagit åtgärder för kustfisket i Bottenviken riktat mot nätfiske av framförallt sik, där även öring bedöms kunna utgöra bifångst. Förbudet mot att lägga nät för sikfiske på grundare vatten än tre meter har inneburit att denna typ av fiske i princip har förbjudits eftersom att fisken under lektid söker sig mot grundare vatten för att äggläggning. Möjligheten att fånga sik på djupare vatten under denna tid är mycket begränsad.

Eftersom att sik är den mest betydelsefulla husbehovsfisken i Bottenviken har Fiskeriverkets beslut att kraftigt inskränka fiskemöjligheterna därmed starkt begränsat möjligheterna för kustbefolkningens husbehovsfiske. Samtidigt pekar Fiskeriverkets bedömningar på att öringstammen de facto ökar i Bottenviken.

Huvuddelen av den öring som fångas görs via handredskap. Fritidsfiskarna som fiskar med nät är inte det stora hotet för öringstammen i varken Bottenviken eller andra svenska fiskevatten. Dock är den kustbefolkning som fiskar sik, och i förekommande fall öring, beroende av dessa fångster på ett helt annat sätt än sportfiskare som inte har samma anknytning till den miljö där de verkar. Den ensidiga åtgärden att under vissa tider förbjuda fiske på grundare vatten än tre meter drabbar därför lokalbefolkning hårdare än turister och sportfiskare varför tremetersreglen snarast bör upphöra, vilket jag under riksdagens allmänna motionsperiod yrkat för.

Jan R Andersson (M)

riksdagsledamot

________________________________________________________________________________

______________________

Mvh/ Ulf Brandt

Redigerad med scrimmaruffe

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Meritaimen    397
Hej!

Läste en insändare i Örnsköldsviks allehanda idag.

Jan R Andersson verkar bry sej om våra havsöringar

så otroligt mycket att han vill minska på handredskapsfisket

och i stället öka möjligheten att fiska med nät ( under sikens

lekperiod, på vatten grundare än tre meter).

Jag vet att där jag bor (örnsköldsvik) finns det de som börjar nätfisket

först i oktober, "för att man får så lite öring när vattnet är varmare".

Vad kan vi göra för att minska nätfisket efter öring?

Vi kan i alla fall skriva till Jan R Andersson och berätta att han aldrig

kommer få en röst av mej (oavsett om någon av oss har röstat på

honom eller inte tidigare)

Här är en länk till insändaren: http://allehanda.se/opinion/ordetfritt/1.1445088

och här klistrar jag in den, ifall att den inte finns kvar på ÖA:s hemsida

________________________________________________________

Inför tremetersregel vid fritidsfiske

Det svenska kustfisket har en stark tradition för boende längs våra kuster och större insjöar. Möjligheten för kustbefolkning att husbehovsfiska har funnits i hundratals år och är ett viktigt inslag för att upprätthålla en levande kustbygd. Samtidigt minskar idag antalet husbehovsfiskare som garnfiskar i skärgården.

Sedan 2009 har fiskeriverket ensidigt vidtagit åtgärder för kustfisket i Bottenviken riktat mot nätfiske av framförallt sik, där även öring bedöms kunna utgöra bifångst. Förbudet mot att lägga nät för sikfiske på grundare vatten än tre meter har inneburit att denna typ av fiske i princip har förbjudits eftersom att fisken under lektid söker sig mot grundare vatten för att äggläggning. Möjligheten att fånga sik på djupare vatten under denna tid är mycket begränsad.

Eftersom att sik är den mest betydelsefulla husbehovsfisken i Bottenviken har Fiskeriverkets beslut att kraftigt inskränka fiskemöjligheterna därmed starkt begränsat möjligheterna för kustbefolkningens husbehovsfiske. Samtidigt pekar Fiskeriverkets bedömningar på att öringstammen de facto ökar i Bottenviken.

Huvuddelen av den öring som fångas görs via handredskap. Fritidsfiskarna som fiskar med nät är inte det stora hotet för öringstammen i varken Bottenviken eller andra svenska fiskevatten. Dock är den kustbefolkning som fiskar sik, och i förekommande fall öring, beroende av dessa fångster på ett helt annat sätt än sportfiskare som inte har samma anknytning till den miljö där de verkar. Den ensidiga åtgärden att under vissa tider förbjuda fiske på grundare vatten än tre meter drabbar därför lokalbefolkning hårdare än turister och sportfiskare varför tremetersreglen snarast bör upphöra, vilket jag under riksdagens allmänna motionsperiod yrkat för.

Jan R Andersson (M)

riksdagsledamot

________________________________________________________________________________

______________________

Mvh/ Ulf Brandt

Har skrivit.Och om fiskeriverket vill dra tumskruvarana åt husbehovsfiskare

så blir man ju glag att äntligen händer något :)

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
RRRR    1

Det där är ju helt idiotiskt.. Det finns mycket som har varit tradition som vi inte gör längre på etiska grunder. HELA norden har naturligt (utan jordbruk / "matindustri") kapacitet att föda ca 60 000 människor. Det kräver inte mycket för att fatta att det inte går att göra som förr i världen. För 50 år sedan fanns det torsk i bottenviken. För 100 år sedan var strömmingen den viktigaste födan för de som jobbade i Norrbyskär. Simporna är antagligen den enda artfamilj som gått framåt, vilket även nätfiskarna bör känna till. Det vore rimligt att helt förbjuda allt nätfiske i bottenviken under 2-3 år, för att ge bestånden en chans att återhämta sig.

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
flugan6309    0
Hej!

Läste en insändare i Örnsköldsviks allehanda idag.

Jan R Andersson verkar bry sej om våra havsöringar

så otroligt mycket att han vill minska på handredskapsfisket

och i stället öka möjligheten att fiska med nät ( under sikens

lekperiod, på vatten grundare än tre meter).

Jag vet att där jag bor (örnsköldsvik) finns det de som börjar nätfisket

först i oktober, "för att man får så lite öring när vattnet är varmare".

Vad kan vi göra för att minska nätfisket efter öring?

Vi kan i alla fall skriva till Jan R Andersson och berätta att han aldrig

kommer få en röst av mej (oavsett om någon av oss har röstat på

honom eller inte tidigare)

Här är en länk till insändaren: http://allehanda.se/opinion/ordetfritt/1.1445088

och här klistrar jag in den, ifall att den inte finns kvar på ÖA:s hemsida

________________________________________________________

Inför tremetersregel vid fritidsfiske

Det svenska kustfisket har en stark tradition för boende längs våra kuster och större insjöar. Möjligheten för kustbefolkning att husbehovsfiska har funnits i hundratals år och är ett viktigt inslag för att upprätthålla en levande kustbygd. Samtidigt minskar idag antalet husbehovsfiskare som garnfiskar i skärgården.

Sedan 2009 har fiskeriverket ensidigt vidtagit åtgärder för kustfisket i Bottenviken riktat mot nätfiske av framförallt sik, där även öring bedöms kunna utgöra bifångst. Förbudet mot att lägga nät för sikfiske på grundare vatten än tre meter har inneburit att denna typ av fiske i princip har förbjudits eftersom att fisken under lektid söker sig mot grundare vatten för att äggläggning. Möjligheten att fånga sik på djupare vatten under denna tid är mycket begränsad.

Eftersom att sik är den mest betydelsefulla husbehovsfisken i Bottenviken har Fiskeriverkets beslut att kraftigt inskränka fiskemöjligheterna därmed starkt begränsat möjligheterna för kustbefolkningens husbehovsfiske. Samtidigt pekar Fiskeriverkets bedömningar på att öringstammen de facto ökar i Bottenviken.

Huvuddelen av den öring som fångas görs via handredskap. Fritidsfiskarna som fiskar med nät är inte det stora hotet för öringstammen i varken Bottenviken eller andra svenska fiskevatten. Dock är den kustbefolkning som fiskar sik, och i förekommande fall öring, beroende av dessa fångster på ett helt annat sätt än sportfiskare som inte har samma anknytning till den miljö där de verkar. Den ensidiga åtgärden att under vissa tider förbjuda fiske på grundare vatten än tre meter drabbar därför lokalbefolkning hårdare än turister och sportfiskare varför tremetersreglen snarast bör upphöra, vilket jag under riksdagens allmänna motionsperiod yrkat för.

Jan R Andersson (M)

riksdagsledamot

________________________________________________________________________________

______________________

Mvh/ Ulf Brandt

Rätta mig gärna om jag har fel...menar karln att det inte e nätfisket som är hotet....har han hål i huvet?????

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
turtola    27

Som norrbottning i exil så kan man inte bli annat än förbannad. Vi måste ju försöka få politikerna att våga att ta impopulära beslut. MAn måste stoppa allt nätfiske efter öring i havet! HAr själv sett ICA Kvantum i Boden sälja öring (möjligen från älven) men alldeles för liten. Ett sätt kan ju vara att påverka lokala handlare att bojkotta ej yrkesfiskad fisk och att dom håller minimi mått. HAr tidigare påtalats för grossisten BD-fisk som skulle ta i tu med problemet. Men har lite svårt att följa debatten från KAtrineholm.

Hörde också på radion i dag att SLU konstaterat att endast 2% av öringen återvände till en å i Sundsvalls regionen. Vindelälvens och Piteälvens öringar är ju räknade i trappa och konstaterat hotade så problemet finns efter hela norrlandskusten. Det är dags att vi gör nått!

DT

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
RRRR    1

Helt klart är det illa.. Jag tor att en stor del av problemet är "husbehovsfisket" vilket tar en hel del HÖ som bifångst.. Läste en rapport om bottenviken/bottenhavet från 2004 då det redan stod klart att 1) havsöringen är mer känslig än andra fiskarter/inte hade hämtat sig i takt med att laxen fick en uppgång iom drivgarnsförbud o.s.v. 2) havsöringen borde vara nästa prioritet för åtgärder. Känsligheten antas bero på att öringen uppehåller sig kustnära och dels lider mer än många andra arter av miljöskador i kustregioner/mindre flöden (lekplatser) och dessutom är mycket utsatt för nätfiske, säl (som ökat i antal) och brist på bytesfisk (siklöja). Händelsevis fiskas en hel del siklöja och sik i Kalix (för att inte tala om hela bottenviken), vilket borde vara en mycket viktig region för öringen.. Liksom hela norrlandskusten, iom att det löjan har sina lekplatser här. En massiv insats är det som krävs, inte minst vad gäller information för att motarbeta dylika uppfattningar:

"Varför skall jag som endast vill fiska sik bli drabbad av dessa fiskepoliser .

Det är ju inte klokt att man skall bli betraktad som en gangster bara för att man fiskar sin husbehovsfisk.

Jag vill inte ha en bosting på matbordet för en rejäl sik är mycket godare , men det kan väl inte ni betongbarn begripa ni uttalar er som om allting handlar om den jävla bostingen.

Det är mycket kränkande att man skall bli utsatt för dessa snorvalpar som härjar i skärgården nu förtiden."

signerat, Storsven

Sannolikt krävs det även liknande åtgärder som företogs i Stockholm på 80-talet då man upptog arbete med lekplatser och utsättningar. Total fredning av HÖ? Finns det någon organisation som skulle kunna styra upp ett initiativ?

Redigerad med RRRR

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att lämna en kommentar

Skapa ett konto

Registrera dig för ett nytt konto i vårt samhälle. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här.

Logga in nu


  • Användare som läser detta    0 medlemmar

    Inga registrerade användare tittar på detta sida.

×